Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гос.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
268.66 Кб
Скачать

4.6 Тести з курсу мікроекономіки

 1. Дисконтування доходу це:

а) нинішня оцінка майбутніх доходів з урахуванням ставки позичкового %;

 1. Якщо граничні витрати більші середніх змінних витрат, то середні змінні:

а) зростають;

 1. На малюнку показані криві середніх та граничних витрат:

Ціна

D

C

B AVC

A

МС

АТС

Обсяг

Крива пропозиції конкурентної фірми – це крива: а)ВД

 1. В який точці споживач буде максимізувати корисність, купляючи товари Х; У?

Y

A

B

C

D

А) С

K

Х

5. Економічний прибуток це:

а)прибуток за мінусом податків.

6. Який з перелічених чинників безпосередньо не впливає на ставку позичкового проценту?

а) прибутковість фірм;

7. Фірма збільшила кількість найманих робітників з 3 до 4. Обсяг продукції при цьому зріс з 30 до 35 шт., яку вона продає по 2 дол. Максимальна заробітна плата, яку фірма може заплатити четвертому робітнику буде:

а) 10;

8. На малюнку маємо ринок монополії. Визначте розміри монопольного прибутку, який позначається площею відповідної фігури.

Б) РМЕА

9 На малюнку знайдіть площу фігури, яка показує виграш виробника від встановлення ринкової ціни:

Р

П

Ц

Е

S

А) ПЕЦ

К

Д

О

Q

Q

10. Реальна ставка позичкового проценту 3%, рівень інфляції 12%. Номінальна ставка позичкового проценту буде:

б) 15;

11. Якщо попит на земельні ділянки зростає, то буде:

в) зростати земельна рента.

12. Теорія загальної рівноваги доказує, що ринковий механізм забезпечує:

г) економічну ефективність.

13.Фірма купує додаткову одиницю обладнання по ціні 120 грн. При цьому обсяг випуску продукції зростає з 90 шт. до 100 шт., яку вона продає по ціні 15 грн. Такі інвестиції фірми в обладнання:

в) вигідні.

14. Малюнок відображає модель монополії. Визначте точку монополії та монопольну ціну.

П

А

Е

МС

Р

Д

MR

А) Ц1А;

15.Попит на товар А зріс на 10 % при збільшенні ціни на товар Б на 20%. Ці товари:

в) субститути;

16.В короткотерміновому періоді конкурентна фірма змушена буде зупинити виробництво коли ціна не компенсує середні сукупні затрати при будь-якому обсязі випуску.

А) Ні;

17. Монополія на ринку праці це:

в) монопольна влада роботодавця;

18. Обсяг продукції збільшився з 10 до 20 одиниць. Валові витрати зросли з 350грн. до 600 грн. Середні витрати фірми:

а) знизились на 5 грн.;

19.Яке з тверджень вірне для монополії?

в) граничний дохід менший ціни;

20.Якщо діє закон падаючої віддачі, то:

а) середній продукт і граничний продукт зменшуються;

21. На малюнку зображено:

Р

а) конкурентну фірму, яка максимізує прибуток;

МС

MR

ATC

Q

22.На малюнку модель монополії. Порівняно з конкурентним ринком виграш споживача в результаті панування монополії скоротиться на площу фігури :

Р

D L

А

M

E

В

К

D

в) ALЕС;

С

Q

О

Q1 MR Q2

23.На малюнку зображена модель монополістичної конкуренції. Яке твердження вірне:

МС АТС

Р

А

P1

P2

В

б) фірми отримують монопольний

D

прибуток;

Р3

Q

О

Q1 Q2 MR

24. Довготривалий період діяльності фірми – це період:

в) достатній для зміни виробничих потужностей;

25. На малюнку зображено 2 бюджетні лінії (БЛ). Яке твердження правильне:

У

Е

В) в БЛ1 ціна товару Х більша ніж в БЛ2

БЛ1 БЛ2

Х

26. Ательє збільшує кількість робітників і обсяг випуску.

Кількість робітників

4

5

6

7

Обсяг продукції

20

27

33

38

За умові, що ціна продукції 30 грн., а заробітна плата 120 грн. фірмі вигідно буде наймати:

в) 7 робітників;

27. Ательє збільшує кількість робітників і обсяг випуску.

