Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
меттоп.doc
Скачиваний:
143
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
6.89 Mб
Скачать

Навчальне видання

Основи топографії (Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання спец. 7.070908 ”Геоінформаційні системи та технології”, 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”)

Укладачі: Войславський Людвіг Карлович

Відповідальний випусковий В.Д.Шипулін

Редактор: М.З.Аляб’єв

План 2005, поз 65

Підп. до друку 27.01.05 Формат 60х84х1/16 Папір офісний

Друк на ризографі 3,5 обл.-вид. арк.. Тираж 200 прим.

Зам.№ Ціна договірна

ХНАМГ, 61002, Харків, вул.Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул.Революції, 12

50

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.