Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ДОДАТКи

.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
128.58 Кб
Скачать

Додаток до Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку 3 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2011|1| 6

Пiдприємство

ТОВ "Донгазбудінвест"

за ЄДРПОУ

31582559

Територія

за КОАТУУ

 

Орган державного управлiння

за СПОДУ

07774

Галузь

за ЗКГНГ

71130

Вид економічної діяльності

за КВЕД

51.64.1

Одиниця вимiру: тис.грн.

Контрольна сума

 

Звіт про фінансові результати

за 2010 р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

010

660,80

566,90

Податок на додану вартiсть

015

-110,10

-94,50

Акцизний збiр

020

 

 

 

025

 

 

Інші вирахування з доходу

030

0,00

0,20

Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

035

550,70

472,60

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

040

-505,90

-442,60

Валовий :

 

прибуток

050

44,80

30,00

збиток

055

 

 

Інші операційні доходи

060

 

 

Адміністративні витрати

070

-81,90

-33,80

Витрати на збут

080

-19,50

-5,10

Інші операційні витрати

090

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності :

 

прибуток

100

 

 

збиток

105

-56,60

-8,90

Доход від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

Інші доходи

130

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

прибуток

170

 

 

збиток

175

-56,60

-8,90

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-0,30

0,00

Фінансові результати від звичайної діяльності :

 

прибуток

190

 

 

збиток

195

-56,90

-8,90

Надзвичайні :

 

доходи

200

 

 

витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий :

 

прибуток

220

 

 

збиток

225

-56,90

-8,90

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

4,50

3,10

Витрати на оплату праці

240

6,20

6,20

Відрахування на соціальні заходи

250

2,30

2,40

Амортизація

260

9,80

9,60

Інші операційні витрати

270

78,60

17,60

Разом

280

101,40

38,90

III.Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті 

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

Директор _________________________

/ Зак О. Ю. /

(підпис)

Бухгалтер _________________________

/ Миронова Т. Г. /

(підпис)

Додаток до Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку 3 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2012| 1| 12

Пiдприємство

ТОВ "Донгазбудінвест"

за ЄДРПОУ

31582559

Територія

за КОАТУУ

 

Орган державного управлiння

за СПОДУ

07774

Галузь

за ЗКГНГ

71130

Вид економічної діяльності

вир-во електро та теплової енергії

за КВЕД

51.64.1

Одиниця вимiру: тис.грн.

Контрольна сума

 

Звіт про фінансові результати

за 2011 р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

010

792,70

660,80

Податок на додану вартiсть

015

-132,10

-110,10

Акцизний збiр

020

 

 

 

025

 

 

Інші вирахування з доходу

030

0,00

0,00

Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

035

660,60

550,70

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

040

-604,60

-505,90

Валовий :

 

прибуток

050

56,00

44,80

збиток

055

 

 

Інші операційні доходи

060

 

 

Адміністративні витрати

070

-41,30

-81,90

Витрати на збут

080

-6,90

-19,50

Інші операційні витрати

090

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності :

 

прибуток

100

7,80

 

збиток

105

-56,60

Доход від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

Інші доходи

130

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

-0,1

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

прибуток

170

7,70

 

збиток

175

-56,60

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-4,30

-0,30

Фінансові результати від звичайної діяльності :

 

прибуток

190

3,40

 

збиток

195

-56,90

Надзвичайні :

 

доходи

200

 

 

витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий :

 

прибуток

220

3,40

 

збиток

225

-56,90

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

3,50

4,50

Витрати на оплату праці

240

12,10

6,20

Відрахування на соціальні заходи

250

4,60

2,30

Амортизація

260

10,10

9,80

Інші операційні витрати

270

22,90

78,60

Разом

280

53,20

101,40

III.Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті 

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

Директор _________________________

/ Зак О. Ю. /

(підпис)

Бухгалтер _________________________

/ Миронова Т. Г. /

(підпис)