Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2005-2006 база / укр / Kr1 Stomat_2005-2006_WORD_profile_3_0

.rtf
Скачиваний:
31
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
495.65 Кб
Скачать

B Остеокласти

C Хондроцити

D Остеоцити

E Фібробласти

/..

57

У дитини дiагностовано глистну iнвазiю. Якi змiни лейкоцитарної формули слiд

при цьому очiкувати?

A *Збiльшення кiлькостi еозiнофiлiв

B Збiльшення кiлькостi нейтрофiлiв

C Збiльшення кiлькостi моноцитiв

D Зменшення кiлькостi еозiнофiлiв

E Збiльшення кiлькостi лiмфоцитiв

/..

58

В умовному експерименті повністю інгібовано розвиток клітин мезенхіми.

Порушення розвитку якої м`язової тканини при цьому буде спостерігатись?

A *Гладкої м`язової тканини вісцерального типу

B М`язової тканини нейрального походження

C М`язової тканини епідермального походження

D Серцевої м`язової тканини

E Скелетної м`язової тканини

/..

59

При деяких захворюваннях нервової системи спостерігається пошкодження

нейроцитів з явищами хроматолізу. Які процеси внутрішньоклітинного

метаболізму нейрона порушуються?

A *Синтез білка

B Синтез ліпідів

C Синтез гліколіподів

D Синтез вуглеводів

E Складання кератогіалину

/..

60

З віком у старих людей відмічається змутнення кришталика (катаракта). При

цьому він стає непрозорим, що призводить до часткової чи повної сліпоти.

Оптичні властивості та хімізм якого білка в цитоплазмі кришталикових волокон порушуються?

A *Кристалину

B Йодопсину

C Динеїну

D Родопсину

E Вітреїну

/..

61

Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті паренхіма

органу представлена лімфоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузлики,

останні розташовані дифузно і містять центральну артерію. Яке анатомічне

утворення має дану морфологічну будову?

A *Селезінка

B Червоний кістковий мозок

C Тимус

D Мигдалик

E Лімфатичний вузол

/..

62

У людини розвинувся гігантизм. Функція якої залози внутрішньої секреції порушена?

A *Гіпофізу

B Надниркових залоз

C Щитовидної

D Вилочкової

E Епіфізу

/..

63

На гістологічному препараті голодної кишки визначаються ворсинки, вкриті

тканиною, яка складається тільки з клітин, що утворюють пласт, який

розташований на базальній мембрані. Тканина не містить кровоносних судин. Яка

тканина вкриває поверхню ворсинки?

A *Епітеліальна тканина

B Щільна неоформлена сполучна тканина

C Пухка волокниста сполучна тканина

D Гладка м`язова тканина

E Ретикулярна тканина

/..

64

Хворому на хронiчний гастрит зроблена внутрiшньошлункова рН-метрiя, за

допомогою якої встановлено зменьшення кислотностi шлункового соку. Функцiя

яких клiтин знижена?

A *Парiєтальних екзокриноцитів

B Головних екзокриноцитів

C Ендокриноцитів

D Шийкових клiтин

E Додаткових клiтин

/..

65

При мікроскопічному дослідженні коронки зуба діагностується пелікула емалі. Які

структурні ком_поненти входять до складу пелікули емалі?

A *Тонкий шар глікопротеїнів

B Сіть колагенових волокон

C Скупчення солей кальцію

D Залишки клітин емалевого органу

E Клітини епітелію ясен

/..

66

Було проведене дослідження з метою вивчення джерел трофіки тканин зуба.

Який структурний компонент зуба забезпечує трофіку дентина?

A *Пульпа

B Емаль

C Цемент

D Періодонт

E Надкістя альвеолярного відростка

/..

67

При обстеженні хворого на дифтерію виявлено ураження м’якого піднебіння та

язичка. Який вид епітелію, що вистеляє ротову поверхню язичка, зазнав пошкодження?

A * Багатошаровий плоский незроговілий;

B Багаторядний призматичний;

C Одношаровий плоский;

D Одношаровий призматичний;

E Одношаровий багаторядний війковий.

