Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций_Обос.ФЭЭП.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
664.98 Кб
Скачать

1. Процент зниження собівартості продукції

(9.1)

де 0, 1 – індекс відповідно базисного та звітного періодів,

ТП – обсяг продукції у зіставних цінах, грн.,

Зуд – витрати на 1 грн. продукції, грн.,

Эс – відносна економія собівартісті продукції за рахунок дії усіх техніко-економічних факторів, грн.,

Ср – розрахункова собівартість продукції, грн.

Показник Ср також можна розрахувати за формулами

або (9.2)

Показник «процент зниження собівартості продукції» відображує співвідношення між темпами приросту виробництва продукції. Відповідно розрахунок відносної економії собівартості на підприємстві за рахунок дії усіх факторів

(9.3)

2. Приріст прибутку за рахунок відносної економії від зниження собівартості продукції

де Кро – коефіцієнт рентабельності продукції базового періоду, грн./грн.

3. Загальний приріст потенційного прибутку

(9.4)

ΔС – загальний приріст витрат на виробництво продукції у звітному періоді у порівнянні з базовим рівнем, грн.,

ΔПінт – приріст прибутку за рахунок інтенсивних факторів, грн.,

ΔПекст – приріст прибутку за рахунок екстенсивних факторів, грн.

Приріст прибутку за рахунок екстенсивних факторів досягається за рахунок збільшення загальної суми витрат на виробництво продукції , у той же час приріст прибутку залежить від коефіцієнту рентабельності продукції базового періоду. Найбільш ефективний рівень хазяйнування досягається за рахунок відносної економії собівартості, тобто за рахунок інтенсивних факторів.

4. Частка прирісту прибутку за рахунок відносної економії собівартості у загальному зростанні прибутку визначається як

(9.5)

де ΔП – загальний приріст прибутку звітного періоду у порівнянні з базовим рівнем, грн.

5. Показник приросту доданої вартості за рахунок відносної економії собівартості (інтенсивних факторів) співпадає за числовим значенням з приростом прибутку за рахунок інтенсивних факторів зростання. Зростання доданої вартості () та прибутку () за рахунок зниження собівартості у результаті введення іновацій розраховуються за однією формулою

(9.6)

Приріст доданої вартості за рахунок екстенсивних факторів складається з двох елементів: перший – абсолютний приріст в звітному періоді витрат на оплату праці, включаючи відрахування на соціальні потреби, у порівнянні з базовим; інший – співпадає із зростанням прибутку за рахунок екстенсивних факторів (зростання собівартості продукції). При цьому приріст прибутку за рахунок зростання собівартості розраховується як (див. формулу 9.4)

Розрахунок часткових показників ефективності здійснюється за схожими підходами. Наприклад, показник ефективності використання витрат на оплату праці розраховується, як:

(9.7)

(9.8)

(9.10)

(9.11)

де - процент зниження зарплатоємності продукції, %,

Эзп – відносна економія витрат на оплату праці, включаючи відрахування на соціальні потреби, грн.,

Зр – розрахунковий фонд оплати праці, включаючи відрахування на соціальні потреби, грн.,

З – витрати на оплату праці включаючи відрахування на соціальні потреби, грн. (0 – базовий період, 1 – поточний), грн.,

ТП – обсяг продукції у зіставних цінах, грн.,

ΔПезп – приріст прибутку за рахунок відносної економії витрат на оплату праці, грн.,

Со – собівартість продукції базового періоду у зіставних цінах, грн.,

ΔДВезп - приріст доданої вартості за рахунок відносної економії витрат на оплату праці, грн.,

ΔП – загальний приріст прибутку у звітному періоді у порівнянні з базовим, грн.

Загальний приріст прибутку (ΔПзп) та доданої вартості (ΔДВзп) за рахунок як відносної економії витрат на оплату праці, так і за рахунок збільшення загальної суми витрат на оплату праці розраховують за формулами:

(9.12)

(9.13)

де ΔЗ – сума збільшення витрат на оплату праці, грн.

