Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи біоетики.doc
Скачиваний:
233
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
675.33 Кб
Скачать

Пам’ятник жабі в Бостоні

У ХХ столітті ці дослідження набули гігантських масштабів. Для наукових цілей, тестування і навчання у світі щорічно використовується приблизно десять мільйонів хребетних тварин, і ця цифра не може не викликати тривогу вчених та громадськості. Адже тварини не тільки відчувають біль, а й зберігають пам'ять про нього. І якщо вже не можна обійтися без дослідів над ними, то моральний обов'язок кожного експериментатора — зробити все можливе для зменшення їхніх страждань.

Основні етичні принципи у цій сфері викладені в «Європейській конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей», прийнятій 20 вересня 1985 р. у Страсбурзі. Регламентація експериментів на тваринах визнана обов'язковою у багатьох країнах, де прийнято відповідні законодавчі акти і нормативні документи. Ще в 70-х роках минулого століття у Великобританії була заснована Королівська комісія з використання живих тварин в експериментальних дослідженнях, а в 1986 р. парламент цієї країни прийняв відповідний закон. Детальні регулюючі документи і рекомендації щодо цього розроблені і діють у США, Канаді, ряді країн Європи і Латинської Америки.

Загальноприйнятим стандартом став принцип трьох R:

Refinement, тобто поліпшення, гуманізація поводження з тваринами під час підготовки і проведення експерименту;

 Reduction — скорочення кількості використовуваних тварин;

Replacement — заміна високоорганізованих тварин на низькоорганізовані або застосування альтернативних методів.

Моральні принципи проведення експериментів на тварин

Експерименти за участю людини повинні ґрунтуватися на даних, отриманих в лабораторних дослідженнях на тварин. Це положення присутнє вже в Нюрнберзькому Кодексі. Експерименти на тваринах дозволяють не тільки краще зрозуміти закони життя і механізми окремих життєвих процесів, але і удосконалювати методи профілактики, діагностики і лікування хвороб, як людини, так і тварин. Окрім цього, багато створених людиною речовин, наприклад, ліків, харчові добавки, хімікати необхідно випробувати на біологічну активність, і абсолютно очевидно, що такі випробування можна проводити тільки на тварин, хоча, кінець кінцем, вони призначені для з'ясування дії на людину. У зв'язку з цим з'являється ряд проблем морального порядку, проте, на загальну думку, умисне жорстоке  поводження з тваринами неприпустимо. Гуманне поводження з тваринами дозволяє підсилити формування високих моральних принципів у лікаря. Основні принципи «Міжнародних рекомендацій по проведенню медико-біологічних досліджень з використанням тварин», прийнятих в 1985 році Радою з міжнародних медичних наукових організацій зводяться до наступних переваг і рекомендацій:

- використовувати різні моделі і біологічні системи IN VITRO;

- використовувати мінімальну кількість тварин;

- звести до мінімуму заподіювані незручності, страждання і біль;

- застосовувати седативні, наркотичні і інші болезаспокійливі речовини.

Якщо за умовами експерименту, потрібно обходитися без них, то необхідний висновок етичного комітету.

 Якщо після експерименту тварина приречена на страждання, його слід безболісно убити (Етичні і правові проблеми клінічних випробувань і наукових експериментів на людині і тваринах. Збірка матеріалів до конференції. М., - 1994, з. 142-146).

Вівісекція (від латин. vivus — живий і sectio — розтин) — проведення хірургічних операцій над живою твариною з метою дослідження функцій організму (або окремих органів), вивчення механізмів дії лікарських засобів, розробки методів хірургічного лікування або ж в освітніх цілях.

Вівісекція відома з II століття н. э. Першим, хто застосовував вівісекцію, вважається Клавдій Гален.

Історію експериментальної медицини можна розділити на три етапи.

I етап — XVII—XVIII ст. — відрізнявся украй жорстокими експериментами, оскільки знеболюючі речовини були відкриті тільки в XIX столітті. В цей час панувала філософія Рене Декарта (1596—1650), який твердив, що у тварин немає душі, вони є механізмами і не можуть відчувати біль.

II етап — XIX ст.— ознаменувався різкими виступами громадськості, що засуджувала вівісекцію з позицій етики і створенням перших законів і суспільств захисту експериментальних тварин. Перший в світі закон в захист експериментальних тварин був прийнятий в 1878 році у Великобританії. У Франції перше товариство супротивників вівісекції очолив Віктор Гюго, який сказав: «Вівісекція — злочин; людська раса повинна відректися від цього варварства».

III етап розвитку медико-біологічного експерименту — XX століття, коли гостро повстало питання про неефективність подібної практики вже з позицій науки. Набирає силу рух лікарів світу за модернізацію експериментальної науки і пошук альтернатив.

За даними ЄС, основна частина тварин гине в медичних дослідженнях (65 %). Фундаментальні наукові дослідження (зокрема військові, космічні і ін.) займають 26 %, тести на токсичність (косметика, нові промислові з'єднання) — 8 %, сфера освіти — 1 %.

Тільки у лабораторіях США використовується біля 100 мільйонів тварин в рік