/..

68

У новонародженого спостерігається незрощення латеральних ділянок

максилярних та мандибулярних відростків. Яка уроджена вада розвитку обличчя формується?

A * Заяча губа;

B Вовча паща;

C Макростомія;

D Мікростомія;

E Макроглосія.

/..

69

У новонародженого спостерігається незрощення піднебінних відростків. Яка

уроджена вада формується?

A * Макростомія;

B Вовча паща;

C Заяча губа;

D Мікростомія;

E Макроглосія.

/..

70

При огляді порожнини рота стоматолог виявив захворювання зуба – карієс. Яка

структура зуба уражається при карієсі першою?

A * Емаль;

B Кутикула;

C Пелікула;

D Пульпа;

E Дентин.

/..

71

На гістологічному препараті можна роздивитись кінцеві секреторні відділи

слинних залоз, які утворені клітинами конічної форми з центрально

розташованим ядром кулястої форми і базофільною цитоплазмою. Визначте вид

кінцевих секреторних відділів за характером секрету.

A * Слизові;

B Сальні;

C Змішані;

D Серозні;

E Серомукозні.

/..

72

На гістологічному препараті зуба вивчали клітинний склад пульпи. Які з названих

клітин відсутні в пульпі?

A * Фібробласти;

B Одонтобласти;

C Макрофаги;

D Цементоцити;

E Адвентиційні клітини.

/..

73

На шліфі коронки зуба можна побачити структури, які називаються – емалеві

пучки. Чим вони утворені?

A * Виростами кутикули емалі;

B Емалевими призмами;

C Фібрилами з низьким вмістом неорганічних речовин на межі з дентином;

D Міжпризменою речовиною;

E Органічними фібрилами, які йдуть крізь усю емаль.

/..

74

На гістологічному препараті можна роздивитися будову шарів дентину. Які

особливості розташування колагенових волокон в припульпарному шарі дентину?

A * Розташовані тангенціально;

B Розташовані радіально;

C Розташовані циркулярно;

D Розташовані тангенціально та радіально;

E Не мають впорядкованої орієнтації.

/..

75

При видаленні пульпи зуба порушена діяльність клітин, які беруть участь в

утворенні та регенерації тканин зуба. Назвіть вид цих клітин.

A * Фібробласти;

B Цементобласти;

C Одонтобласти;

D Енамелобласти;

E Макрофаги.

/..

76

На гістологічному препараті зуба вивчали структури, які утворюють цемент. Які

клітини входять до складу цементу сформованого зуба?

A * Цементобласти;

B Одонтобласти;

C Енамелобласти;

D Цементоцити;

E Остеобласти.

/..

77

При гістологічному вивченні особливостей будови тканин зуба встановлено, що

не всі з них мають кровоносні судини. Назвіть структури, в яких є кровоносні судини.

A * Цемент;

B Емаль;

C Кутикула емалі;

D Пульпа;

E Дентин.

/..

78

При обстеженні пацієнта було виявлено аномалію розвитку емалі. З

пошкодженням яких структурних компонентів зубного зачатка це пов’язано?

A * Пульпа емалевого органа;

B Проміжний шар емалевого органа;

C Внутрішній емалевий епітелій емалевого органа;

D Зовнішній емалевий епітелій емалевого органа;

E Шийка зубного емалевого органа.

/..

79

На гістологічному препараті твердого піднебіння видно ділянку, в котрій відсутня

підслизова основа, а власна пластинка слизової оболонки прикріплена до окістя.

Характерною особливістю є наявність у власної пластинки округлих скупчень

епітеліальних клітин. Яка зона твердого піднебіння видна у препараті?

A * Жирова зона;

B Залозиста зона;

C Зона піднебінного шва;

D Крайова зона;

E Немає відповіді.

/..

80

При мікроскопічному дослідженні в залозі дитини 10 років були визначені тільки

серозні кінцеві відділи, міжчасточкові протоки вистелені двошаровим чи

багатошаровим епітелієм. Визначте залозу.

