Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ДИ практ.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
296.96 Кб
Скачать

Тема 2. Інноваційна політика підприємства та наукові принципи її

формування

Програмні запитання:

 1. Місце інноваційної політики підприємства в загальній стратегії розвитку.

 2. Складові елементи інноваційної політики підприємства та чинники впливу на її формування.

Теми доповідей (самостійна робота):

 1. Прогнозування та планування інноваційної діяльності підприємств.

 2. Формування ефективної інноваційної політики на різних організаційних видах підприємств.

Література: 1-3, 13-17, 19, 25, 28, 37, 38, періодичні видання.

Тема 3. Менеджмент інновацій

Програмні запитання:

 1. Роль, організаційних структур в управлінні інноваційними процесами.

 2. Аналіз характерних ознак матричної, функціональної та орієнтованої на продукт структур управління.

 3. Сучасні методи і засоби генерування інноваційних ідей (мозкова атака, сінектика, морфологія, інформаційний пошук, конференція ідей, опитування за допомогою карток, метод колективного блокнота, метод гірлянд випадків та асоціацій, теорія вирішення винахідницьких задач тощо).

Теми доповідей (самостійна робота):

 1. Організація управління дослідженнями, розробками та інноваційними процесами у ринковому середовищі.

 2. Інформаційна база та її ефективне використання.

 3. Роль соціально-психологічного фактора в інноваційній діяльності.

 4. Ризики в інноваційній діяльності (основні види та методи управління).

Література: 5, 13, 16, 24-28, 35-38, 40, 43, 44, періодичні видання.

Тема 4. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства та його

продукції

Програмні запитання:

 1. Засоби та методи оцінки ефективності існуючого техніко-технологічного стану.

 2. Вибір найбільш ефективного напряму технічного розвитку підприємства із сукупності можливих.

Теми доповідей (самостійна робота):

 1. Прогнозування техніко-технологічних змін на підприємстві.

 2. Сучасні тенденції інноваційної активності в Україні.

Література: 1-5, 13-19, 22, 26, 28, 37,38, періодичні видання.

Тема 5. Організаційні форми забезпечення та впровадження

інноваційної діяльності

Програмні запитання:

 1. Особливості сучасних моделей організації інноваційної діяльності.

 2. Нові форми інтеграції науки та виробництва.

Теми доповідей (самостійна робота):

 1. Світовий досвід формування інтеграційних структур науки та фінансово-промислового капіталу.

 2. Перспективи розвитку нових форм інтеграції науки та виробництва в Україні.

Література: 12-16, 21, 27, 29, 34, 35, 39, 43, періодичні видання.

Тема 6. Система регулювання та стимулювання інноваційної

діяльності підприємства

Програмні запитання:

 1. Особливості ринку інноваційної продукції.

 2. Законодавство України в інноваційній сфері.

 3. Трансферт інновацій та його форми.

 4. Інноваційна діяльність і конкуренція.

Теми доповідей (самостійна робота):

 1. Особливості системи патентування в різних країнах.

 2. Регулювання та стимулювання інноваційної діяльності на рівні підприємства.

 3. Міжнародне співробітництво в інноваційній діяльності.

 4. Монополія та інноваційний процес.

Література: 7-11, 16, 19, 28, 29, 31, 32, 35, 40, періодичні видання.

Тема 7. Фінансування інноваційних процесів

Програмні запитання:

 1. Особливості ризикового (венчурного) фінансування нововведень.

 2. Особливості лізингового фінансування нововведень.

 3. Можливості використання вітчизняними підприємствами різних джерел фінансування.

Теми доповідей (самостійна робота):

 1. Зарубіжний досвід фінансування наукових досліджень та розробок.

 2. Шляхи вдосконалення організаційно-економічного механізму фінансування інновацій в Україні.

Література: 4, 14-16, 19, 25, 28, 37, 44, періодичні видання.

Тема 8. Особливості ціноутворення на науково-технічну продукцію

Програмні запитання:

 1. Розрахунок базової ціни нововведень.

 2. Принципи визначення ціни унікального нововведення.

Теми доповідей (самостійна робота):

 1. Оцінка конкурентоспроможності наукомісткої продукції.

 2. Зарубіжний досвід ціноутворення на науково-технічну продукцію.

Література: 1, 5, 6, 15, 17, 20, 28, 36, 42, 45, 46, 47, періодичні видання.

Тема 9. Комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності

підприємства

Програмні запитання:

 1. Основні види ефекту від реалізації інновацій та особливості їхнього врахування.

 2. Особливості розрахунку та практичного використання показників порівняльної ефективності інноваційних проектів.

 3. Особливості розрахунку та практичного використання показників абсолютної ефективності інноваційних проектів.

Теми доповідей (самостійна робота):

 1. Аналіз попиту на науково-технічну продукцію.

 2. Витрати при здійсненні інноваційної діяльності та їх доцільність.

 3. Соціально-екологічна оцінка інноваційних проектів.

