Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konspekt_lektsiy_OP_v_galuzi_EO_ES_MA.doc
Скачиваний:
124
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
821.76 Кб
Скачать

2. Система стандартів безпеки праці

Система стандартів безпеки праці – комплекс взаємопов’язаних стандартів, які містять вимоги, норми і правила, що направлені на забезпечення безпеки праці, збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Діючі ДСТУ та ССБП мають шифр 12

і поділяються на 6 підсистем:

0 – організаційно-методичні стандарти;

1 – стандарти вимог і норм за видами небезпечних та шкідливих

виробничих факторів;

2 – стандарти вимог безпеки до виробничого обладнання;

3 – стандарти вимог безпеки до виробничих процесів;

4 – стандарти вимог безпеки до засобів захисту працівників;

5 – стандарти вимог безпеки до будинків і споруд. (Підсистеми 6–9 –

резерв.)

Нормативно-правові акти поділяються на сім видів уніфікованої форми для однакового застосування. Кожен вид нормативно-правового акта має свій цифровий код. Це такі види.

правила - 1;

переліки — 2;

норми — 3;

положення — 4;

інструкції - 5;

порядки - 6;

інші — 7.

Залежно від державних органів, що затвердили нормативно-правові акти (НПАОП), поділяються на групи. Ці групи мають такі цифрові позначки:

0.00 — Держгірпромнагляд;

0.01 - МНС (департамент пожежної безпеки);

0.02 - МВС (безпека руху);

0.03 - МОЗ;(міністерство охорони здоров’я)

0.04 - Держатомнагляд;

0.05 - Міністерство праці;

0.06 - Держстандарт;

0.07 - Мінбудархітектури;

Для машинного опрацювання нормативно-правові акти з охорони праці кодуються відповідно до схеми наведеної на рисунку 1.1.

Рис. 1.1. Схема кодування нормативно-правових актів з охорони праці

НПАОП 29.0-4.12-05.

Вид економічної діяльності (група, клас) установлюється відповідно до КВЕД - класифікатора видів економічної діяльності (табл. 1.2).

Таблиця 1.2. Приклади кодів видів економічної діяльності

Вид економічної діяльності

Код КВЕД (група, клас)

Сільське господарство

01.0

Харчова промисловість

15.0

Видавнича справа

22.0

Оброблення металу

28.0

Виробництво машин та устаткування

29.0

Виробництво транспортного устаткування

35.0

Будівництво

45.0

Дослідження та розробки

73.0

Державне управління

75.0

Освіта

80.0

Вимоги щодо охорони праці регламентуються в Україні:

 • національними стандартами України;

 • державними будівельними нормами;

 • державними санітарними нормами;

 • правилами влаштування електроустановок;

 • нормами технічного проектування;

 • іншими нормативними документами.

3. Які нормативні акти діють в межах підприємства?

На основі НПАОП роботодавці мають розробляти й затверджувати власні положення, інструкції або інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, організації, установи.

Відповідно з рекомендаціями Держгірпромнагляду і Порядку опрацювання і затвердження нормативних актів, до основних нормативних актів, що діють в межах підприємства належать:

 • Положення про систему управління охороною праці на підприємстві;

 • Положення про службу охорони праці підприємства;

 • Положення про комісію з питань охорони праці підприємства;

 • Положення про навчання, інструктажі і перевірку знань працівників з питань охорони праці;

 • Положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки;

 • Наказ про порядок атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативним актом з охорони праці;

 • Положення про роботу уповноваженого з питань охорони праці в трудовому колективі;

 • Положення про організацію попереднього і періодичного медичного огляду працівників.

 • Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт;

 • Перелік робіт з підвищеною небезпекою;

 • Перелік посадових осіб підприємства, які зобов’язані проходити попередню і щорічну перевірку знань з охорони праці;

 • Наказ про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Згідно з Положенням передбачається періодичність перевірки не рідше, ніж один раз на п’ять років, а інструкцій для працюючих за професіями або видами робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою, - не рідше, ніж один раз на три роки.

Обов’язком роботодавців є неухильне дотримання вимог нормативно-правових актів, що діють у сфері охорони праці. У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я умов праці роботодавець зобов’язаний повідомити про це відповідний орган державного нагляду за охороною праці. Він може звернутися до цього органу з клопотанням про встановлення необхідного терміну для виконання заходів щодо відповідності умов праці на конкретному виробництві чи робочому місці до нормативних вимог.

Відповідний орган державного нагляду за охороною праці розглядає клопотання роботодавця, здійснює в разі потреби експертизу запланованих заходів, визначає їх достатність і за наявності підстав може, як виняток, прийняти рішення про встановлення іншого терміну застосування вимог нормативних актів з охорони праці. Роботодавець зобов’язаний невідкладно повідомити заінтересованих працівників про рішення цього органу державного нагляду за охороною праці.

    

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]