Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КП Тычинский.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
367.1 Кб
Скачать

2.2 Розрахунок механічних характеристик при обраних опорах

Для порівняння механічних характеристик, які буде мати двигун при обраних резисторах, з типовими для контролеру типу ТСА виконуємо розрахунок цих характеристик. Розрахунок виконуємо за допомогою ПК. Для цього вводимо до комп'ютера такі дані.

- максимальний момент двигуна Макс = 1630 Нм;

- номінальний момент двигуна Мн = 545,66 Нм;

- частота струму живлячої мережі f = 50 Гц;

- число пар полюсів двигуна р = 3 ;

- номінальна швидкість двигуна ωн = 100,8 1/с ;

- номінальний опір двигуна rн = 1,87 Ом;

- додатковий опір в колі ротора двигуна rдод

rдод визначаємо для кожного положення контролера при роботі на підйом.

Розрахунок зводимо у таблицю 2.2

Таблиця 2.2 – Розрахунок додаткового опору у фазах ротора для кожного положення контролера при роботі на підйом

Положення контролера

Ступені

rдод

Р1 – Р4

Р4 – Р7

Р7 – Р10

Р10 – Р13

Р13 – Р16

Р16 – Р19

Ом

0,25

0,8

1,792

0,4

1,792

1,2

6,234

0,25

0,8

1,792

0,4

1,792

-

3,034

0,25

0,8

1,792

0,4

-

-

3,242

0,25

0,8

1,792

-

-

-

2,842

4’П

0,25

0,8

-

-

-

-

1,05

0,26

-

-

-

-

-

0,25

У додатку А приводимо результати розрахунку механічних характеристик. За даними таблиці будуємо сімейство механічних характеристик двигуна при обраних опорах (рисунок 2.2). У цій самій системі координат будуємо типові характеристики двигуна керованого магнітним контролером типу ТСА. Обрані опори забезпечують необхідні режими роботи.

3 Техніка безпеки

3.1 Техніка безпеки при експлуатації та ремонті електроустаткування механізму підйому крана

Техніка безпеки в електроустановках – це система організаційних і технічних заходив та засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля та статичної електрики.

Електричне обладнання кранів розташоване на висоті на металевих основах та являє собою небезпеку при обслуговуванні, внаслідок чого необхідно суворо дотримуватися правил техніки безпеки. До виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту кранів допускаються особи, яким виповнилося 18 років, які пройшли медичний огляд, допущені до роботи на висоті і мають групу з електробезпеки ІІІ та вище.

Для захисту від механічних ушкоджень проводи на крані прокладають у сталевих трубах. Пускорегулювальну апаратуру встановлюють у місцях, відгороджених від місця роботи машиніста, чи в шафах, що виключає можливість випадкового дотику до струмоведучих частин. Крани мають пристрій для автоматичних відключень тролейних провідників, розташованих на мосту, при виході машиніста з кабіни; голі струмоведучі частини закриті сітчастими огородженнями; усі металеві корпуси електроапаратури та електроустаткування надійно заземляють. При живленні крана від тролеїв заземлення корпусів електроустаткування вважається достатнім, якщо корпуси приєднані до металевих конструкцій крана. Стики рейок надійно з’єднують, утворюючи при цьому замкнене електричне коло. Рубильник, через який подається живлення на тролеї, має пристосування для запирання на замок у відключеному положенні.

Усі роботи з обслуговування обладнання кранів повинні виконуватися за нарядом або за розпорядженням чи в порядку поточної експлуатації за відсутністю наряду, але з обов’язковим записом у крановому журналі щодо виконаної роботи.

Виведення крана на ремонт (за винятком аварійних випадків та випадків усунення дрібних пошкоджень черговим персоналом) виконується письмовим розпорядженням у крановому журналі, де вказується дата, час виведення крану на ремонт та прізвище робітника, який відповідає за його проведення.

Крани оглядають і ремонтують у спеціально передбачених для цієї мети ремонтних загонах. Кранові тролеї в межах ремонтних загонів під час ремонту роз’єднують з іншою частиною тролеїв і заземлюють. Головний рубильник повинен бути роз’єднаний. Його включення без дозволу відповідального керівника робіт забороняється.

Перед зупинкою крана на ремонт машиніст за розпорядженням робітника, який відповідає за зупинку, установлює кран та його механізм у необхідне положення, вимикає ввідний рубильник, вивішує плакат «Не вмикати – працюють люди», та здає ключ-бирку відповідальному за ремонт крана.

Особливості ремонту електроустаткування кранів вимагають дотримання відповідних заходів безпеки. Усі місця, звідки можливо падіння людей, повинні бути обгороджені. Вхід на кран допускається тільки по спеціально улаштованих для цього сходах із поручнями. Інструменти, матеріали й устаткування піднімати на кран слід тільки за допомогою прядив’яної мотузки. Зону під краном, що ремонтують, огороджують і вивішують плакат «Прохід заборонений! Угорі працюють». Робота з електроінструментом допускається лише в гумових рукавичках та галошах, при цьому інструмент повинен бути заземлений. Електроенергію до електроінструмента підводять по шланговому проводу зі справною ізоляцією. У місцях, де можна впасти, працюють у запобіжному поясі. Категорично забороняється пересуватися по підкранових коліях.

Для виключення пуску крана особами, не допущеними до керування або обслуговування конкретних кранів, для кожного мостового крана на підприємстві виготовляється одна ключ-бирка, що підвішується до ключа від механічного блокування головного рубильника електричного живлення крана. Звичайно це металева пластина розміром 100×50мм, на якій вибивається найменування підприємства, назва (номер) цеху, крана, його вантажопідйомність. На зворотній стороні бирки вказується: «Дозволяється машиністу – керувати краном, ремонтному персоналу - робити ремонт та огляд». Використання ключа-бирки іншого крана права на проведення робіт не дає.

Ключ-бирка увесь час робочої зміни повинна зберігатися у машиніста. Після закінчення зміни машиніст передає ключ-бирку своєму зміннику, а при роботі в одну зміну або при припиненні робіт до закінчення зміни – інженерно-технічному робітнику підрозділу, відповідальному за збереження та передачі ключів-бирок.

При планових ремонтах крана ключ-бирка повинна бути взята у кранівника бригадиром або старшим по ремонту крана, а при щоденних і десятиденних оглядах – особою, що оглядає даний кран.

Після закінчення ремонту ключ-бирка повертається машиністу крана і за командою керівника ремонту або бригадира здійснюється випробування механізмів крана. При втраті ключа-бирки на крані встановлюється новий замок із ключем замикання кола, відмінним від загубленого, до якого кріпиться бирка з номером крана.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

  1. Рапутов Б.М. Злектрооборудование кранов металлургических предприятий. -М.: Металлургия, 1990.

  2. Справочник по автоматизированному злектроприводу. Под ред. Елисеева В.А.

и Шинянского А.В.-М.: Знергоатомиздат, 1983.

3. Яуре А.Г., Певзнер Е.М. Крановьій злектропривод. Справочник. - М.:

Знергоатомиздат, 1988.

  1. Москаленко В.В. Злектрический привод. - М.: Мастерство, 2000.

  2. Крановое злектрооборудование. Справочник под ред. А.А.Рабинович

  3. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.-К.: Поліграф книга, 1998.

  4. Федосеев В.Н. Безопасность труда машиниста мостового крана.-М.: Машиностроение, 1988.