Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Methodic-ITF-2011-12.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Список рекомендованої літератури

 1. Кириченко В.І. Загальна хімія.‑ К.:Вища школа, 2005.- 639с.

 2. Глінка М.Л. Загальна хімія.‑ К.: Вища школа, 1992.- 608с.

 3. В.С.Телегус, О.І.Бодак, О.С.Заречнюк, В.В.Кінжибало. Основи загальної хімії. Львів: Світ, 2000.

 4. Котур Б.Я. Хімія Практикум: Навчальний посібник.Львів: ЛНУ, 2004.- 237с.

 5. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К:Вища школа, 1988.-432 с.

 6. Григор’єва В.В.,Самійленко В.М., Сич А.М.Загальна хімія.‑ К.: Вища школа, 1991.- 431с.

 7. Киреев В.А. Краткий курс физической химии. М.: Высшая школа, 1990. - 648 с.

 8. Голиков Г.А. Руководство по физической химии. М.: Высшая школа, 1988. - 380 с.

 9. Поторій М.В. Методичні вказівки до вивчення курсу загальної хімії для студентів фізичного факультету. Ч .1, 2001 р.

 10. Поторій М.В., Кохан О.П., Гавриленко Н.П., Методичні розробки до проведення лабораторних робіт з курсу «Загальна хімія».Навч.-метод.посібник для студентів фізичного факультету.Ужгород, Видавництво УжНУ 2002 Ч.1-79с,Ч.2-94с.

 11. Зубака О.В., Переш Є.Ю., Кохан О.П., Сідей В.І., Барчій І.Є.. Методичні вказівки з курсу “Загальна хімія” для самостійної роботи студентів інженерно-технічного факультету заочної форми навчання. Ужгород, 2007 р. – 65 с.

 12. О.О.Семрад, Є.Ю.Переш. Методичні вказівки до вивчення курсу неорганічної хімії (в схемах і таблицях) для студентів І курсу хімічного факультету. Ужгород: УжДУ, 1984 (ч.1), 1985 (ч.2), 1985 (ч.3), 1989 (ч.4).

 13. Н.С.Ахметов. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 1988

 14. Я.А.Угай. Общая химия. М.: Высшая школа, 1984.

 15. О.А.Голуб. Українська номенклатура в неорганічній хімії. Київ.: КУ, 1992.

 16. С.А.Неділько, П.П.Попель. Загальна й неорганічна хімія (Задачі та вправи). К.: Либідь, 2001.

Додаток 1

Термодинамічні параметри деяких речовин

У таблиці наведені дані про стандартні ентальпії ΔHo298, енергії Гіббса ΔGo298 утворення сполук з простих речовин стійких модифікацій за стандартних умов (Т = 298 К, Р = 101,3 кПа), а також абсолютні ентропії So298 речовин.

Речовина

ΔHo298, кДж/моль

ΔGo298, кДж/моль

So298, Дж/моль·К

AgCl

-127.2

-109.9

96.2

AlCl3

-704.6

-629.0

109.4

Al(OH)3

-1315.0

-1157.0

70.1

Al2O3

-1676.8

-1583.3

51.0

Al2(SO4)3

-3444.1

-3102.9

239.4

BaCO3

-1217.1

-1137.2

113.0

BaCl2

-859.1

-811.4

123.8

BaO

-553.9

-525.4

70.5

BaSO4

-1474.2

-1363.2

132.3

Br2(г)

30.9

3.1

245.5

C(алмаз)

1.828

2.834

2.37

C(графіт)

0

0

5.74

C2H2(г)

226.7

116.8

200.8

COCl2(г)

-219.5

-205.3

283.6

CO

-110.6

-137.2

197.7

CO2

-393.8

-394.6

213.8

CaCO3

-1207.7

-1129.6

91.6

CaCl2

-796.3

-748.9

104.7

СaO

-635.0

-603.6

39.7

Ca(OH)2

-986.8

-899.2

83.4

KCl

-435.9

-408.0

82.6

KBr

-392.2

-379.2

96.4

KI

-327.6

-322.3

104.3

KClO3

-391.2

-289.9

143.0

KMnO4

-813.4

-713.8

171.7

KNO3

-493.2

-393.1

132.9

K2SO4

-1434

-1316

175.7

MgCl2

-641.1

-591.6

89.8

MgO

-601.8

-569.6

26.9

N2

0

0

199.9

NH4Cl

-314.2

-203.2

94.6

NH3

-46.2

-16.7

192.6

NO

90.3

80.6

210.7

NO2

33.0

51.5

240.2

NaCl

-411.1

-384.0

72.1

Na2CO3

-1137

-1047

136.4

Na2SO4

-1385

-1267

149.5

O2

0

0

205.0

O3

142.3

162.7

238.8

P(білий)

0

0

41.1

P(черв.)

-17.6

12.1

22.8

PCl3

-287.0

-260.5

311.7

PCl5

-374.9

-305.4

364.5

P4O10

-3014

-2743

280.6

H3PO4

-1267

-1134

200.8

S(г)

273.0

232.4

167.7

SO2

-297.2

-300.4

248.2

SO3(г)

-395.9

-317.2

256.7

H2S

-21.0

-33.8

205.7

H2SO4

-814.2

-690.3

156.9

SiO2

-911.6

-857.2

41.9

Cl2

0

0

222.9

CuCl2

-215.7

-171.5

108.2

CH4

-75.0

-50.9

186.0

CuO

-156.0

-129.9

42.6

CuSO4

-771.4

-662.2

109.3

Fe

0

0

27.2

FeCl3

-399.7

-334.2

142.4

FeO

-265.0

-244.5

60.8

FeSO4

-929.5

-825.5

121.0

Fe2O3

-822.7

-740.8

87.5

Fe3O4

-1117.9

-1014.8

146.3

H2

0

0

130.7

HCl(г)

-92.4

-94.5

186.9

H2O(г)

-242.0

-228.8

188.9

H2O(к)

-286.4

-298.4

44.1

H2O(р)

-286.0

-237.4

70.0

H2O2(р)

-187.9

-120.5

109.6

HF(г)

-286.0

-270.7

173.5

ZnS

-205.6

-200.9

57.8

ZnO

-348.0

-318.2

43.9

ZnSO4

-978.6

-871.6

124.7

ZnCl2

-415.3

-369.6

111.5

Додаток 2

Таблиця розчинності деяких кислот, солей і основ у воді

H+

K+

Ba2+

Ca2+

Na+

NH4+

Mg2+

Al3+

Mn2+

Zn2+

Cr3+

Fe2+

Fe3+

Ni2+

Pb2+

Cu2+

Hg2+

Ag+

OH-

Р

Р

Р

М

Р

Р

М

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

NO3-

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

SO42-

Р

Р

Н

М

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

М

Р

Р

М

Cl-

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

М

Р

Р

Н

Br-

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

М

Р

М

Н

I-

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

М

Н

Н

SO32-

Р

Р

М

М

Р

Р

М

Н

М

М

Н

Н

М

PO43-

Р

Р

Н

Н

Р

М

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

CH3COO-

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

М

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

М

CO32-

Р

Р

Н

Н

Р

Р

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

S2-

Р

Р

М

Р

Р

Р

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

SiO32-

Н

Р

Н

Н

И

Н

Н

Н

Н

р – розчинний ; м – малорозчинний ; н – нерозчинний; - не існує у водному розчині

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]