Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ДІ курсовий проект 2012 семестр 1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
136.19 Кб
Скачать

Додаток а Зразок оформлення титульного листа

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

ННІ "ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ"

Кафедра економіки підприємства

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни "Інноваційний менеджмент"

Тема: "Комерціалізація ідеї новації"

Виконавець – студент групи ____________

(шифр групи)

_______________ ____________________

(підпис, дата) (прізвище та ініціали)

Науковий керівник ________________________

(науковий ступінь та посада)

____________ ____________________

(підпис, дата) (прізвище та ініціали)

Консультант ______________________________

(науковий ступінь та посада)

____________ ____________________

(підпис, дата) (прізвище та ініціали)

Донецьк 2012

Додаток Б Зразок оформлення завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

ННІ "ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ"

Кафедра економіки підприємства

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект

з дисципліни "Інноваційний менеджмент"

студента групи ___________

________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Тема: "Комерціалізація ідеї новації"

Задачі: запропонувати й обґрунтувати вибір ідеї новації, розробити пропозиції з виявлення комерційного інтересу до винаходу, підготувати електронну презентацію курсового проекту та прилюдно захистити його.

Дата видачі завдання – 25.09.2012 р.

Кінцевий термін затвердження Завдання з обраним об’єктом проекту – 11.11.2012 р.

Кінцевий термін здачі студентом закінченого курсового проекту – 28.12.2012 р.

Завдання прийняв до виконання ___________________

(дата, підпис)

Об'єкт розробок: ___________________________________________________

___________________________________________________

Керівник курсового проекту _______________________

(дата, підпис)

Консультант ________________________________

(дата, підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п

Найменування етапів

курсового проекту

Термін виконання

Зауваження керівника і консультанта

1

Генерація і попередній відбір інноваційної ідеї (аналіз запропонованої бізнес-ідеї, формування пропозицій з її удосконалення)

25.09.12 – 11.11.12

2

Експрес-оцінювання комерційного потенціалу інновацій (виявлення й обґрунтування потенційних ринків, виявлення й обґрунтування кінцевих споживачів або потенційних ліцензіатів, дослідження думки експертів)

12.11.12 – 28.12.12

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки

до виконання курсового проекту з дисципліни

"Інноваційний менеджмент"

для студентів спеціальностей –

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.