Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1_teeeeoriya_2010_V_1_-1.docx
Скачиваний:
190
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
708.07 Кб
Скачать
 1. 5. Легальність державної влади.

 2. ^^егжі^'легальний" походить від латинського "1е§а1із" і означає "законний". \У сучасних умовах юридичне поняття легальності державної влади означає Встановлення, визнання, підтримку даної влади законом, передусім конституцією. Словом, влада має опиратися на закон/Але при цьому необхідно врахувати два 'моменти. По-перше, конституції можуть бути прийняті, змінені й скасовані різни­ми способами. У багатьох країнах створені внаслідок військових переворотів вій­ськові чи революційні ради декретом відміняли конституції й нерідко без яких-небудь особливих процедур проголошували нові тимчасові конституції. По-друге, інколи конституції і закони, прийняті відповідно до встановлених процедур, за своїм змістом легалізували відверто тоталітарну владу. Такими були радянські конституції, конституційні закони гітлерівської Німеччини, расистське законодав­ство ПАР (до 1994 р., коли була прийнята тимчасова конституція).

 3. [Спробуємо визначити основні умови легальності сучасної державної влади: 1. Органи державної влади формуються за процедурою, чітко визначеною законом;

 4. "~ 2. Процедура формування владних структур має відповідати вимогам демо­кратії, котрі є загальновизнаними й закріпленими в нормах міжнародного права. Наприклад, якщо це вибори, то вони мають бути вільними з таємним голосуван­ням, якщо це призначення судді, то має бути спрямованим на досягнення незалеж­ності суддів, їх неупередженості.

 1. Влада реально має належати саме тим державним органам, які вказані в ^законі.

 2. Конституція та закони мають схвалюватися лише легальними органами ^відповідно до їх правотворчих функцій, визначених законом, або безпосередньо

 1. народом (виборчим корпусом).

 1. Зміст самих законів не має суперечити загальногуманним цінностям люд­ства, тобто закон повинен бути правовим, (наприклад, закон не може порушувати міжнародно-правових стандартів з прав людини).

 2. Державна влада та її органи не вправі ухилятися від виконання обов'язків, покладених на них законом. Це може виражатися, наприклад, у відмові в призна­ченні виборів в строк, визначений законом, або в невиплаті заробітної плати пра­цівникам держбюджетної сфери.

 3. Органи державної влади не можуть перевищувати своїх повноважень, ви­значених законом.

 1. Б. Діяльність владних органів має провадитися виключно за процедурою, визначеною законом. Будь-яке рішення, прийняте владою з порушенням процеду­ри^ повинно визнаватися недійсним.

 2. .Антиподом легальної державної влади є злочинна влада, котра опирається на їй відомі цінності, а не на закони/Класичним прикладом такої влади є більшови­цька влада в роки "воєнного комунізму" в Росії.

 1. 52

 2. Загальна теорія держави і права

 3. Глава 7. Державна влада: основні характеристики

 4. 53

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]