Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kurs_lektsy_2013.doc
Скачиваний:
104
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
839.68 Кб
Скачать

Сродкі арганізацыі звязнага тэксту

сэнсавыя

дачыненні

паміж часткамі

інфармацыі

Сродкі арганізацыі звязнага тэксту

Вызначэнне тоеснасці, блізкасці суб’екта дзеяння

ці месца дзеяння

Ён, гэты, той, такі, гэткі

Тут, там, туды, сюды, усюды, вышэй, ніжэй

Прычынна-выніковыя і ўмоўна-выніковыя дачыненні паміж часткамі інфармацыі

І, але, таму, вось чаму, адсюль, адтуль, тым самым, з прычыны гэтага, з гэтай прычыны, у выніку, дзеля гэтага, такім чынам, выходзіць, значыць, у выніку гэтага, у залежнасці ад..., дзякуючы таму, у сувязі з гэтым, у такім выпадку, у гэтым выпадку

Далучэнне і аб’яднанне частак інфармацыі

І, таксама, пры гэтым, разам з тым, акрамя таго, апрача таго, звыш (чаго), больш за тое, дарэчы, між іншым

Супастаўленне і супрацьпастаў-ленне частак інфармацыі

І (усё (ж) такі), жа; з аднаго боку, наадварот, але, аднак, нават, ды; не толькі, але і; затое, інакш, іначай, так, гэтак, якраз так (дакладна), як, менавіта гэтак, такім чынам, такім шляхам, аналагічна, наступным чынам, тады як, у адрозненне ад...

Абагульненне, вывад, высновы (з папярэдняй інфармацыі)

Такім чынам, дык вось, карацей (кажучы), наогул, (адным) словам; такім чынам, выходзіць, значыць; з гэтага

Парадак пералічэння інфармацыі

Па-першае, па-другое, па-трэцяе...; нарэшце, урэшце

Тлумачэнне – ілюстрацыя, удакладненне, вылучэнне асобнага выпадку

Напрыклад; так, напрыклад; менавіта, толькі, нават, ледзь (толькі), ж (жа), асабліва; іншымі словамі, інакш кажучы, больш дакладна. у прыватнасці, прычым

Ацэнка ступені верагоднасці інфармацыі

Зразумела, безумоўна, відавочна, сапраўды, насамрэч, папраўдзе, відаць

Пачатак разважання, будучае дзеянне

У (на) пачатку, спачатку, перадусім, перш за ўсё, у першую чаргу

Адначасовасць, паўтаральнасць дзеяння

Зараз, цяпер, папярэдне, адначасова, у той жа час, разам з, толькі што, ужо, раней, зноў, яшчэ раз, ізноў

Заканчэнне дзеяння

Затым, далей, пазней, пасля, надалей, у заклю-чэнне, на заканчэнне

Сувязь з папярэдняй і далейшай інфармацыяй

Як зазначалася, як было паказана, як было зазначана вышэй, як было адзначана, згодна з гэтым, адпаведна (чаму), падобна да, таксама як, нібы апошні, папярэдні, дадзены, шуканы, адпаведны, вышэйапісаны, вышэйпрыведзены, вышэйзгаданы, раней названы, уведзены, выведзены, даведзены, даказаны, (за)дадзены, за(с)кончаны, выкладзены, знойдзены, апісаны, вызначаны, адзначаны, пералічаны, пабудаваны, прыведзены, ужыты, скарыстаны, разгледжаны, сфармуляваны, зазнача-ны, памянёны, устаноўлены, наступны, ніжэйпада-дзены, далейшы, шуканы, падразглядны, разгляданы, патрэбны, аналізаваны

Увядзенне абагульняльнай інфармацыі

Разгледзім наступныя выпадкі..., прывядзём прыклад..., працягнем разгляд..., высветлім суадносіны (дачыненні)...

ДАДАТАК 2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]