Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Podgotovka_I_Krok-3_Stomatologia_2012 / База КРОК 3 / 2006-2007 / Крок3Стоматолог_я_2006_2007_profile_1_0

.rtf
Скачиваний:
28
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.06 Mб
Скачать

B Деформуючий артоз

C Деформуючий артрит

D Перелом суглобової голівки

E Гострий вивих

353

Хворий Д., 48 років, скаржиться на ниючий тупий біль у скроневонижньощелепному суглобі,

який посилюється під час жування, на хруст, важкорухомість у суглобі. Симптоми з’явилися

рік тому після перенесеного ГРВІ. Об’єктивно: асиметрія обличчя на боці ураженого суглобу,

відкривання рота на 0,5 см. Які додаткові методи обстеження необхідно застосувати для

діагностики даного захворювання?

A Рентгенографія, електроміографія

B Мастикаціографія, томографія

C Гнатодинамометрія, телерентгенографія

D Краніометрія, рентгенографія

E Електроміографія, гнатодинамометрія

354

Хворий Л. звернувся в клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на косметичний і

фонетичний дефект, неможливість відку_шування їжі в зв’язку з відсутністю зубів на нижній

щелепі у фронтальній ділянці. При об’єктивному обстеженні виявлено: дефект зубного ряду

нижньої щелепи 4 клас за Кеннеді, генералізований пародонтит ІІ ступеню тяжкості.

Заплановано виготовлення бюгельного протеза-шини. Яким матеріалом необхідно отримати

відбиток?

A Кромапаном

B Гіпсом

C Репіном

D Стенсом

E Ортосілом

355

Хворий Ф. 58 років, звернувся в ортопедичне відділення для протезування. При

об’єк_тив_ному обстеженні: повна втрата зубів на вер_хній щелепі, добре виражений

альвеол_лярний гребінь похилої форми, високе розташування рухомих тяжів, вуздечки

верхньої губи, добре виражені верхньощелепні горби, слизова оболонка помірно податлива,

піднебіння глибоке, торус невиражений. Яка конструкція протеза показана при даній клінічній

ситуації?

A Безпіднебінний повний знімний протез

B Повний знімний протез з пелотами

C Повний знімний протез з магнітами

D Повний знімний протез з пружинами

E Повний знімний протез з м’якою прокладкою

356

Під час профілактичного огляду працівників хімічного підприємства у робочого К., 26 років

визначена патологічна утертість зубів I-II ступеня; горизонтальна форма. На який термін

братиметься пацієнт на диспансерний нагляд?

A На рік

B На півроку

C На 3 місяці

D На 1 місяць

E постійний нагляд

357

Пацієнт К 39 років звернувся із скаргами на утертість фронтальних зубів верхньої щелепи з

піднебінної сторони, яка супроводжується незначною чутливістю на хімічні подразники;

об’єктивно: утертість піднебінної поверхні фронтальної групи зубів на 1/2. Ортог_натичний

прикус, глибоке різцеве перекриття. Діагноз: локалізована патологічна стертість 13, 12, 11,

21, 22, 23 I-II ступеню. Яка тактика щодо лікування даної патології?

A Виготовлення комбінованих коронок

B Виготовлення штампованих коронок

C Виготовлення пластмасових коронок

D Виготовлення вкладок

E Провести терапевтичне лікування

358

Хвора К., 33 років страждає на цукровий діабет, скаржиться на незначну кровотечу з ясен,

рухомість зубів, неприємний запах з порожнини рота; об’єктивно: цілісний зубний ряд на

верхній та нижній щелепі, наявність трем, ясна ціанотичні, незначний набряк. Рухомість зубів

I-II ступеню по Ентіну. Діагноз: генералізований пародонтит II ступеню, хронічний перебіг. Яка

стабілізація зубних рядів найбільш доцільна?

A Стабілізація по дузі, або кругова

B Лінійна, або фронтальна

C Передньо-бокова

D Парасагітальна

E Бокова, або сагітальна

359

Хвора К., 33 років страждає на цукровий діабет, скаржиться на незручності при жуванні із-за

рухомості зубів, застрявання їжі між зубами, неприємний запах з порожнини рота; об’єктивно:

цілісний зубний ряд на верхній та нижній щелепі, наявність трем, ясна ціанотичні, незначний

набряк та крово_точивість при дотику. Рухомість зубів I-II ступеню по Ентіну. Діагноз:

генера_лізований пародонтит II ступеню, хронічний перебіг. Який вид шини доцільно обрати

для стабілізації зубних рядів?

