Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДИПЛОМ.docx
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

5.3 Охорона навколишнього середовища

Майже всі стадії технологічних процесів супроводжуються відділенням - пилу, який уноситься технологічними газами і повітрям. Джерелами пиловидалення служать помольні й трубні агрегати сушильні й дробильні установки, вузли пересипань і збору мілко дисперсних сировинних матеріалів і готового продукту при його транспортуванні й інше.

Для очищення газів, що викидаються в атмосферу, використовують спеціальні пиловловлюючі установки, які запобігають забрудненню повітря, втрати матеріалів, що переробляють, і готового продукту. Відповідно до діючих, санітарних норм (СН - 245 - 97) припустимо концентрація пилу в повітрі і робочих приміщеннях 6 мг/м3.

Заглибленні резервуари, колодязі, ємкості мають бути закриті міцними кришками в рівень з прилеглою територією, а під час виробництва ремонтних робіт або інших робіт захищенні переносними огорожами з установкою попереджувальних знаків безпеки.

При скиданні стічних вод повинні дотримуватися вимог правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами. Метод очищення стічних вод і місця їх спуску у водоймища повинні узгоджуватися з органами санітарного нагляду.

Спуск збірних вод з оборотних систем водопостачання допускається тільки у виробничу каналізацію.

Спуск отруйних продуктів і реагентів в каналізації забороняється. Ці продукти повинні прямувати в спеціальні технологічні ємкості для подальшої утилізації і знешкодження.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1.Часовоярский огнеупор: Очерки (Авт. кол.: В.Н.Белоусов, П.С.Гайдар, И.Д.Голубничий и др. Лит. Запись А.Д.Захаровой - Донецк: Донбас, 1990. - с. 8 л. ил.

2. Пособие для изучающих устройство и эксплуатацию грузоподъёмных кранов. Чернега В.И. «Техника», 1977, 240 с.

3. Динамика мостових кранов. Казак С.А. М., узд-во «Машиностроение», 1968, 332 с.

4.Сапко А.И. Механическое и подъёмно-транспортное оборудование електрометалургических цехов: Учебник для техникумов. - 3-е узд., перераб. и доп. М.: Металлургия, 1986. 328 с.

5. Механическое и транспортное оборудование заводов огнеупорной промышленности. Байсоголов В.Г. М., Машиностроение, 1981, 296с.

6. Организация технического обслуживания и ремонта оборудования огнеупорного производства. Приступа П.Г. М., «Металлургия», 1982.

6. Правила безпеки у вогнетривкому виробництві. Косяк Г.Г., ДНАОП 1.2.10-1.08-97

8. Откидач В.В. Охрана труда в огнеупорном производстве: М., Металургия 1990.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]