Література: 1, 2, 4, 14, 19, 20, 24, 28, 30, 37, 43-47, періодичні видання.

Окрім вивчення програмних запитань та проведення дискусій за темами вище зазначених доповідей, практичні й семінарські заняття передбачають обговорення ділових ситуацій та рішення задач, які наведено у методичних вказівках до самостійної роботи.

2 СИТУАЦІЇ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Ситуація 1. Група співробітників малого підприємства винайшла нову високопрогресивну установку по обробці матеріалів. Ви – директор цього малого підприємства. Який варіант подальших дій Ви б обрали в цій ситуації?

 1. Організація спільної розробки та випуску нової установки з яким-небудь великим підприємством або науково-виробничим об'єднанням.

 2. Укладання ліцензійного договору з великим підприємством або науково-виробничим об'єднанням на право розробки й випуску установки.

 3. Самостійна розробка документації, випуск дослідних зразків установки та наступне серійне її виробництво по кооперації.

 4. Патентування установки від імені Вашого малого підприємства та наступний продаж патенту без проведення спеціальної розробки.

Ситуація 2. Технічне управління Мінпрому України розглядає питання про установку на папіровиробничому устаткуванні систем технологічного контролю. Є дві пропозиції: перша – закупити імпортне устаткування і розплачуватися готовою продукцією; друга – виділити кошти на розробку системи вітчизняній головній приладобудівній організації, в якій вже виконані деякі роботи в цьому напрямі).

Яке рішення слід прийняли, якщо враховувати, що в країні є понад 300 папіровиробничих машин, із яких біля 15 % – високопродуктивні.

Ситуація 3. Доктор технічних наук Петров сформулював заявку на нове перспективне дослідження і подав її керівництву свого підприємства для включення в план робіт. Проте через відсутність фінансування запропонована дослідна тема, не може бути затверджена. Які подальші дії доктора технічних наук Петрова Ви вважаєте доцільними?

 1. Розпочати початкові дослідження власними силами, не чекаючи спеціального фінансування.

 2. Звернутися за фінансуванням у головне об'єднання, до якого відноситься підприємство.

 3. Звернутися за фінансуванням у науково-виробничий відділ другого об'єднання.

 4. Подати заявку на винахід (якщо Ви вважаєте доцільним цей варіант, то уточніть, будь ласка, чи варто включати до складу авторів колегу Петрова, який навів його на цю ідею).

Ситуація 4. Ви – заступник директора крупного науково-виробничого об'єднання, яке розробляє та випускає електронну техніку. Декілька Ваших співробітників запропонували принципово новий виріб та принципово обґрунтували можливість й перспективність його розробки. Які Ваші дії?

 1. Посприяєте створенню малого підприємства, яке буде спеціалізуватися на запропонованій розробці.

 2. Сформуєте тимчасовий творчий колектив для здійснення нової розробки.

 3. Приймете заходи для відкриття фінансування запропонованої розробки в якості планової теми.

 4. Запропонуєте авторам продовжити роботу на суспільних початках та виконати макетування нового виробу.

Ситуація 5. Ви завідуєте відділом, у якому розроблено новий прилад для технологічного контролю. Тривалі іспити, у тому числі в умовах виробництва, довели: електронна "начинка" приладу на рівні, але не дуже вдало зроблено його корпус, через що складно проводити монтаж і демонтаж приладу. Таким чином не забезпечена необхідна ремонтоздатність виробу. Пропозиції головного конструктора – не більш ніж варіації на стару тему. Що Ви зробите в цій ситуації?

 1. Підсилите адміністративний натиск на головного конструктора, примушуючи його добре працювати.

 2. Сформуєте спеціальний матеріальний стимул для преміювання за вдале рішення корпуса.

 3. Створите тимчасову творчу бригаду для розробки корпуса приладу, забезпечивши необхідні тимчасові та фінансові ресурси.

 4. Відкладете вирішення проблеми корпуса до розробки наступного приладу.

Ситуація 6. Перерахуєте, не менше 4-х причин, по котрим Остап Бендер став лідером, а не залишився звичайним учасником концесії в "справі", яка була започаткована Іполитом Матвійовичем.

Ситуація 7. Група співробітників науково-дослідного інституту, працюючи над науковою темою, випадково отримала нові результати, які не були заплановані. Замовник теми – крупне виробниче об'єднання, монополіст у даній галузі. Як би Ви поступили на місці керівництва інституту у цьому випадку?

 1. Запросили у замовника коштів для подальшої проробки нового напряму.

 2. Використовуючи кошти, вже виділені замовником на тему, силами тимчасового творчого колективу (куди залучили би спеціалістів із боку, можливо, з організації-замовника) перевірили би "перспективність" нового напряму.

 3. Підготували пропозицію щодо проведення проробки нового напряму організацією-замовником при науковому супроводі співробітниками інституту.

 4. Розіслали рекламно-інформаційне повідомлення всім зацікавленим суб'єктам – потенційним заказникам.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.