A Цільнолиту шину Ельтрехта

B Коронково-паяну шину

C Пластмасову капу

D Знімну пластмасову шину з вестибулярною дугою

E Знімну шина з дентоальвеолярними кламерами

360

У пацієнта К. повністю зруйнована коронкова частина 13 зуба була відновлена металевою

вкладкою. Планується виготовлення металокерамічної коронки. При виборі кольору

майбутньої металокерамічної коронки на 13 зуб на колір якого зуба необхідно орієнтуватися?

A На колір 23 зуба

B На колір 11 зуба

C На колір 43 зуба

D На колір 42 зуба

E На колір 12 зуба

361

У пацієнта К. 14 зуб зруйнований до рівня ясен. Корінь стійкий. При рентгено_ло_гіч_ному

обстеженні кореневі канали заплом_бовані по всій довжині, на верхівці кореня без

патологічних змін. Яку ортопедичну конструкцію порадите пацієнту?

A Зуб за Ільїною-Маркосян

B Зуб за Ахмедовим

C Зуб за Річмондом

D Зуб за Капцем

E Зуб за Цитріним

362

У пацієнтки Д. повністю зруйнована коронкова частина 16 зуба на рівні ясен. Планується

виготовлення куксової вкладки та металокерамічної коронки. Які з кореневих каналів

доцільно вибрати для фіксації штифтів куксової вкладки?

A Піднебінний та медіальний щічний кореневі канали

B Дистальний та медіальний щічні кореневі канали

C Дистальний щічний кореневий канал

D Медіальний щічний кореневий канал

E Піднебінний кореневий канал

363

Під час перевірки постановки зубів у повних знімних протезах та правильності визначення

центральної оклюзії у хворого К. при змиканні зубних рядів виявили, що щічні горбики

бокових зубів верхньої щелепи контактують із щічними горбиками бокових зубів нижньої

щелепи на робочій стороні. Який рух здійснила нижня щелепа при визначенні центральної

оклюзії?

A Трансверзальний

B Передній

C Задній

D Сагітальний

E Круговий

364

Хворий Т. 57 років, звернувся для протезування. Об'єктив_но: повна втрата зубів на

верх_ній щелепі, виражений альвеолярний гребінь грушоподібної форми, високе

прикріплення рухомих тяжів, вуздечки верхньої губи, добре виражені верхньощелепні горби,

слизова обо_лонка помірно податлива, піднебіння глибоке, торус невиражений. Яка

конструкція повного знімного протезу показа_на?

A Повний знімний протез із зубами на приточці та пелотами

B Безпіднебінний повний знімний протез з пелотами та зубами на приточці

C Повний знімний протез з магнітами та зубами на приточці

D Повний знімний протез з пружинами та зубами на приточці

E Повний знімний протез з м'якою прокладкою та зубами на приточці

365

У хлопчика 7 років під час огляду виявлено: середня лінія між різцями верхньої і нижньої

щелеп зміщена вправо, дистальне співвідношення зубних дуг, щічні горбики нижніх бокових

зубів справа перекривають однойменні горбики верхніх зубів. Поставте діагноз.

A Перехресний прикус.

B Дистальне положення 11, 21 зубів.

C Тісне положення різців.

D Звуження верхнього зубного ряду.

E Дистальний прикус.

366

Під час профілактичного огляду у дитини 5 років виявлено порушення змикання тимчасових

молярів в трансверзальному напрямі з одного боку. Що могло стати причиною косого

прикусу?

A Одностороннє жування.

B Міжзубний сигматизм.

C Прикушування кінчика язика.

D Ротове дихання.

E Аномалія вуздечки язика.

367

Пацієнта 20 років турбує біль в СНЩС під час пережовування твердої їжі протягом кількох

років. Рентген-обстеження показало звуження суглобових щілин, ущільнення суглобових

поверхонь головки та ямки суглобу. Поставте діагноз.

A Остеоартроз СНЩС.

B Артрит СНЩС.

C Синдром Костена.

D Анкілоз СНЩС.

E Повний вивих СНЩС.

368

Пацієнтка 25 років звернулася зі скаргами на різке обмеження відкривання рота. На

рентгенограмі – суглобові голівки і суглобові горбики СНЩС сплощені (у вигляді

чотирикутника), різко зменшена суглобова щілина. Встановіть діагноз.

A Анкілоз СНЩС.

B Артоз СНЩС.

C Туберкульоз СНЩС.

D Ревматоїдний артроз.

E Звичний вивих СНЩС.

