Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2005-2006 база / укр / Kr1 Stomat_2005-2006_WORD_profile_3_0

.rtf
Скачиваний:
31
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
495.65 Кб
Скачать

D Гістогенез пульпи.

E Відновлення емалі.

/..

115

Внаслідок вірусного процесу в привушних слинних залозах відбувся значний

склероз їх паренхіми і зменшилася продукція біологічно активних гормональних

речовин. Через те погіршилася регенерація слизової оболонки ротової порожнини. Чого не вистачає в слині?

A * Фактора росту епітелія.

B Інсуліноподібного фактора.

C Тимоцит-трансформуючого фактора.

D Лізоциму.

E Паротину.

/..

116

Після закладки молочних зубів, на початку 5-місяця ембріогенезу певними

чинниками пошкоджено ростову властивість зубної пластинки позаду згаданих

закладок. Який можливий важкий наслідок?

A * Не відбудеться закладка постійних зубів.

B Порушиться утворення піхви Гертвіга.

C Не руйнуватиметься шийка емалевого органу.

D Постраждає процес утворення присінку ротової порожнини.

E Не відбудеться утворення дентину молочних зубів.

/..

117

В смакових бруньках грибоподібних сосочків язика з певних причин відбулася

загибель базальних клітин. Який наслідок?

A * Припиниться фізіологічне відновлення рецепторних і підтримуючих клітин.

B Зачиняться смакові пори бруньок.

C Втратять чутливість смакові волоски рецепторних клітин.

D Пошкодиться інервація бруньок.

E

/..

118

Шкідливі подразнення тканин зуба скінчились утворенням дентиклевих структур

по всій периферійній зоні пульпи. Чим це явище загрожує існуванню зуба?

A * Втрата можливості регенерації дентину.

B Втратою можливості регенерації пульпи.

C Втратою можливості регенерації цементу.

D Втратою інервації зуба.

E Втратою можливості регенерації емалі.

/..

119

На шостому місяці після народження починається прорізування молочних зубів.

Перед прорізуванням з усіх тканин зуба в останню чергу утворюється:

A * Цемент

B Емаль.

C Дентин

D Проміжна зона пульпи.

E Центральна зона пульпи.

/..

120

Зірчастий ретикулум і зовнішній шар клітин емалевого органу піддаються інволюції і після завершення амелогенезу, разом з апікальними частинами амелобластів формують:

A * Кутикулу зуба.

B Пелікулу зуба.

C Муцинову плівку.

D Зубний наліт (бляшки).

E

/..

121

У хворого виявлена злоякісна анемія Адисон-Бірмера з причин дефіциту синтезу

в залозах шлунку внутрішнього фактора Кастла (гастромукопротеід). Які клітини

головних залоз шлунку пошкоджені?

A * Парієтальні.

B Головні.

C Слизові.

D Ендокриноцити.

E Додаткові мукоцити.

/..

122

У залозах дна шлунку є клітини, які своїми секреторними речовинами

послаблюють або посилюють утворення компонентів шлункового соку, моторику

шлунку, діяльність підшлункової залози. Які це клітини?

A * APUD-клітини.

B Головні клітини шлункових залоз.

C Парієтальні клітини.

D Клітини ямкового епітелію.

E Додаткові шийкові мукоцити.

/..

123

У пульпі зуба є зона, у якій судини і нерви оточені колагеновими та ретикулярними волокнами, фібробластами, макрофагами, малодиференційованими клітинами – перицитами, адвентиційними клітинами, тканинними базофілами. Як називається ця зона пульпи?

A * Центральна.

B Предентинна.

C Проміжна.

D Коронкова.

E Корінева.

/..

124

Описуючи препарат стінки певного відділу шлунково-кишкового тракту, студент

відзначив у власній пластинці слизової оболонки та підслизовій основі наявність

скупчених лімфатичних вузликів, над якими майже немає крипт, мало ворсинок.

Якому відділу притаманні такі структурні особливості?

A * Клубова кишка.

B Порожня кишка.

C Товста кишка.

D Червоподібний відросток.

E Шлунок.

/..

125

Шар одонтобластів, розміщуючись в периферійному шарі пульпи здатний виконувати бар’єрну функцію між пре дентином і пульпою. За рахунок яких структур це можливо?

