Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пособие МОГеодВим.docx
Скачиваний:
33
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
3.31 Mб
Скачать

1.2. Зміст|вміст| навчального модуля

Модуль 1.

ЗМ. 1. Основні відомості про технологію навчання

1.1. Параметри технології навчання|вчення| і ієрархія її цільових установок.

1.2. Зміст|вміст| навчальних модулів.

1.3. Термінологічна модель змісту|вмісту| навчального матеріалу.

1.4. Схема технології навчання|вчення| як складова частина структурно-логічної схеми підготовки фахівця.|спеціаліста|

1.5. Особливості вивчення навчального матеріалу.

ЗМ. 2. Загальні відомості про метрологію

  1. Історичні відомості про геодезію і метрологію

  2. Загальна|спільна| характеристика математичних методів обробки геодезичних вимірів.

  3. Поняття фізичної величини.

  4. Вимірювання і їх класифікація.

  5. Похибки вимірів і їх класифікація..

  6. Властивості випадкових похибок.

ЗМ.3. Кількісні критерії оцінювання точності вимірів

  1. Моделі розподілу випадкових похибок вимірів.

  2. Моделі розподілу систематичних похибок вимірів.

  3. Кількісні критерії оцінювання точності ряду|лави| рівноточних| вимірів однієї величини.

ЗМ. 4. Оцінка точності функцій безпосередньо вимірюваних величин

  1. Основна теорема теорії похибок і її застосування|вживання| для розрахунку гранично припустимих нев’язок.

  2. Апостеріорна оцінка точності функцій вимірюваних|виміряти| величин.

ЗМ. 5. Математична обробка ряду рівноточних результатів вимірів однієї і тієї ж величини

  1. Проста арифметична середина і її властивості.

  2. Формула емпіричної середньоквадратичної| похибки.

  3. Послідовність математичної обробки ряду|лави| рівноточних| вимірів однієї і тієї ж величини.

ЗМ. 6. Метод нерівноточних вимірів

  1. Вага як спеціальна міра відносної точності результатів нерівноточних вимірів.

  2. Вага функцій результатів вимірів.

  3. Приклади|зразки| розрахунку ваги в геодезичній практиці.

  4. Загальна|спільнае арифметична середина і її властивості.

  5. Формула емпіричної середньоквадратичної| похибки одиниці ваги.

  6. Послідовність математичної обробки ряду|лави| нерівноточних| вимірів однієї і тієї ж величини.

ЗМ. 7. Метод подвійних вимірів

  1. Загальні|спільні| міркування|тяма| про метод подвійних вимірів.

  2. Оцінювання точності за різницями подвійних рівноточних| вимірів.

  3. Оцінювання точності за різницями подвійних нерівноточних| вимірів.

ЗМ. 8. Короткі відомості про залежні випадкові величини

і залежні попохибки

  1. Види залежностей.

  2. Кількісні характеристики лінійної стохастичної|самодифузія| залежності.

  3. Залежні випадкові похибки в геодезії.

Модуль 2

ЗМ. 1. Зрівнювання результатів геодезичних вимірів методами математичної статистики

  1. Сутність задачі зрівнювання результатів вимірів в геодезії

  2. Два підходи до розв’язання задачі зрівнювання геодезичних побудов.

  3. Сутність і обґрунтування методу найменших квадратів, його використання у зрівнюванні геодезичних побудов.

ЗМ.2. Параметричний спосіб зрівнювання геодезичних побудов

  1. Постановка задачі. Рівняння поправок.

  2. Мінімум|мінімум-ареал| [V2]. Нормальні рівняння.

  3. Матричне представлення параметричного методу зрівнювання.

Розв’язання нормальних рівнянь.

2.4. Оцінка точності вирівняних|урівнювати| значень невідомих геодезичних вимірів.

2.5. Обчислення|підрахунок| емпіричної середньоквадратичної похибки за поправками, отриманими у результаті |одержувати|із| зрівнювання.

2.6. Середньоквадратична похибка виміряних|виміряти| величин після|потім| зрівнювання.

2.7 Зрівнювання і оцінка точності при нерівноточних| вимірах.

2.8 Приклади складання рівнянь нев’язок для різних видів геодезичних вимірів і геодезичних мереж.

2.9 Зрівнювання трилатерації (лінійна засічка).

  1. . Зрівнювання системи нівелірних|нівелір| ходів.

ЗМ. 3. Метод зрівнювання виміряних величин, пов'язаних умовами

  1. Постановка задачі. Умовні рівняння.

  2. Умовний мінімум|мінімум-ареал| [V2]. Нормальні рівняння корелят і їх розв'язання.

  3. Оцінювання точності функцій зрівняних|урівнювати| величин.

  4. Обчислення|підрахунок| емпіричної середньоквадратичної| похибки за поправками і середньоквадратичною| похибкою вирівняних|урівнювати| величин.

  5. Зрівнювання і оцінка точності нерівноточних| вимірів.

  6. Зрівнювання тріангуляції.

  7. Зрівнювання систем нівелірних|нівелір| ходів.

ЗМ. 4. Зрівнювання систем виміряних величин, пов'язаних умовами, із|із| додатковими невідомими

  1. Загальні|спільні| відомості.

  2. Підведення підсумків курсу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.