369

При обстеженні новонародженої дитини нижня щелепа маленька, зміщена назад відносно

верхньої на 6 мм. Мама хвилюється, чи немає у дитини уродженої вади. Поставте діагноз.

A Фізіологічна мандибулярна ретрогенія.

B Мезіальне співвідношення щелеп.

C Вивих в скронево-нижньощелепних суглобах.

D Уроджена мікрогенія.

E Уроджена макрогнатія.

370

В клініку звернулася мама 4-річної дитини з незрощенням альвеолярного паростку та

піднебіння для протезування після велопластики. Який апарат слід виготовити для закриття

дефекту твердого піднебіння?

A Обтуратор.

B Пластинку з гвинтом.

C Капу Биніна.

D Апарат Айнсворта.

E Апарат Андрезена.

371

В клініку звернувся пацієнт 8 років зі скаргами на відсутність других тимчасових зубів на

нижній щелепі. Для виготовлення знімного протеза були зняті відбитки щелеп. Який

відбитковий матеріал треба використати для виготовлення знімного протезу?

A Альгінатний.

B Термопластичний.

C Кристалізуючий.

D Силіконовий.

E Комбінований.

372

Хворий К., 16 років звернувся в стоматологічну клініку зі скаргами на відсутність зубів на

верхній та нижній щелепах, погане розжовування їжі та естетичний недолік. При обстеженні

відмічається дисплазія обличчя та черепа, дисморфогенез м’яких тканин порожнини рота,

ангідроз, гіпотрихоз. Визначте синдром, характерний для даного пацієнта?

A Ангідротична ектодермальна дисплазія.

B Синдром Франческетті.

C Синдром Стейтона-Капдепона

D Синдром П’єра-Робена

E Синдром Крузона

373

Дівчинка 13 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргою на неправильне

розташування зубів на верхній щелепі. Виявлено, що 23 зуб зміщений піднебінно. Місця в

зубному ряді недостатньо на ? ширини коронки. Встановіть аномалію положення 23 зуба.

A Оральне

B Дистальне

C Мезіальне

D Вестибулярне

E Тортоаномалія.

374

Хлопчик 11 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргою на відсутність зубів на верхній

щелепі. Об’єктивно: 12, 22 зуби відсутні. При пальпації – альвеолярний гребінь гострий. На

рентгені відсутні зародки 12, 22. Встановіть діагноз.

A Адентія.

B Ретенція.

C Дистопія.

D Тортоаномалії.

E Транспозиція.

375

На прийом до стоматолога звернулися батьки з хлопчиком 8 років. В анамнезі аденоїдні

вегетації ІІІ ступеня тяжкості, часті захворювання ОРВІ, ротовий тип дихання. Яка форма

зубних дуг може бути внаслідок ротового дихання пацієнта?

A Звуження зубних дуг.

B Сплощення зубних дуг.

C Трапецеподібні зубні дуги.

D Сідлоподібні зубні дуги.

E Вкорочення зубних дуг.

376

У дитини 6 років різці та ікла знаходяться в зворотньому перекритті на 1 мм. Для

проведення лікування необхідно вибіркова пришліфовка різців та іклів. Як треба провести

при шліфовку?

A Без анестезії.

B 10\% лідокаїном у спреї.

C Дикаїном 0,5\%.

D Розчином анестезіну.

E Розчином новокаїну.

377

Під час профілактичного огляду у дитини 5 років виявлено: всі зуби інтактні, щільно

прилягають апроксимальними поверхнями, ортогнатичний прикус. 55, 65, 75, 85 змикаються

з дистальною сходинкою. Який прогноз формування постійного прикусу?

A Перші постійні моляри встановляться в дистальній окклюзії.

B Сформується фізіологічний прикус.

C Відставання щелеп в рості.

D Фронтальні зуби проріжуться в тісному положенні.

E Сформується глибокий прикус.

378

Під час профілактичного огляду у дитини 5 років виявлено зміщення середньої міжрізцевої

лінії вправо, нестерті щічні горбики тимчасових молярів зправа, які перекривають щічні

горбики однойменних зубів верхньої щелепи. З чого починати ортодонтичне лікування?

A Пришліфовування нерівномірно стертих горбиків.

B Виготовити головну шапочку з підборідною пращою

C Виготовитити ортодонтичний аппарат.

D Жування на лівій стороні щелепи.

E Консультація логопеда.

