Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КП Тычинский.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
367.1 Кб
Скачать

2 Спеціальна частина

2.1 Розрахунок та вибір пускорегулювальних резисторів для механізму підйому вантажу мостового крана

Кранові резистори призначенні для забезпечення пуску, регулювання швидкості та гальмування електродвигунів постійного та змінного струму.

Під час розрахунку і вибору пускорегулювальних резисторів повинні виконуватися одночасно дві умови:

- отримання необхідних механічних характеристик електроприводів, що забезпечують потрібний режим пуску і необхідний діапазон регулювання;

- забезпечення відповідності теплового режиму резистора режиму роботи електродвигуна.

Кількість ступенів опору пускових резисторів визначаємо конструкцією і схемою вибраної апаратури, що випускається серійно, тобто силового і магнітного контролера.

Номінальний опір електродвигуна,Ом;

rн = Uр.н./(×Ін.р.), (2.1)

rн = 340/(×105) = 1,87 Ом.

де Uр.н. – напруга ротора, В,

Iр.н. – струм ротора, А.

За каталожними даними для контролера типу ТСА знаходимо значення опорів та струмів секцій резисторів у відсотках таблиця 7.3 або 7.4 [3] і заносимо у таблицю 2.1.

Таблиця 2.1 – Розрахунок та технічні дані вибраних пускорегулювальних резисторів

Секція

Каталожні дані

Розрахункові значення

Підібране значення

Відхилення опорів

Каталожний номер ящика

rр

Iр

rф

Iф

Доп

Фак

%

%

Ом

А

Ом

А

%

%

Р1 – Р4

55

59

0,28

61,95

0,25

164

30/-20

-10

2ТД 754.054-08

Р4 – Р7

39

50

0,7293

52,5

0,8

51

30/-20

9,6

2ТД 754.054-10

Р7 – Р10

86

25

1,6

26,25

1,792

36

20/-15

-12

2ТД 754.054-12

Р10 – Р13

23

42

0,43

44,1

0,4

51

20/-15

6,9

2ТД 754.054-10

Р13 – Р16

92

25

1,72

26,25

1,792

36

20/-15

-4,1

2ТД 754.054-12

Р16 – Р19

72

30

1,35

31,5

1,2

36

20/-15

11

2ТД 754.054-12

Визначаємо значення опору, Ом,струму, А для секцій за формулами:

rр = rн×rº/100, (2.2)

rр = 1,87×15/100 = 0,28 Ом.

I = Ін×Iº/100, (2.3)

I = 105×59/100 = 61,95 А.

Так як розрахунки для всіх ступенів однакові, то наводимо розрахунок однієї ступені, а результати розрахунків для інших зводимо у таблицю 2.1.

За розрахунковими значеннями Iр і опорм секцій підбираємо ящики резисторів, табл.26 [1].

У силових колах кранових електроприводів найбільше застосування знаходять ящики резисторів (опорів), нормалізовані, універсального призначення та спеціальні, виготовлені для комплектації тільки електродвигуна чи групи електродвигунів, керованих конкретним контролером. Ящики зі стрічковим фехралевими резисторами мають позначку НФ – 1А, з дротяними фехралевими резисторами НФ – 11А, з константановими дротяними резисторами НК – 1А. При чому всі вказані ящики резисторів виготовляються і нормалізовані, і спеціальні.

Вибираємо ящики опорів за умовою:

Iдл ≥ Iрозр, (2.4)

де Iдл – тривалий струм ящику, А таблиця 26 [2].

Iрозр. – розрахунковий струм секції, А

З’єднуємо секції в ящику таким чином,щоб:

rфакт ≈ rрозр, (2.5)

де rфакт - підібраний (фактичний) опір, Ом;

rрозр – розрахункове значення опору ступеня резистора, Ом.

Відносне відхилення rфакт від rрозр визначається за формулою:

∆r %=(rфакт - rрозр.) ×100/rрозр, (2.6)

∆r %=(0,25-0,28)×100/0,28=-10,7 Ом.

Відносне відхилення не перевищує допустиме значення,таблиця 4.1 [3].

За даними розрахунків виконуємо схему з'єднань пускових резисторів (рисунок 2.1)