Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ДІ курсовий проект 2012 семестр 1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
136.19 Кб
Скачать

3 Критерії оцінювання курсового проекту

Оцінку "відмінно" ("А") отримує студент, який в процесі виконання курсового проекту вміло, правильно і творчо застосовує теоретичні знання, використовує міжпредметні зв'язки при розв'язанні поставлених завдань, демонструє вміння виконувати правильні розрахунки і складати правильні таблиці з посиланнями на них у тексті, формулює самостійні висновки на основі проведеного аналізу. Студент повинен чітко дотримуватися календарного графіку виконання проекту із захистом в установлений термін. Відповіді студента на захисті роботи повинні:

- бути грамотними і відповідати вимогам культури ділового мовлення;

- давати обґрунтовану відповідь на питання;

- свідчити про глибоке знання понятійного апарату і вміння синтезувати знання з ряду тем.

Оцінка "добре" ("В", "С") виставляється студенту, якщо курсовий проект виконаний в повному обсязі з незначними помилками, які не змінюють його суті. Зміст проекту має свідчити про вміле і правильне застосування теоретичних знань, обґрунтоване використання міжпредметних зв'язків при його виконанні, вміння виконувати правильні розрахунки з незначними неточностями, що суттєво не впливають на результат. Таблиці, рисунки представлені з незначними порушеннями вимог щодо графічного і табличного матеріалу або на них немає посилань у тексті роботи. Сформовані висновки і рекомендації носять не завжди лаконічний і грамотний виклад результатів дослідження. Допускаються незначні відхилення від календарного графіку виконання проекту із захистом в установлений термін. Відповідь на захисті курсового проекту має відповідати вимогам і правилам культури ділового мовлення.

Рівень знань оцінюється як "задовільно" ("D", "Е"), якщо теоретичних знань недостатньо для вмілого і творчого застосування їх при виконанні курсового проекту і для використання міжпредметних зв'язків. Підтвердженням недостатності знань є допущені помилки у розрахунках, порушення логіки і послідовності у проекті, незавершеність висновків, незначні порушення правил культури ділового мовлення. Таблиці, рисунки представлені з незначними порушеннями вимог щодо графічного і табличного матеріалу або на них немає посилань у тексті. Сформовані висновки і рекомендації не в повній мірі відбивають суть проведеного дослідження або не містять частини отриманих результатів. Допускаються незначні відхилення від календарного графіку виконання проекту із захистом в термін, пізніший за встановлені строки.

Оцінка "незадовільно" ("F", "FX") доцільна в тих ситуаціях, коли проект виконаний зі значними помилками і свідчить про незнання більшої частини матеріалу. При цьому допущені суттєві помилки в розрахунках, таблицях і викладенні змісту роботи, відсутня логіка і порушена послідовність у виконанні проекту, також висновок або відсутній, або сформульований неправильно. Проект виконаний зі значними відхиленнями від календарного графіку, при захисті студент демонструє незнання більшості матеріалу, викладеного в курсовому проекті й не вміє роботи висновків.

4 Методика виконання проекту

1 Генерація і попередній відбір інноваційної ідеї

Генерація ідеї є початковим етапом розробки проекту. У цьому розділі необхідно обрати 10 інноваційних ідей, виконати їхній аналіз, обґрунтувати вибору з них об'єкту розробок, сформувати пропозиції з удосконалення цієї ідеї.

Початкові ідеї можливо генерувати самостійно на основі застосування спеціалізованих методів пошуку ідеї або використати результати сторонніх розробок (див. бази даних патентного відділу ДВНЗ “ДонНТУ“, ресурсів Державного підприємства "Український Інститут промислової власності" http://www.ukrpatent.org/ і Федеральної служби по інтелектуальній власності, патентам и товарним знакам (Російська Федерація) http://www.fips.ru/).

Методи пошуку ідеї зародилися в теорії вирішення винахідницьких задач і успішно застосовуються для вирішення проблем організації. Серед них достатньо відомими є такі методи, як мозковий штурм, синектика, ліквідація тупикових ситуацій , морфологічний аналіз, метод гірлянд випадковостей і асоціацій.

Використання останнього методу передбачає дотримання наступного алгоритму.

1. Визначення синонімів об'єкта.

2. Вибір випадкових об'єктів.

3. Складання комбінацій з елементів гірлянди, синонімів об'єкта й елементів гірлянди випадкових об'єктів.

Комбінації складаються з двох елементів шляхом спроби об'єднання кожного синоніма розглянутого об'єкта з кожним випадковим об'єктом.

4. Складання переліку ознак випадкових об'єктів.

