Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursovaya_EPR.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
514.56 Кб
Скачать

1.2. Модельний цех

Для спрощення розрахунків в рамках курсової роботи прийнято, що модельний цех виготовляє тільки дерев'янні моделі.

Обсяг роботи цього цеху може бути розраховано по витратам деревини ( в м3) на 1 т відливок. Витрата деревини для виготовлення моделей і трудомісткість модельних робіт наведені в табл. 1.5.

Таблиця 1.5

Витрати деревини для виготовлення моделей і трудомісткість модельних робіт

Розважу­вання литва

Тип виробництва

Трудомісткість в чоловіко -

годинах на 1 м деревини

для відливок середньої

складності

Серійний

Крупносерійний

Масовий

Витрата

деревини в м3 на

1 т відливок

Мале

0,04 - 0,05

0,03 - 0,004

0,04 - 0,005

220 - 250

Середнє

0,03 - 0,04

0,02 - 0,002

0,03 - 0,04

200 - 225

Велике

0,02 - 0,03

0,01 -0,001

0,03 -0,003

175-200

При визначенні витрати деревини в модельному цеху необхідно враховувати і потреби цеху в деревині для власних потреб. Ця потреба складає 25% від виробничої потреби.

Т= 11394,24 0,01 200 1,25 =28485,6 чоловіко-годин

Коли відомий обсяг деревини в мі трудомісткість в чоловіко – годинах модельних робіт на 1 м,можна визначити загальну трудомісткість модельних робіт на рік. На основі цієї трудомісткості розраховується необхідна явочна чисельність робітників – відрядників модельного цеху, яка потім у відповідності з таблицею 4.8 розподіляється про окремим професіям:

, чол., ()

де Т – загальна трудомісткість всіх робіт, які виконуються в модельному цеху, чоловіко – годин;

Ф- ефективний фонд часу роботи одного робітника в рік, годин. Відсоток невиходів для цехів с нормальними умовами роботи складає 12,5 % в рік, а втрати робочого часу на протязі зміни 0,6%. Визначення ефективного фонду часу роботи одного робітника наведене в таблиці 1.6.

К- середній коефіцієнт виконання норм в модельному цеху в розрахунках прийняти на рівні 1,25.

Таблиця 1.6

Розрахунок балансу робочого часу середньооблікового робітника модельного цеху

Найменування показника

Значення показника

1 .Календарний фонд, дні

365

2.Святкові і вихідні дні

114

3.Номінальний фонд, дні

251

4.Середня кількість неявок на роботу, дні

2510,125 = 31,4

5.Явочний робочий фонд, дні

219,6

6.Номінальна тривалість робочої зміни

8 годин

7.Втрати робочого часу на протязі зміни

0,6% від тривалості робочої зміни

8.Ефективний фонд часу за рік, годин

1746,3

Використовуючи попередньо проведені розрахунки трудоміскості, ефективного фонду часу роботи, а також значення коефіцієнту виконання норм визначимо чисельність основних робітників модельного цеху:

Користуючись значенням загальної чисельності основних робітників модельного цеху, у відповідності з таблицею 1.7 розподіляється її по окремим професіям:

Таблиця 1.7

Структура чисельності основних виробничих робітників - відрядників модельного цеху

Робітники - відрядники

Питома вага, %

Чисельність, чол.

Разом, в т.ч.

100,0

13

модельники

75,0

9

столяри

15,0

2

верстатники

7,0

1

лакувальники

3,0

1

Розрахунок явочної чисельності інших категорій працівників у всіх, цехах підприємства здійснюється на основі укрупнених нормативів, які наведені в Додатку Ж методичних рекомендацій до виконання курсової роботи.

Чисельність допоміжних робітників = 13 0,2 = 3 чол.

Чисельність керівників = (13 + 3) 0,04 = 1 чол.

Чисельність спеціалістів = (13 + 3) 0,1 =2 чол.

Чисельність інших службовців = (13 + 3) 0,05 = 1 чол.

Площа, яка необхідна для виробничого обладнання модельного цеху, визначається на основі розрахованої кількості обладнання і укрупнених нормативів питомої площі на 1 верстат і 1 верстак (табл. 1.8).

Таблиця 1.8

Розрахунок необхідної кількості обладнання модельного цеху в залежності від чисельності робітників - модельників

Чисельність модельників в одну зміну

Кількість верстатів

Питома площа

на

1 верстат, м2

Кількість верстаків

Питома площа на

1 верстак, м2

до 20 чоловік

9

25-35

20

15-20

до 30 чоловік

16

25-35

30

15-20

до 45 чоловік

20-21

25-35

45

15-20

до 60 чоловік

24-27

25-35

60

15-20

до 75 чоловік

31-39

25-35

75

15-20

Площа, яка необхідна для складання моделей, складає 5,0 - 30,0% від площі, яку займає виробниче обладнання, тобто верстати і верстаки.

Допоміжна площа - 25,0 - 40,0% від загальної виробничої площі, тобто площі верстатів, верстаків і площі для складання моделей.

Загальна площа модельного цеху дорівнює сумі площі, необхідної для виробничого обладнання (), площі, необхідної для складання моделей () і допоміжної площі ():

Розраховану площу модельного цеху необхідно привести до стандартних параметрів у відповідності з Додатком Г методичних рекомендацій до виконання курсової роботи.

Ширина прольоту = 3 18 = 54 м

Довжина прольоту = 819/54 = 15,17 м < 120 м, тому плануємо 1 цех

Шаг колони = 6 м

Кількість колон = 15,17/6 = З

Стандартна довжина = 3 6 = 18 м

Стандартна площа модельного цеху = 54 18 = 972 м2

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]