A *Привушна.

B Підязикова

C Підщелепна

D Печінка

E Підшлункова залоза

/..

81

В гістологічному препараті молочного зубу дитини визначено гіпоплазію (слабкий

розвиток) емалі. Визначте, з діяльністю яких клітин пов'язані ці порушення.

A *Внутрішніх емалевих.

B Зовнішніх емалевих.

C Клітин пульпи емалевого органа.

D Клітин проміжного шару емалевого органу.

E Одонтобластів.

/..

82

При вивченні гістологічного препарату молочного зуба виявлена чітка темна

лінія, яка відокремлює емаль, що утворена після народження. Назвіть цю структуру.

A *Неонатальна лінія.

B Емалева пластинка.

C Смуга Гюнтера-Шрегера.

D Емалевий пучок.

E Емалеве веретено.

/..

83

На електронній мікрофотографії емалевого органа виявляється призматична

клітина з розвинутими гранулярною ендоплазматичною сіткою та комплексом

Гольджі. В апікальній частині клітини - відросток Томса, що містить секреторні

гранули та дрібні пухирці. Визначте цю клітину.

A *Секреторно активний енамелобласт.

B Преенамелобласт.

C Зовнішня клітина емалевого органу.

D Клітина пульпи емалевого органа.

E Клітина проміжного шару емалевого органу.

/..

84

В ході утворення емалі порушився процес видалення з неї води та білків. На

якій стадії розвитку емалі це відбулося?

A *Дозрівання (вторинна мінералізація).

B Секреції (первинної мінералізації).

C Утворення початкової емалі.

D Утворення кінцевої емалі.

E Утворення зубних зачатків.

/..

85

В гістологічному препараті нижньої щелепи ембріона виявляється зачаток зуба

на стадії гістогенезу зубних тканин. Яка тканина формується першою?

A *Дентин.

B Емаль.

C Цемент.

D Пульпа.

E Періодонт

/..

86

На електронній мікрофотографії подана міжпризмова емаль. Які клітини її утворюють?

A *Секреторно активні енамелобласти.

B Енамелобласти другого типу.

C Енамелобласти першого типу.

D Преенамелобласти.

E Секреторно активні одонтобласти.

/..

87

На електронній мікрофотографії зображений фібробласт, який продукує

компоненти міжклітинної речовини. Визначте органели, що приймають участь у

цьому процесі?

A *Гранулярна ендоплазматична сітка та комплекс Гольджі.

B Гладка ендоплазматична сітка та комплекс Гольджі.

C Комплек Гольджі та мітохондрії.

D Комплекс Гольджі та лізосоми.

E Гранулярна та гладка ендоплазматична сітка.

/..

88

При ультрамікроскопічному дослідженні популяції "темних" гепатоцитів в

цитоплазмі клітин визначено розвинуту гранулярну ендоплазматичну сітку. Яку

функцію в даних клітинах виконує ця органела?

A *Синтез білків плазми крові.

B Синтез вуглеводів.

C Дезінтоксикаційну.

D Продукція жовчі.

E Депонування іонів кальцію.

/..

89

На електронній мікрофотографії стінки легеневої альвеоли виявляється клітина

плоскої форми з тонкою периферійною зоною цитоплазми. Яку функцію виконує ця клітина?

A *Є компонентом аеро-гематичного бар`єру.

B Продукує сурфактант.

C Зігріває повітря.

D Очищує повітря.

E Поглинає мікроорганізми.

/..

90

Для гістологічного дослідження обрано орган травного тракту. Слизова та

підслизова оболонки формують поздовжні складки. Поверхня слизової оболонки

гладка, вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм. Визначте даний орган.

A *Стравохід.

B Шлунок.

C Дванадцятипала кишка.

D Товста кишка.

E Трахея.

/..

91

Для морфологічного дослідження обрано орган, стінка якого складається з

слизової, підслизової, м`язової та серозної оболонок. Рельєф слизової утворено

складками, полями та ямками. Назвіть даний орган.