Аналогічно

де - процент зниження матеріалоємності продукції, %,

Эм – відносна економія матеріальних витрат, грн.,

Мр – розрахунковий сума усіх видів матеріальних витрат, грн.,

М – сума матеріальних витрат, грн. (0 – базовий період, 1 – поточний), грн.,

ТП – обсяг продукції у зіставних цінах, грн.,

ΔПем – приріст прибутку за рахунок відносної економії матеріальних витрат, грн.,

Со – собівартість продукції базового періоду у зіставних цінах, грн.,

ΔДВем - приріст доданої вартості за рахунок відносної економії матеріальних витрат, грн.,

ΔП – загальний приріст прибутку у звітному періоді у порівнянні з базовим, грн.

Для характеристики ефективності фінансової діяльності підприємства використовують наступну систему показників:

1) загальна сума прибутку та її приріст у порівнянні з попереднім періодом або планом;

2) прибуток, що не включає податки, що відносять на собівартість продукції та його приріст у порівнянні з попереднім періодом або планом;

3) чистий прибуток та його приріст у порівнянні з попереднім періодом або планом;

4) частка прибутку, що спрямовується у фонди накопичення, соціального розвитку та споживання, а також її приріст у порівнянні з попереднім періодом або планом;

5) прибутковість продукції, розрахована за чистим прибутком, та її приріст у порівнянні з попереднім періодом або планом;

6) інші показники, що було розглянуто в дисципліні «Економічний аналіз»

Для характеристики ефективності інвестиційної діяльності підприємства використовують наступну систему показників:

1) загальна прибутковість майна підприємства, розрахована за загальною сумою дохода та її приріст у порівнянні з попереднім періодом або планом;

2) загальна прибутковість необігових активів, розрахована за доходом, та її приріст у порівнянні з попереднім періодом або планом;

3) загальна прибутковість основних засобів, розрахована за доходом та її приріст у порівнянні з попереднім періодом або планом;

4) рентабельність майна підприємства, розрахована за чистим доходом та її приріст у порівнянні з попереднім періодом або планом;

5) термін окупності необігових активів, основних засобів, запасів та його зміни у порівнянні з попереднім періодом або планом;

6) витрати на утримання та експлуатацію обладнання й утримання виробничих приміщень та зміни показника у порівнянні з попереднім періодом або планом

та інші

Таким чином, вся сукупність порівняльно-аналітичних показників ефективності іновацій та інвестиційних проектів поділяється на три групи. У першу включені показники, що призначені для аналізу впливу реалізації іновацій та інвестицій на ефективність виробничої діяльності підприємства, вони мають назву показників виробничої ефективності іновацій та інвестиційних проектів (науково-технічних заходів). У другу групу включені показники, що призначені для аналізу впливу реалізації іновацій та інвестицій на ефективність фінансової діяльності підприємства, вони мають назву показників фінансової ефективності іновацій та інвестиційних пролектів (науково-технічних заходів). У третю групу включені показники, що призначені для аналізу впливу реалізації іновацій та інвестицій на ефективність інвестиційної діяльності підприємства, вони мають назву показників інвестиційної ефективності іновацій та інвестиційних пролектів (науково-технічних заходів). Вся сукупність показників має назву показників економічної ефективності науково-технічних заходів.

Аналіз впливу інвестицій та іновацій на ефективність діяльності підприємства має кінцевою метою визначити ступінь впливу проектів та нововведень, що реалізуються. Для проведення аналізу слід визначити процент зниження собівартості у порівнянні із попереднім періодом. При цьому загальне відносне зменшення собівартості зіставної продукції дорівнює алгебраічній сумі економії різних елементів витрат за рахунок дії техніко-економічних факторів

Эс% =Сзіст = *100 (9.14)

де Эс% - процент зниження собівартості у порівнянні з попереднім періодом,%,

Эс – загальне відносне зменшення собівартості (відносна економія собівартості) продукції за рахунок усіх техніко-економічних факторів, грн.,

Ср – розрахункова собівартість продукції, грн. (, де Іп – індекс росту обсягу продукції).

Література: /4/, с. 303-311, С. 483-490, 493-497, 505-506