Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika_Scheglovka_ukrainsky.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
264.19 Кб
Скачать

10.3 Піднімальна установка в умовах шахти ''Щєгловска - Глубока''

Шахтна піднімальна установка в умовах вугільного підйому шахти ''Щєгловска - Глубока'' обладнана піднімальною машиною БЦКБ 9/5 * 2,5, піднімальним двигуном постійного струму і комплектним електроприводом типу КТЭУ - 5000/750.

 • Тип двигуна: П2-25/105–3,55 УХЛ4.

 • Потужність: 3550 кВт.

 • Напруга: 930 В.

 • Струм: 4100 А.

 • Швидкість: 40 об/хвил..

 • Збудження: незалежне 220/110 В, 275/550 А.

 • Режим: S1.

 • КПД: 91,2%.

 • Клас ізоляції: F.

 • Маса двигуна: 132000 кг.

 • Число колекторних пластин – 1323 шт.

 • Діаметр колектора – 2500 мм.

 • Максимально допустимий діаметр зношеного колектора – 2478 мм.

Обмотувальні данні двигуна приведені у таблиці 10.1. Обмотувальні данні якоря приведені у таблиці 10.2. Характеристика холостого ходу наведені у таблиці 10.3.

Таблиця 10.1 Обмотувальні данні двигуна

Обмотка

Число полюсів

Число котушок на полюс

Число вітків на один полюс

Розмір проводу

мм

Клас ізоляції

Головного полюсу

18

1

58

2,26 * 45

F

Додаткових полюсів

18

1

2

2 (10 * 80)

F

Компенсаційна

18

3

Стержні 2(10 * 56)

Дугі

2 * 100

F

Таблиця 10.2 – Обмотка якоря

Якір

Рід обмотки

Число ефективних проводників в пазу

Розмір проводу для катушкі мм.

Розмір проводу для управителей мм.

Діаметр якорю мм.

Довжина сердечника мм.

Клас ізоляції

Одноходова петлева ступінчата

6

2,24*22

1,6 * 7,1

3400

1050

F

Таблиця 10.3 – Характеристика холостого хода

Характеристика холостого хода

Напруга якоря В

914

892

880

868

856

836

808

744

646

540

6

Струм збудження А

280

276

252

232

212

187

160

130

92

69

0

Частота обертання об/хвил

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Рисунок 10 .2 – Функціональна схема керування підйомною машиною

ВИСНОВКИ

У да­но­му зві­ті бу­ло роз­гля­ну­то ха­ра­к­те­ри­с­ти­ку ша­х­то­упра­в­лін­ня ‘‘До­н­басс’’, опи­са­ні спо­жи­ва­чі еле­к­т­ри­ч­ної ене­р­гії на ша­х­ті ‘‘Щє­г­ло­в­с­кая– Глу­бо­ка’’, на­да­ні по­ве­р­хо­ві ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки ос­но­в­но­го еле­к­т­ри­ч­но­го об­ла­д­нан­ня. Та­кож бу­ло роз­гля­ну­то ха­ра­к­те­ри­с­ти­ку зо­в­ні­ш­ньо­го еле­к­т­ро­по­с­та­чан­ня, схе­ми го­ло­вних еле­к­т­ри­ч­них, по­да­ні ві­до­мо­с­ті про ре­лей­ний за­хист та ав­то­ма­ти­ку, а та­кож про ви­мі­рю­ва­ль­ні при­ла­ди .Та­кож були роз­гля­ну­ті ос­но­в­ні по­ло­жен­ня з тех­ні­ки без­пе­ки, охо­ро­ни пра­ці та еко­ло­гі­ї.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1. Долін П.А., Основи техніки безпеки у електроприладах. М.: Енергія, 1986.

 2. Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж,

М.: Енергія, 1981.

 1. Довідник енергетика промислових підприємств. М.-Л.: Енергія, 1981.

 2. Фельдбаум А.А., Електричні системи автоматичного регулювання, Держенерговидав, 1984.

 3. Г.М. Ляхов, Разработка угольных месторождений, М.– ‘‘Недра’’, 1984.

 4. Стороженко М. А., Кирей А. Ф., Аппаратура управления и контроля рудничными подъёмными установками; М.– ‘‘Недра’’, 1980.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]