A *Шлунок.

B Стравохід.

C Тонка кишка.

D Товста кишка.

E Сечовід.

/..

92

При мікроскопічному дослідженні виявлено орган травного тракту, рельєф якого

представлено складками, полями та ямочками. Який епітелій вкриває слизову

оболонку цього органу.

A *Одношаровий призматичний залозистий.

B Одношаровий кубічний.

C Одношаровий плоский.

D Багатошаровий плоский незроговілий.

E Одношаровий багаторядний війчастий епітелій.

/..

93

В гістологічному препараті виявлено орган травної трубки. Його рельєф

представлено ворсинками та криптами. Який епітелій вкриває слизову оболонку

даного органу?

A *Одношаровий призматичний каймистий.

B Одношаровий призматичний залозистий.

C Одношаровий багаторядний призматичний війчастий.

D Багатошаровий плоский незроговілий епітелій.

E Багатошаровий перехідний.

/..

94

При мікроскопічному дослідженні виявляється паренхіматозний орган, в якому

епітеліальні тяжі формують клубочкову, пучкову та сітчасту зони. Центральна

частина органу представлена скупченнями хромаффінних клітин. Визначте орган.

A * Надниркова залоза.

B Щитоподібна залоза.

C Епіфіз.

D Печінка.

E Гіпофіз.

/..

95

За допомогою шпателя зроблено зішкреб зі слизової оболонки щоки,

виготовлено мазок і пофарбовано метиленовим синім. Під мікроскопом біля

внутрішньої мембрани ядер епітеліоцитів видно напівсферичні грудочки

гетерохроматину. Що це за структура?

A *Тільця Барра

B Плямки Фордайса

C Жирове тілоБіша

D У-хромосома

E Рибосоми

/..

96

При аналізі крові у жінки виявлено, що вміст гормонів прогестерону і естрогенів

наближається до нижньої границі норми. В яку стадію циклу було взято аналіз

крові?

A *Менструальну

B Постменструальну (фаза регенерації)

C Постменструальну (фаза проліферації)

D Фаза відносного спокою

E Пременструальну

/..

97

З віком у шкірі людини з’являються зморшки та складки. Зміни в яких переважно

структурах шкіри викликають цей стан?

A *В еластичних волокнах

B В колагенових волокнах

C В епідермісі

D В аморфній речовині

E В підшкірній жировій клітковині

/..

98

Відомо, що під час вагітності гальмується процес молокоутворення, але

посилюється ріст молочної залози та диференціація альвеол. Який вітамін

сприяє підготовці залози до лактації?

A

B С

C РР

D

E D

/..

99

У жінки, яка годує дитину, зменшилось виділення молока, секреторний процес в

лактоцитах при цьому не порушений. З недостатністю якого гормону це пов’язано?

A *Окситоцину

B Фолітропіну

C Лютропіну

D Лактотропного гормону

E Гонадокриніну

/..

100

У хворого діагностовано тепловий напад в результаті довтривалої роботи в

резиновому комбінезоні. Яка функція шкіри була порушена?

A *Тепловіддача

B Депонування крові

C Захисна

D Рецепторна

E Екскреторна

/..

101

У дівчинки 22 років виявлено порушення оваріально-менструального циклу

(нерегулярність процесу). Порушенням циклічності виділення якого гормону

гіпофізу може бути визвана дана патологія?

A *Лютропіну

B Фолітропіну

C Пролактину

D Соматотропного гормону

E Адренокортикотропного гормону

/..

102

Для гістологічного дослідження забрали матеріал великих півкуль в якому

передбачається вивчення загальної морфології нервових клітини. Яким методом

доцільно забарвити препарат?

A *Імпрегнувати сріблом

B Гематоксиліном і еозином

C Суданом і сафраніном

D Орсеїном

E Залізним гематоксиліном

/..

103

Клітини, що вистеляють слизову оболонку кишечника мають на поверхні

облямівку (мікроворсинки). При деяких захворюваннях вона руйнується. Яка

функція клітин при цьому найбільше порушується?