379

Пацієнтка 22 років скаржиться на біль, хруст та клацання в СНЩС суглобі справа протягом 6

років. Зубна формула: 18,17,16,15,14,13,12,11:21,22,23,24,25,26,27,28

48,47,46,85,44,43,42,41:31,32,33,34, – ,36,37,38 Зуби 36,37,38 зміщені мезіально. На

ортопан-томограмі: адентія 35,45зубів, резорбція коренів 85 зуба на 2/3. Жування

лівостороннє. Який етіологічний фактор м‘язово-суглобної дисфункції СНЩС?

A Одностороннє жування

B Мезіальне зміщення зубів

C Адентія 35,45 зубів

D Резорбція коренів 85

E Прорізування зубів мудрості

380

У дівчинки 12 років постійний прикус, рвучі горбики верхніх іклів проектуються між нижніми

іклами і першими премолярами. Передні щічні горбики 16 та 26 зубів розташовані в

міжгорбикових борозенцях між переднім і заднім щічними горбиками 46 та 36 зубів

відповідно. Якими є виявлені ознаки змикання зубів?

A Фізіологічними

B Латерогенічними

C Дистальними

D Мезіальними

E Латерогнатичними

381

До лікаря-стоматолога звернулась дівчинка 8 років зі скаргами на неправильне положення

верхніх передніх зубів. Під час огляду: верхня губа сплющена. Нижні постійні різці та

тимчасові ікла перекривають відповідні верхні зуби на 3 мм. Нестерті горбики 53, 63, 73, 83

зубів. Вуздечка верхньої губи прикріплюється на відстані 5 мм від ясеневого краю. Глибина

присінку порожнини рота 7 мм. Вуздечка язика не обмежує його рухи. Які заходи необхідно

провести до апаратурного лікування?

A Зішліфувати горбики 53, 63, 73, 83 зубів

B Хірургічна корекція вуздечки верхньої губи

C Хірургічна корекція вуздечки язика

D Хірургічна корекція присінку порожнини рота

E Масаж альвеолярного відростку

382

В стоматологічну клініку звернувся хлопчик 13 років зі скаргами на порушення змикання

зубів. Об‘єктивно: вкорочена нижня частина обличчя, скошене назад підборіддя. Верхні різці

нахилені вестибулярно, сагітальна щілина 8 мм. Верхні ікла контактують рвучими буграми з

нижніми іклами. Медіальні щічні горбики 16 та 26 зубів розташовані на медіальних щічних

горбиках 46 та 36 зубів відповідно. Яку діагностичну клінічну пробу необхідно провести для

уточнення етіопатогенезу патології прикусу?

A Зміщення нижньої щелепи вперед

B Зміщення нижньої щелепи назад

C Зміщення нижньої щелепи вліво

D Зміщення нижньої щелепи вправо

E Відкривання та закривання рота

383

Під час обстеження стоматологом у дівчинки 8 років виявлено діастему між 11 та 21 зубами.

Губи змикаються без напруження. Дихання носове. Ковтання соматичне. Вуздечка верхньої

губи прикріплюється на всьому проміжку до альвеолярного відростку у вигляді дублікатури

слизової оболонки і вплітається між центральними різцями. Глибина присінку порожнини

рота 4 мм. Який етіологічний фактор діастеми у дівчинки?

A Аномалія вуздечки верхньої губи

B Мілкий присінок порожнини рота

C Порушення функції змикання губ

D Порушення функції ковтання

E Порушення функції дихання

384

Студентка 20 років звернулась зі скаргами на хруст в нижньощелепних суглобах під час

прийому їжі. Яку клінічну функціональну пробу необхідно зробити для уточнення діагнозу?

A Пальпація СНЩС при максимальному відкриванні рота.

B Зміщення нижньої щелепи вперед до нейтрального співвідношення.

C Електроміограма скроневих м’язів.

D Визначення місця контакту кінчика язика під час ковтання води.

E Визначення часу затримки періоду вдиху і видиху.

385

Під час профілактичного огляду стоматолог звернув увагу, що у дівчинки 8 років дистальні

поверхні тимчасових других молярів (55, 65, 75, 85, 16, 26, 36, 46) розташовані в одній

площині, а тимчасові ікла (53, 63, 73, 83) в правильних міжзубних контактах. Як назвати такий

прикус?

A Фізіологічний

B Відкритий

C Дистальний

D Мезіальний

E Глибокий

386

Хворий К. 12 років звернувся в клініку з приводу часткової відсутності фронтальних зубів,

ускладнене відкушування їжі. Із анамнезу виявлено, що зуби втратив 2 роки тому внаслідок

травми. Об’єктивно: 16, 15, 14, 13, 23, 24, 25, 26, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Коронки 13 і 23 зміщені мезіально з нахилом. Місця для 4 різців недостатньо. Яку допомогу

необхідно надати пацієнту?