Визначаються ознаки випадково обраних об'єктів з можливо великою кількістю ознак протягом обмеженого часу (2‑3 хв.). Успіх пошуку значною мірою залежить від широти охоплення ознак випадкових об'єктів, тому доцільно застосовувати як основні, так і другорядні ознаки. Для зручності складається таблиця ознак, в одному стовпці якої зазначені випадкові об'єкти, а в іншому (навпроти) – ознаки цих випадкових об'єктів.

5. Генерування ідей шляхом почергового приєднання до технічного об'єкта і його синонімів ознак випадково обраних об'єктів.

6. Генерування гірлянд асоціацій. По черзі з ознак випадкових об'єктів, виявлених на четвертому кроці, генерують вільну асоціацію, потім до неї генерують вільну асоціацію і т.д. Таким чином отримуємо гірлянди вільних асоціацій. Для кожної з окремих ознак вони можуть бути практично необмежено довгими, тому генерування варто обмежити за часом або кількістю елементів гірлянди. Якщо генерування гірлянд асоціацій проводиться колективно, то кожен член колективу займається цим самостійно.

7. Генерування нових ідей. До елементів гірлянд синонімів технічного об'єкта намагаються приєднати елементи гірлянд асоціацій.

8. Вибір альтернативи. На цьому кроці вирішується питання – продовжувати генерування гірлянд асоціацій або їх уже досить для відбору корисних ідей. Якщо за попередньою оцінкою таких ідей мало, можна продовжити створення гірлянд асоціацій, починаючи з якого-небудь нового елемента гірлянд, створених на шостому кроці, і діючи подібним же чином.

9. Оцінка і вибір раціональних варіантів ідей. Серед безлічі нераціональних, тривіальних і навіть безглуздих ідей, як правило, завжди знаходяться оригінальні і раціональні. Якщо протягом короткого часу можна знайти кілька десятків варіантів рішення, то цілком задовольнить положення, при якому хоча б 5-6 варіантів виявляться раціональними.

10. Вибір оптимального варіанта.

На прикладі застосування методу гірлянд асоціацій має вигляд.

На першому кроці визначається гірлянда синонімів послуги чи товару: прокат – оренда – лізинг – надання у користування.

На другому кроці, за допомогою генератора випадкових чисел і книжки «Пригоди капітана Врунгеля» (бо вона згідно з методом випадковостей випадково потрапила в руки), обирається п’ять наступних слів: родина, повернення, розмова, справа, людина. У результаті одержали такі можливі комбінації: родина напрокат; лізинг з поверненням; прокат розмов; людина в оренду.

На четвертому кроці сформується таблиця випадкових об’єктів і їх ознак.

Таблиця 1.1

Ознаки випадкових об’єктів

Випадковий об’єкт

Ознаки

Родина

Дружна, повна, щаслива

Порада

Професійна, добра, дружня

Розмова

Емоційна, голосна, ділова

Механізм

Складний, точний, годинниковий

Людина

Хвора, сімейна, турботлива

На цьому етапі можливо одержати наступні комбінації: сімейний прокат, термінова оренда, турботливий лізинг, важливий прокат, повне надання у використання, прокат для хворих, професійний лізинг.

Далі генеруються гірлянди вільних асоціацій, взявши за основу ознаки випадкових об’єктів:

Таблиця 1.2

Гірлянди вільних асоціацій

Ознака

Гірлянда асоціацій

Професійна

Допомога-друг-надійність

Дружна

Компанія-гомін-сусіди-стук

Емоційна

Емоції-щастя-весна-життя

Ділова

Ситуація-вирішення-результат

Годинниковий

Годинник-Швейцарія-банк

Складний

Характер-психотип-психолог

Сімейна

Сім’я-батьки-діти-проблеми

Синтезувавши отримані гірлянди з синонімами послуги, одержали наступні комбінації: допомога в оренді; друг напрокат; компанія в лізинг; сусідське надання у користування; оренда навесні; банківська оренда; психолог напрокат; сім’я напрокат; батьки (діти) в оренду.

На цьому етапі можна припинили генерування ідей методом гірлянд асоціацій. Взявши за основу деякі з отриманих ідей (сімейний прокат, турботливий лізинг, важливий прокат, прокат для хворих, допомога в оренді, друг напрокат, психолог напрокат, сім’я напрокат; батьки (діти) в оренду), можна застосувати метод мозкового штурму. За допомогою якого визначились з такими основними ідеями: батько напрокат, психолог для дітей і батьків, допомога неповним сім’ям, няня-лікар.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.