Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
allbest-r-00516661 / 516661.rtf
Скачиваний:
7
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
779.12 Кб
Скачать

7.Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів

Оцінка ефективності інвестиційних проектів є одним з найвідповідальніших етапів в управлінні реальними інвестиціями. У науковій літературі з питань інвестиційного менеджменту визначені основні критерії оцінки інвестиційних проектів, що дозволяють формувати рішення про доцільність їх реалізації [2,273-274].

Як відомо, під ефективністю розуміють співвідношення результатів і затрат на їх досягнення. В інвестиційній діяльності економічна ефективність визначається шляхом порівняння результатів, одержаних у процесі експлуатації об’єктів інвестування, і сукупних затрат на здійснення інвестицій.

У вітчизняній економіці традиційно використовують два показники для оцінювання ефективності капітальних вкладень – коефіцієнт ефективності (Е) та обернений до нього показник – період окупності (По), які розраховуються так:

Е = П/К; По = К/П,

де:

П – середньорічна сума прибутку в період експлуатації об’єктів інвестування;

К – сума капітальних вкладень у ці об’єкти (сума інвестицій) [1,199].

Основні показники ефективності реальних інвестиційних проектів:

1.Чистий приведений дохід.

2.Індеск дохідності.

3.Індекс рентабельності.

4.Період окупності.

5.Внутрішня ставка дохідності.

Залежно від методу врахування фактора часу при оцінці здійснюваних інвестиційних витрат і отриманого зворотного інвестиційного потоку всі розглянуті показники поділяють на 2 основні групи – дисконтні і статистичні (бухгалтерські).

Показники оцінки ефективності проектів, що засновані на дисконтних методах розрахунку, визначаються на основі теперішньої вартості основних параметрів впровадження і експлуатації проектів.

При статистичних методах оцінки дисконтування значень чистого грошового потоку по проекту не здійснюється.

7.1 Чистий приведений дохід

Чистий приведений дохід(net present value,NPV) розраховується як алгебраїчна сума теперішніх вартостей всіх елементів чистого грошового потоку від інвестицій, який складається як із інвестиційних витрат, так і зі зворотного грошового потоку від експлуатації проекту.

ЧПД = ГПт-ІК,

де:

ЧПД – чистий приведений дохід;

ГПт – сума грошового потоку. Приведеного до теперішньої вартості, за весь період експлуатації інвестиційних проектів;

ІК – сума інвестиційних коштів, спрямованих на реалізацію інвестиційного проекту.

7.2 Індекс дохідності

Індекс (коефіцієнт) дохідності (Accounting Rate of Return, ARR) характеризує співвідношення теперішньої вартості зворотного чистого грошового потоку від інвестицій та інвестиційних витрат по проекту і розраховується за формулою:

Ід =ГПт/ ІК.

7.3 Індекс рентабельності

Індекс рентабельності (Profitability Index, PI) розраховується за формулою:

ІР = ЧПінв./ ІВ,

де:

ІР – індекс рентабельності;

ЧПінв. – середньорічний розмір чистого інвестиційного прибутку;

ІВ – інвестиційні витрати.

Індекс рентабельності інвестицій дозволяє визначити вплив реалізації проекту на рівень ефективності операційної діяльності підприємства.

7.4 Період окупності

Період окупності інвестицій (Payback Period, PP) є одним з найбільш розповсюджених в практиці показником ефективності інвестиційних проектів. Період окупності визначає очікувану кількість років, протягом яких первісно здійснені інвестиції будуть повернуті.

Визначення періоду здійснюється таким чином:

ПО = ІВ/ ЧГПсер.,

де:

ПО – період окупності інвестиційних витрат по проекту;

ІВ – сума інвестиційних витрат на реалізацію проекта;

ЧГПсер. – середньорічна сума зворотнього чистого грошового потоку від експлуатації проекту. При короткострокових реальних вкладеннях цей показник реалізовується як середній за місяць.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.