Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
экология методичка.doc
Скачиваний:
76
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
1.21 Mб
Скачать

Вплив автомобільного транспорту на довкілля

Мета роботи ознайомитись з методикою оцінки ступеню забруднення атмосферного повітря придорожнього середовища оксидом вуглецю та визначення рівнів шуму при різному впливі транспортного потоку.

3.1. Оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря придорожнього середовища оксидом вуглецю Теоретичні відомості

Головним джерелом забруднення атмосферного повітря в містах є автомобільний транспорт.

Ступінь забрудненості повітря автотранспортом залежить не лише від інтенсивності руху, класу автомобілів, кількості та характеру викидів, а й типу забудови, рельєфу місцевості, напряму вітру, вологості й температури повітря. Тому всі ці особливості слід враховувати.

Ухил визначають візуально чи за допомогою екліметра, швидкість вітру – анемометром, вологість повітря – психрометром, вміст СО, пилу, оксидів азоту і сірки, вуглеводнів визначають за стандартними методиками.

Зазначають наявність насаджень, які поглинають пил та інші забрудники, зменшують шумове навантаження, регулюють мікроклімат (вміст вологи, кисню, СО2).

Знаючи види викидів і концентрацію окремих забруднювачів відпрацьованих газах автотранспорту, можна розрахувати ступінь забруднення повітря на висоті людського зросту чи на іншій висоті.

Усі ці впливи різних чинників під час визначення концентрації СО враховує формула [3]:

, мг/м3 (3.1)

де А – фонове забруднення атмосферного повітря (А = 0,5 мг/м3);

N – сумарна інтенсивність руху автомобілів на ділянці вулиці, авт./год;

–коефіцієнт токсичності автомобілів за викидами в повітря СО;

–коефіцієнт, що враховує аерацію (провітрювання) місцевості;

–коефіцієнт, що враховує зміну забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю, залежно від величини поздовжнього нахилу;

–те саме відносно швидкості вітру;

–те саме відносно вологості повітря;

–коефіцієнт збільшення забрудненості атмосферного повітря оксидом вуглецю біля перехресть.

Коефіцієнт токсичності автомобілів визначають як середньозважений для потоку автомобілів за формулою:

, (3.2)

де – часткаі-того типу транспортних засобів в транспортному потоці.

Значення визначають за табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Тип автомобіля

Коефіцієнт

Автобус

3,7

Мікроавтобус

2,3

Вантажний автомобіль:

великої вантажопідйомності

середньої вантажопідйомності

малої вантажопідйомності

2,3

2,9

1,2

Легковий автомобіль

1,0

Значення коефіцієнта , що враховує аерацію (провітрювання) місцевості, визначають за табл. 2.9.

Таблиця 2.9

Тип місцевості за ступенем аерації

Коефіцієнт

Транспортні тунелі

2,7

Транспортні галереї

1,5

Магістральні вулиці і дороги з багатоповерховою забудовою з обох боків

1,0

Вулиці та дороги з одноповерховою забудовою

0,6

Міські вулиці та дороги з однобічною забудовою, набережні, естакади, високі насипи

0,4

Пішохідні тунелі

0,3

Значення коефіцієнта , що враховує зміни забруднення повітряСО відповідно до величини повздовжнього нахилу вулиці, визначають за табл. 2.10.

Таблиця 2.10

Повздовжній ухил, град.

Коефіцієнт

0

1,00

2

1,06

4

1,07

6

1,18

8

1,55

Коефіцієнт , що враховує вплив швидкості вітру на вмістСО в повітрі, визначають за табл. 2.11.

Таблиця 2.11

Швидкість вітру, м/с

Коефіцієнт

1

2,70

2

2,00

3

1,50

4

1,20

5

1,05

6

1,00

Коефіцієнт , що враховує вплив відносної вологості повітря на концентраціюСО, наведено в табл. 2.12.

Таблиця 2.12

Відносна вологість повітря, %

Коефіцієнт

100

1,45

90

1,30

80

1,15

70

1,00

60

0,85

50

0,75

40

0,60

Значення коефіцієнта для різних типів перехресть наведені в табл. 2.13

Таблиця 2.13

Тип перехрестя

Коефіцієнт

Регульоване перехрестя:

світлофорами звичайне

світлофорами регульоване

саморегульоване

1,8

2,1

2,0

Нерегульоване:

зі зниженою швидкістю

кільцеве

з обов’язковою зупинкою

1,9

2,2

3,0

Дорога без перехрестя

1,0

Завдання 1.

