Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
36.93 Кб
Скачать

32. Постанова судді у справі про адміністративні правопорушення:

A) є остаточною й оскарженню не підлягає;

Б) може бути оскаржена до місцевого загального суду;

B) може бути оскаржена до адміністративного суду; Г) може бути оскаржена до апеляційного суду.

33. Правосуддя в справах адміністративної юрисдикції здійснюється:

A) адміністративними судами;

Б) загальними судами при розгляді справ про адміністративні правопорушення;

B) господарськими судами;

Г) органами виконавчої влади за правилами Закону України «Про звернення громадян».

34. Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи:

A) про накладення адміністративних стягнень;

Б) щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

B) пов'язані з укладанням, виконанням, припиненням, скасуванням чи визнанням нечинними адміністративних договорів;

Г) пов'язані з виборчим процесом чи процесом референдуму.

35. До юрисдикції адміністративних судів віднесено розгляд:

A) спорів між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління;

Б) справ про притягнення до адміністративної відповідальності;

B) справ щодо порушень посадовими особами державних органів законодавства про економічну конкуренцію;

Г) трудових спорів, що виникають у державних підприємствах.

36. Які з наведених справ не розглядаються адміністративним судом?

A) Справи, пов'язані з виборчим процесом.

Б) Справи, пов'язані з проходженням державної служби.

B) Справи, пов'язані з проходженням служби в органах місцевого самоврядування.

Г) Справи, пов'язані з невиконанням державними підприємствами господарських договорів.

37. Спеціальним принципом адміністративного судочинства є:

  1. принцип офіційного з'ясування обставин у справі; Б) принцип верховенства права;

В) принцип гласності і відкритості процесу; Г) принцип обов'язковості судових рішень.

38. Який орган є вищим у системі адміністративних судів?

  1. Вищий адміністративний суд України. Б) Верховний Суд України.

  2. Вища рада юстиції.

Г) Судова палата в адміністративних справах Верховного Суду України.

39. Який із зазначених судових органів не розглядає справи адміністративної юрисдикції?

  1. Місцевий загальний суд. Б) Адміністративний суд.

В) Господарський суд.

Г) Верховний Суд України.

40. За загальним правилом, для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється:

A) місячний строк;

Б) двохмісячний строк;

B) шестимісячний строк; Г) дев'ятимісячний строк.

41. Справа з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до дміністративної відповідальності вирішується:

A) окружними адміністративним судом;

Б) місцевим загальним судом як адміністративним судом;

B) апеляційним судом;

Г) апеляційним адміністративним судом.

42. Способами забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні є:

A) контроль, нагляд та перевірка діяльності органів державного управління у зв'язку із поданням громадянином звернення;

Б) видання правових актів управління та контроль за їх виконанням;

B) застосування заходів адміністративного примусу;

Г) видання нормативних та індивідуальних актів управління й застосування примусових заходів у зв'язку з їх невиконанням.

43. Контроль у державному управління виявляється у:

A) наданні рекомендацій з метою підвищення ефективності організації роботи підконтрольного об'єкту;

Б) втручанні контролюючого органу в оперативну діяльність підконтрольного об'єкта, наданні обов'язкових для виконання вказівок, припиненні, зміні чи скасування актів управління;

B) виданні нормативних актів, які встановлюють права та обов'язки підконтрольного об'єкта;

Г) встановленні обов'язкового порядку діяльності підконтрольного об'єкта.