A Виготовлення знімного апарату-протезу.

B Виготовлення часткового знімного протезу.

C Виготовлення часткового незнімного протезу.

D Виготовлення бюгельного протезу.

E Протезування за допомогою імплантів.

387

У хворого Л., 48 років, відсутнє ліве око. Яка друга маніпуляція, котру необхідно провести

для виготовлення протезу обріти?

A * Відлиття моделі-маски

B Зняття відбитка обличчя

C Монтування штучного ока

D Фіксація протезу за допомогою оправи окулярів.

E Полірування протезу.

388

До лікаря стоматолога-ортопеда звернулась жінка 30 років зі скаргами на давню відсутність

нижних жувальних зубів і утруднене пережовування їжі. Об’єктивно визначено: відсутні

373635 44454647 зуби. Верхні бокові зуби зміщенні в вертикальній площині на 3-4 мм разом з

альвеолярним відростком. Визначте метод лікування деформації верхнього зубного ряду.

A * Ортодонтично-ортопедичний метод.

B Хірургичний метод – видалення зміщених зубів.

C Метод сошлифовування твердих тканин зміщених зубів.

D Апаратно-хурургічний метод

E Метод послідової дезоклюзії

389

До стоматолога-ортопеда звернувся хворий П., 48 років зі скаргами на відсутність лівої

раковини вуха в результаті злоякісних новоутворень. Назвіть другий етап виготовлення

протезу вушної раковини по В.Ю.Курляндському.

A * Заливка відбитка розплавленим воском

B Отримання відбитка ідентичної раковини вуха

C Заміна воскової раковини вуха на пластмасову

D Моделювання раковини вуха

E Фіксація штучної раковини вуха

390

У пацієнтки К., 39 років, відсутні 17 та 26 зуби. В якому напрямку можливе переміщення 16 та

27 зубів?

A * вертикальне

B Медіальний метод

C Дистальний наклон

D Наклон в оральному напрямку

E Наклон в вестибулярному напрямку

391

У хворого В., 34 р., в результаті травми виник дефект – повне відсутне коронок 11 21 зубів.

Об’єктивно: коронки 11 21 руйновані (злам на рівні ясен); рентгенологічне – канали 11 21

зубів запломбовані до верхівки. Назвіть етапи клінічного виготовлення штифтових зубів?

A * Підготовка кореня, припасування штифта, отримання відбитка, припасування і

закріплення зуба

B Підготовка кореня

C Припасування і закріплення зуба

D Примірка коронки

E Припасування штифта

392

Хворому М., 38 р. по показанням необхідно виготовити штифтові коронки по Ахмедову на

корні 11 21 зубів. Який з нижче перелічених етапів в виготовленні коронок є другим?

A * Отримання відбитків

B Розширення корневих каналів 11 21

C Припасування залишеної частини коронок 11 21

D Припасовка металевої коронки

E Припасування штифтів в корневі канали 11 21

393

Больному 44 года, показано изготовить бюгельный протез на верхнюю челюсть. У него

отмечен плоский свод неба и плохо выраженные верхнечелюстные бугры. Какая система

крепления бюгельного протеза показана в данном клиническом случае?

A * Многозвеньевой оральный кламмер и система кламмеров Роуча

B Кламмера Аккера

C Кламмера Аккера и оральный многозвеньевой

D Кламмера Бонвиля

E Кламмера Райхельмана

394

У больного 43 года, отсутствуют 16, 15, 24, 25. Назовите классификацию дефекта зубного

ряда верхней челюсти по Кеннеди в дополнении Апплгейта?

A * ІІІ кл. І подкласс

B IV класс

C ІІ кл. ІІ подкласс

D ІІІ кл. ІІ подкласс

E І кл. І подкласс

395

У больного 43 года, отсутствует 14, 25, 36. Какая потеря жевательной эффективности по

Агапову?

A * 28\%

B 22\%

C 36\%

D 44\%

E 52\%

396

Больному 32 года, принято решение изготовить металлокерамический протез с опорой на 33

и 36, на основе сплава Вирон. Какая допустимая толщина металлокерамического колпачка?

A * 0,4 мм

B 0,3 мм

C 0,5 мм

D 0,25 мм

E 0,35 мм

397

Больному Н., 26 р., виготовлена пластмасова капа на нижній зубний ряд для усунення

вертикального переміщення 2425 зубів. На який час треба створити дезоклюцію для

усунення даної деформації?

A * Два тижні

B Чотири тижні

C Три тижні

D П’ять тижнів