Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2KONSPEK.DOC
Скачиваний:
115
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
7.85 Mб
Скачать

1.8. Кутові швидкість та прискорення

Обертальний рух – це рух, при якому усі точки тіла рухаються по колах, центри яких лежать на одній прямій – осі обертання. Вісь обертання може проходити через тіло. Тоді точки, які лежать на осі обертання не здійснюють рухів по колу.

Розглянемо обертання твердого тіла навколо нерухомої осі. В ролі координати тіла при такому обертанні виступає кут, який показує, наскільки повернулося тіло від початкового положення.

Такий обертальний рух описує вектор повороту – це векторна величина, модуль якої чисельно рівний куту в радіаній мірі, а напрямок – паралельний осі обертання і визначається правилом правого гвинта. Лише для поворотів на незкінченно малі кути можна вводити поняття вектора повороту.

Рис. 1.10

На рис. 1.10 показана точка А, що належить твердому тілу. Після обертання тіла на кут ця точка перейде у положення А. Вектор повороту лежить на осі обертання.

Правило правого гвинта. Розташуємо поряд із тілом, що обертається, праворізьбовий гвинт, як показано на рис. 1.10. Вісь гвинта паралельна осі обертання тіла. Якщо ми дивимося на гвинт з боку його шляпки, то обертання шляпки гвинта

за годинниковою стрілкою викличе потупальний рух гвинта “від нас”. За таким правилом обирають один напрямок вектора з двох можливих взовж осі обертання.

Кутова швидкість – це перша похідна за часом від кута повороту:

.

Одиницею вимірювання кутової швидкості у системі СІ є радіан, поділений на секунду – рад/с.

Фізичний зміст кутової швидкості. Кутова швидкість – це фізична величина, яка вказує, як з часом змінюється положення (орієнтація у просторі) тіла. Кутова швидкість характеризує не тільки зміну у часі кута, на який повернеться тіло, а й зміну положення у просторі осі обертання тала.

Кутове прскорення – перша похідна за часом від кутової швидкості (або друга похідна від вектора повороту):

.

Одиницею вимірювання кутового прискорення у системі СІ є радіан, поділений на секунду в квадраті – рад/с2.

Фізичний зміст прискорення. Кутове прискорення – це фізична величина, яка вказує, як з часом змінюється кутова швидкість тіла.

Якщо кутова швидкість стала величина (ω=const), то обертальний рух називається рівномірним. Кутова швидкість у цьому випадку

,

де – кут, на який повернулося тіло за час t.

Якщо =const – рух рівноприскорений обертальний.

Період обертання T– це час, за який тіло здійснює один повний оберт. Частота обертання – це кількість обертів за одиницю часу:

.

Кутова швидкість повязана із частотою обертання такою формулою:

 = 2  v.

Одиниця вимірювання частоти – с–1.

Приклад. Колесо, обертаючись рівноприскорено, досягло кутової швидкості через N оборотів після початку руху 20 рад/c. Знайти кутове прискорення колеса.

Розв’язок. Рівноприскорений обертальний рух описується формулами

,.

Один оберт (N=1) відповідає куту повороту =2, а N обертів – =2 N. Оскільки обертання колеса починається зі стану спокою, то 0 рад/с і замість (2.1) з (2.2) запишемо систему алгебраїчних рівнянь двох змінних t i і вирішимо її:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.