Кількість робітників

4

5

6

7

Обсяг продукції

20

27

33

38

Гранична продуктивність шостого робітника буде:

г) 6.

28. Ательє збільшує кількість робітників і обсяг випуску.

Кількість робітників

4

5

6

7

Обсяг продукції

20

27

33

38

Яке твердження вірне?

а) закон спадної віддачі починає діяти з 4-го робітника;

29. Якщо ціна на відеокасети знижується, і також зменшуються витрати споживачів на відеокасети, то можна зробити висновок, що:

в) відеокасети є товари низької якості;

30. На малюнку зображено графік. Яке співвідношення «Ціна-обсяг виробництва» (точка на графіку) відповідає довгостроковій рівновазі досконало конкурентної фірми?

ATC

P1

E MC

MR5

а) D;

P2

D

MR4

P3

C AVC

MR3

P4

B

MR2

P5

A

MR1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

 1. Коли ціна на товар субститут зросте, то на даний товар попит:

а) зросте;

 1. Постійні витрати фірми це: а) всі витрати, які не залежать від обсягів виробництва;

 1. Ціна на товар зросла з 10 до 12 грн., попит скоротився з 40 одиниць до 38 одиниць. Попит на даний товар:

а) не еластичний;

 1. Ізокванта - це крива, яка показує:

г) однаковий обсяг виробництва.

 1. Конкурентна фірма продає свою продукцію по ціні 10 грн. Обсяг продаж збільшиться з 20 до 24 шт. Граничний доход буде дорівнювати:

б) 10 грн.;

 1. Чим обумовлено зниження середніх витрат фірми при збільшені обсягів випуску у довгостроковий період:

а) позитивним ефектом масштабу;

 1. Пропозиція земельних ділянок буде залежати:

а) від кількості ділянок;

 1. Фірма буде здійснювати виробництво з метою мінімізації збитків при умові:

а) що ціна не компенсує всіх витрат, однак компенсує середні змінні витрати;

 1. Валові витрати 2-х одиниць продукції склали 20 грн., 3-х - 33 грн. Середні витрати фірми зросли:

а) на 1;

 1. Що не характерно для кривих байдужості:

б) вони перетинаються в точці рівноваги;

 1. Зрушення ліворуч кривої попиту на яблука є результат:

а) падіння ціни на груші;

 1. Який вигляд має крива попиту монопольної фірми?

Г) Всегда менее эластична, чем при совершенной конкуренции

 1. Для двохфакторної виробничій функції ізокванта є лінією:

а) постійного випуску;

 1. На малюнку представлена модель монопсонії. Яку кількість робітників (L) найме і заробітну плату (W) запропонує монопсоніст?

W

A

SL

а) L1C;

B

C

SL

L1

L2

L

Мал. А.11

 1. Якщо ефект доходу в повній мірі перевищує ефект заміщення, то при підвищенні ставки заробітної плати:

г) працівник буде зацікавлений в скороченні робочого дня.

 1. Як визначити граничну дохідність ресурсу?

а) граничний продукт х ціна продукту;

 1. Аналізуючи малюнок, зробіть висновок, яке твердження правильне.

P

А

МС

Р1

АТС

б) при ціні Р1 і опції Q2 фірма максимізує прибуток

Р2

В

Q1 Q2 Q

Мал. А.12

 1. На малюнку модель монополії. Порівняно з конкурентним ринком монополія буде пропонувати товару:

L

Р

D

а) менше на величину Q2Q1;

А

M

MC

В

К

D

С

E

Q

О

Q1 MR Q2

Мал. А.13

 1. На малюнку модель монополії. Втрата чистої економічної вигоди суспільством від панування монополії складе:

Р

D L

а) LMК;

А

M

E

В

К

D

С

Q

О

Q1 MR Q2

Мал. А.14

 1. На малюнку зображена модель монополістичної конкуренції. Який обсяг і по якій ціні будуть пропонувати фірми на ринку монополістичної конкуренції?

МС

АТС

P

P1

а) P1Q1;

P2

D

Р3

Q

О

Q1 MR Q2

Мал. А.15