Оцінити ступінь забрудненості атмосферного повітря відпрацьованими газами автотранспорту на ділянці магістральної вулиці (за концентрацією СО).

Варіанти вихідних даних для вирішення задачі наведено в табл. 2.14.

Таблиця 2.14

Вихідні дані

Варіант

Інтенсивність руху трансп. потоку N, авт./год

З них:

Тип місцевості

Поздовжній ухил дороги, град.

Швидкість вітру, м/с

Відносна вологість повітря, %

Тип перехрестя

Великовантажних

Середньвантажних

Легковантажних

Автобусів

Мікроавтобусів

Легкових

1

200

50

10

40

100

магістральна

вулиця

0

1

40

дорога

без перехрестя

2

300

50

40

60

150

дор. з багатопо-верх. забудовою

2

2

50

регульов. світлоф. звичайне

3

400

50

50

200

100

міська вулиця

4

3

60

саморегульоване

4

500

30

200

70

200

вулиця з одно-поверх. забуд.

6

4

70

нерегульоване

кільцеве

5

600

80

120

100

300

набережна

8

5

80

світлофорами регульоване

6

700

100

200

220

180

дор. з багатопо-верх. забудовою

0

6

90

нерегульоване з обов’язков. зупин.

7

800

200

200

400

естакада

2

6

100

дорога

без перехрестя

8

350

50

100

60

140

дорога з одно-поверх. забуд.

4

5

40

регульов. світлоф. звичайне

9

450

100

100

50

200

набережна

6

4

50

саморегульоване

Продовження табл. 2.14

Варіант

Інтенсивність руху трансп. потоку N, авт./год

З них:

Тип місцевості

Поздовжній ухил дороги, град.

Швидкість вітру, м/с

Відносна вологість повітря, %

Тип перехрестя

Великовантажних

Середньвантажних

Легковантажних

Автобусів

Мікроавтобусів

Легкових

10

550

50

200

200

100

магістральна вулиця

8

3

60

дорога

без перехрестя

11

650

50

150

150

300

міська вулиця

0

2

70

нерегул. зі зниже-

ною швидкістю

12

750

30

220

200

300

транспортні тунелі

2

1

80

дорога

без перехрестя

13

850

30

20

200

600

дор. з однобічн. забудовою

4

1

90

світлофорами регульоване

14

230

20

10

100

100

магістральна вулиця

6

2

100

дорога

без перехрестя

15

340

50

40

100

150

дорога з одно-поверх. забуд.

8

3

90

саморегульоване

16

420

50

200

20

150

естакада

0

4

80

нерегул. зі зниже-

ною швидкістю

17

530

30

100

150

250

вул. з однобіч-ною забудовою

2

5

70

нерегульоване

кільцеве

18

640

200

100

40

300

дор. з багатопо-верх. забудовою

4

6

60

нерегульоване з обов’язков. зупин.

19

720

20

200

300

200

набережна

6

5

50

світлофорами регульоване

20

830

50

30

350

400

транспортні тунелі

8

4

40

дорога

без перехрестя

21

220

25

20

25

150

дор. з багатопо-верх. забудовою

0

3

40

світлофорами регульоване

22

500

30

100

20

350

естакада

2

2

50

нерегул. зі зниже-

ною швидкістю

23

350

10

40

100

200

дорога з одно-поверх. забуд.

4

1

60

саморегульоване

24

300

15

15

70

200

набережна

6

1

70

дорога

без перехрестя

25

600

25

75

100

400

магістральна вулиця

8

2

80

світлофорами регульоване

26

400

10

60

10

320

міська вулиця

0

3

90

регульов. світлоф. звичайне

27

530

5

25

50

450

транспортні тунелі

2

4

100

нерегул. зі зниже-

ною швидкістю

28

310

4

6

50

250

дор. з однобічн. забудовою

4

5

90

саморегульоване

29

640

15

25

100

500

магістральна вулиця

6

6

80

дорога

без перехрестя

30

100

2

5

33

60

дорога з одно-поверх. забуд.

8

5

70

регульов. світлоф. звичайне

Порядок виконання роботи:

1. Підставивши значення наведених коефіцієнтів, обчислюють концентрацію оксиду вуглецю (3.1) на певній ділянці магістралі за різних метеорологічних умов або на ділянках з різною забудовою.

2. Оцінку провести порівнюючи розрахункове значення концентрації СО з нормативом максимально разової ГДКСО (ГДКСО = 3 мг/м3).

3. Зробити висновок, які чинники більше, а які менше впливають на забруднення повітря оксидом вуглецю, що міститься у викидах автотранспорту.

3.2. Визначення шумового забруднення

житлового масиву

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]