A *Всмоктування

B Травлення

C Виділення

D Накопичення

E Синтетична

/..

104

В препараті видно овоцит в момент запліднення його сперматозоїдом. Де за нормальних умов відбувається цей процес?

A *В ампульній частині маткової труби

B В черевній порожнині

C На поверхні яєчника

D В матці

E В перешийку маткової труби

/..

105

В нормальних умовах кровообіг матері і плода не має прямих зв’язків. Кров

ембріона протікає по судинах ворсинок хоріона, а материнська - циркулює в

міжворсинковому просторі ендометрію матки. Вказати, що розділяє кров плода і матері.

A *Гемохоріальний бар’єр

B Сполучнотканинні перегородки

C Фібриноподібна оксифільна маса (фібриноїд Ланганса)

D Аморфний фібриноїд Рора

E Замикаюча пластинка основної відпадної оболонки матки

/..

106

В гістологічному препараті забарвленому залізним гематоксиліном представлена

клітина гантелеподібної форми, в полюсах якої видно спіралізовані хромосоми. В

якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина ?

A *В телофазі

B В анафазі

C В метафазі

D В профазі

E В інтерфазі

/..

107

При гострому запаленні привушної залози спостерігається пошкодження клітин

секреторних відділів. Які клітини при цьому страждають?

A *Серозні і міоепітеліальні клітини

B Білкові і слизові

C Міоепітеліальні

D Білково-слизові

E Слизові і міоепітеліальні

/..

108

При хронічних запальних процесах в привушній залозі спостерігається

пошкодження епітелію міжчасточкових вивідних проток. Який епітелій при цьому

пошкоджується?

A *Двошаровий приизматичний

B Багатошаровий плоский

C Одношаровий плоский

D Багатошаровий війчастий

E Багатошаровий циліндричний

/..

109

У ході виконання інтубації пошкоджена стінка трахеї. Які оболонки при цьому пошкоджуються?

A *Слизова, підслизова, фіброзно-хрящова, адвентиційна

B Слизова, підслизова, м’язова, адвентиційна

C Слизова, фіброзно-хрящова, м’язова, адвентиційна

D Слизова, фіброзно-хрящова, адвентиційна

E Слизова, підслизова, фіброзно-хрящова, серозна

/..

110

У препараті з поперечним зрізом зуба мікроскопічно виявляються: пульпа,

дентин і смужка, що схожа на грубоволокнисту кістку, але без клітинних

елементів. На якому рівні зроблено зріз?

A * На рівні корня.

B На рівні верхівки кореня.

C На рівні шийки зуба.

D На рівні коронки зуба.

E На рівні верхівки коронки.

/..

111

В процесі гістогенезу тканин зуба з певних причин вчасно не утворився дентин.

Який процес подальшого гістогенезу не відбудеться або буде віддалений у часі?

A * Утворення емалі

B Утворення пульпи.

C Утворення предентинового простору.

D Утворення клітинного цементу.

E Утворення безклітинного цементу.

/..

112

У пульпі зуба внаслідок дегенеративних змін утворилися мінералізовані

осередки, деякі з них містять канальці. Назвіть ці утворення.

A * Дентиклі.

B Цемент.

C Фіброзні тільця.

D Ділянки осифікації.

E Кісткова тканина.

/..

113

У дентині молочних зубів після їх прорізування в місцях подразнення

виявляється нерівномірна мінералізація, відсутність або неправильний хід

дентинових канальців, певні включення. Яку назву має такий дентин?

A * Третинний.

B Вторинний.

C Первинний.

D Предентин.

E Демінералізований.

/..

114

Коли на зубах потрохи зтирається емаль, довжина зубу й відповідно прикус

досить довго зберігаються. Який процес в зубі забезпечує відносну компенсацію

стирання емалі?

A * Гістогенез цементу на верхівці кореня.

B Гістогенез цементу навколо кореня.

C Гістогенез дентину.