A Наявність щільних контактів

B Наявність десмосом

C Наявність щільових контактів

D Наявність відростків Томса

E Наявність гранулярної ЕПС

/..

126

Після прорізування зубів відбувається остаточне дозрівання емалі, яке має назву:

A Третинна мінералізація

B Вторинна мінералізація

C Первинна мінералізація

D Десквамація

E Секреція

/..

127

Після утворення плащового дентину живлення внутрішніх клітин емалевого

органу порушується. Який біологічний механізм забезпечує відновлення

функціонального стану і живлення амелобластів?

A Інверсія

B Регресія

C Прогресія

D Інвазія

E Ретрузія

/..

128

В процесі ембріогенезу епітеліальний тяж, який має назву вестибулярної

пластинки дає початок розвитку переддвер’я порожнини рота. Який біологічний

механізм забезпечує утворення з епітеліальної пластинки щічно-губної борозни?

A Апоптоз

B Некроз

C Мейоз

D Кіфоз

E Амітоз

/..

129

Кровопостачання періодонту відбувається з декількох джерел. Судинна сітка

характеризуються чисельними анастомозами. З якого джерела забезпечується

надходження крові до косих волокон периодонтальної зв’язки?

A Міжзубної

B Зубної

C Альвеолярної

D Супраперіостальної

E Лицевої

/..

130

На зрізі щелепи людини в періодонті визначені епітеліальні острівці, оточені

базальною мембраною. Вони утворені дрібними клітинам з темною цитоплазмою,

ядра пікнотичні. До якого типу епітеліальних острівців слід віднести ці утворення?

A Дегенеруючі

B Регенеруючі

C Проліферуючі

D В стадії спокою

E Анастомозуючі

/..

131

При вивченні зрізу щелепи людини 50 років в пульпі зуба визначено округле

утворення, яке складається з концентричних шарів не пов’язане з стінкою

пульпарної камери. Яку структуру визначено в пульпі?

A Вільний дентикль

B Парієнтальний дентикль

C Інтерстиціальний дентикль

D Калькосферіт

E Нейробластома

/..

132

Пульпа зубу утворена пухкою сполучною тканиною. Центральна пульпа

утворена переважно волокнистим компонентом. Волокон якого типу немає в пульпі?

A Еластичних

B Окситаланових

C Колагенових

D Ретикулярних

E Нервових

/..

133

У новонародженої дитини визначено дефект формування лиця – латеральна

розщілина верхньої губи. Порушення зростання яких зачатків лиця відбулося в

даному випадку?

A Медіальних носових з верхньощелепними відростками

B Латеральних носових і верхньощелепних відростків

C Верхньо- і нижньощелепних відростків

D Піднебінних відростків

E Парних язикових горбків

/..

134

Протягом життя відбувається стирання коронки зуба. Який механізм забезпечує

підтримання сталості загальної довжини зуба протягом життя?

A Ріст коренів

B Утворення дентину

C Ріст періодонту

D Зменшення пульпарної камери

E Ріст емалі

/..

135

При вивченні шліфу зуба людини 40 років на дентино-емалевій межі визначені

оптично щільні лінійні структури довжиною до 1/3 товщі емалі веретеноподібної

форми. Що за структури визначив дослідник?

A Емалеві веретена

B Дентиклі

C Емалеві пучки

D „Мертві” шляхи

E Каріозне ушкодження

/..

136

В препараті органу ЦНС, імпрегнованому сріблом, виявлені великі клітини

грушеподібної форми, розташовані в один ряд. Від їх верхівки відходить 3-4

відростки, які розгалуджуються в одній площині. Які це клітини?

A клітини Пуркіньє

B клітини Беца

C клітини -зерна

D зірчасті клітини

E кошикоподібні клітини

/..

137

В препараті ендокринної залози розрізняють кіркову та мозкову речовину, які

розмежовані прошарком сполучної тканини. В кірковій речовині клітини паренхіми

утворюють три зони: у поверхневій формують округлі скупчення, в середній –

паралельні тяжі, у глибокій – клітинні тяжі утворюють сітчасту структуру. Яка це

залоза?

