Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ Облік в банках (заочна) 2008.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
328.19 Кб
Скачать

Тема 8. Облік депозитних і довірчих операцій

Економічний зміст депозитних операцій. Характеристика рахунків для обліку депозитних операцій. Порядок відкриття і режим функціонування депозитного рахунку. Облікові депозитні операції та методика їх здійснення. Зміст і порядок обліку довірчих операцій [7. с. 230 - 235].

Вправа 22. Комерційний банк "Промінь" прийняв депозитний вклад від фізичной особи готівкою на вклад терміном 1 рік 6 місяців в сумі 4000 грн. Відсотки нараховуються з розрахунку 11%річних. Згідно з угодою відсотки виплачуються кожний квартал. Складіть бухгалтерські проводки.

Вправа 23. АТ "Пульс" уклало депозитну угоду з банком на строковий депозит в сумі 10000 грн. АТ перерахувало вказану суму зі свого поточного рахунку в цьому ж банку. Строк депозиту – квартал. Відсоткова ставка за депозитом - 11% річних. Депозит повернуто разом зі сплатою відсотків у визначений строк. Складіть бухгалтерські проводки за виконаними операціями.

Запитання для самоперевірки

  1. Охарактеризуйте зміст депозитної операції і види строкових депозитів.

  2. Наведіть класифікацію рахунків для обліку строкових і ощадних депозитів.

  3. Наведіть методику обліку внесення коштів на депозит та їх вилучення з депозиту.

  4. Охарактеризуйте методику обліку операцій з нарахування відсотків за користування депозитними коштами.

Вправа 24. КБ "Світоч” уклав депозитну угоду з банком „Промінь” на строковий депозитусумі 100000 грн. КБ „Світоч” перерахував вказану суму зі свого кореспондентського рахунку на рахунок банку „Промінь”. Строк депозиту – 2 місяці.. Відсоткова ставка за депозитом - 11% річних. Депозит повернуто разом зі сплатою відсотків у визначений строк. Складіть бухгалтерські проводки за виконаними операціями.

Тема 9. Організація обліку цінних паперів

Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними. Облік операцій банку з цінними паперами, придбаними з метою перепродажу. Облік довгострокових вкладень банку в цінні папери: на інвестиції, в асоційовані компанії, у дочірні компанії. Облік вкладень банку в боргові цінні папери. Облік пасивних операцій банку з цінними паперами за власними борговими зобов"язаннями. Нарахування і облік розрахунків за дивідентами [11, с. 159-168].

Вправа 25. Банк придбав акції двох емітентів на суму 100 і 50 тис. грн. Через 6 місяців вартість акції першого емітента зросла до 110 тис. грн., а другого емітента знизилась до 45 тис. грн. Банк реалізував ці акції.

Складіть бухгалтерські проводки.

Вправа 26. Комерційний банк здійснив інвестицію, купивши довгострокові акції у відкритих ат за номінальною вартістю:

прості акції ВАТ "Торжок" - на суму 15000 грн.;

привілейовані акції ВАТ" Будівельник" - на суму 24000 грн.

Наприкінці року ринкова вартість акції ВАТ "Торжок" склала 18000 грн., ВАТ"Будівельник" - 25000 грн. 31 грудня ВАТ звітували про чистий прибуток у сумі 8000 грн., з якого банк зараховує 25% як одноразове збільшення своїх вкладень на інвестиції.

Складіть бухгалтерські проводки.

Запитання для самоперевірки

  1. Перерахуйте види цінних паперів.

  2. Наведіть методику обліку придбання облігацій державної внутрішньої короткострокової позики.

  3. Наведіть методику обліку придбання акцій невласної емісії.

  4. Який порядок обліку продажу акцій невласної емісії за ціною, нижчою від придбання, з ціною, вищою від придбання.

  5. Охарактеризуйте відображення в обліку дивідендів з придбання облігацій.

Вправа 27. Визначити суму відсоткових платежів за терміновим депозитом у сумі 500 грн., який розміщений на строк з 21 жовтня до 10 листопада під відсоткову ставку 14% річних. Розрахунок суми відсоткових платежів (доходів) зробити за різними методами визначення кількості днів, що приймаються при нарахуванні відсотків.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.