A надниркова

B щитоподібна

C гіпофіз

D епіфіз

E гіпоталамус

/..

138

В шліфі зуба виявляється структура, в якій розрізняють чергування світлих і

темних смуг, розташованих перпендикулярно до її поверхні, а також тонкі

паралельні лінії росту. Яка це структура?

A емаль

B дентин

C клітинний цемент

D безклітинний цемент

E пульпа

/..

139

При дослідженні епітелію з’ясувалося, що він складається з кількох шарів

клітин. Епітеліоцити зовнішнього шару не мають ядер. Який це епітелій?

A багатошаровий плоский зроговілий

B багатошаровий плоский незроговілий

C перехідний

D багаторядний війчастий

E багатошаровий кубічний

/..

140

При мікроскопічному дослідженні трубчастого органу було виявлено, що його

слизова оболонка вкрита багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а

власна пластинка містить прості трубчасті залози, кінцеві відділи яких

складаються переважно з мукоцитів і незначної кількості парієтальних клітин.

Який це орган?

A стравохід

B шлунок

C тонка кишка

D трахея

E сечовід

/..

141

В препараті залози розрізняють ацинуси, які складаються з 8-12 секреторних

клітин конічної форми. Ядро світле, має 1-2 ядерця. Базальна частина клітин

зафарбовується базофільно, апікальна – містить оксифільні гранули.

Міоепітеліоцити відсутні. Яка це залоза?

A підшлункова

B привушна слинна залоза

C підщелепна слинна залоза

D молочна залоза

E сальна залоза

/..

142

В препараті паренхіматозного органу розрізняють нечітко відмежовані часточки

шестигранної форми, в центрі яких знаходиться вена, а в міжчасточковій

сполучній тканині проходять тріади (артерія, вена і вивідна протока). Який це

орган?

A печінка

B підшлункова залоза

C тимус

D селезінка

E щитоподібна залоза

/..

143

При вивченні препарату трубчастого органу встановлено, що його середня оболонка утворена гіаліновою хрящовою тканиною, яка формує незамкнені півкільця. Який це орган?

A трахея

B головні бронхи

C великі бронхи

D малі бронхи

E термінальні бронхіоли

/..

144

При дослідженні трубчастого органу встановлено, що його середня оболонка складається із гіалінових суцільних кілець. Який епітелій вистилає слизову оболонку цього органу?

A багаторядний призматичний війчастий

B одношаровий призматичний залозистий

C одношаровий призматичний з облямівкою

D багатошаровий плоский незроговілий

E одношаровий кубічний

/..

145

В препараті зуба виявлена структура, в якій знаходяться відростчаті клітини

видовженої полігональної форми. Клітини розтащовані в лакунах, а їх відростки в

спеціальних канальцях і анастомозують між собою. Яка це структура?

A клітинний цемент

B безклітинний цемент

C дентин

D емаль

E пульпа

/..

146

В препараті шкіри людини виявлено 5 добре виражених шарів епітеліальних

клітин. З шкіри якої ділянки тіла виготовлений цей препарат?

A долоні

B шиї

C волосистої частини голови

D перехідної частини губи

E стегна

/..

147

При субмікроскопічному дослідженні часточки печінки виявлена багатокутна

клітина з великим світлим ядром і крупним ядерцем. В цитоплазмі добре

розвинені всі органели загального призначення, багато включень (глікоген та

інші). Яка це клітина?

A гепатоцит

B ендотеліоцит

C зірчастий макрофаг

D pit-клітини

E - клітина Іто

/..

148

Слизова оболонка трубчастого органу вкрита перехідним епітелієм утворює

поздовжні складки. М’язова оболонка складається з двох шарів у верхній

половині і трьох у нижній. Який це орган?

A сечовід

B сечовий міхур

C стравохід

D пряма кишка

E маткова труба.

/..

149

В препараті сполучної тканини, забарвленому суданом - ІІІ і гематоксиліном, виявляються скупчення великих багатокутних клітин, які зафарбовуються в помаранчевий колір. Ядра мають сплощену форму, зміщені на периферію. Яка це тканина?

A біла жирова тканина

B бура жирова тканина

C ретикулярна сполучна тканина

D гіалінова хрящова тканина

E пластинчаста кісткова тканина

/..