Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Podgotovka_I_Krok-3_Stomatologia_2012 / База КРОК 3 / 2006-2007 / Крок3Стоматолог_я_2006_2007_profile_1_0

.rtf
Скачиваний:
28
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.06 Mб
Скачать

поширенi ерозiї, вкритi мембранозним нальотом. Дiагноз:

A синдром Стiвенса-Джонсона

B грипозний стоматит

C ерозивний стоматит

D герпетичний стоматит

E герпетиформний дерматит Дюринга

977

Захворювання,при якому пiсля прийому медикаментозного препарату швидко виник набряк.

Тканини напруженi, при дiаскопiї - заглиблення не утворюється. Набряк локалiзується в

дiлянцi повiк, губ, язика, гортанi та утримується впродовж 2-3 дiб, зникає безслiдно. Дiагноз:

A набряк Квiнке

B синдром Шегрена

C синдром Мелькерсона-Розенталя

D багатоформна ексудативна еритема

E синдром Лайєлла

978

У пацiєнта iз гiпертонiчною хворобою ангіоматозні розростання на СОРП та шкiрi, що

виявляють здатність до профузних кровотеч. Телеангіектазії мають місце на слизовій

оболонці носа, щік, губ, язика , крилах носа та мочках вух. Діагноз:

A хвороба Ослера

B пухирчатка

C лiмфангiома

D ангiома

E гемангіома

979

Болючiсть слизової пiд час вживання їжi, пiдвищена температура тiла. На гiперемiйованiй

слизовiй множиннi висипання пухирцiв, пухирiв, папул(до 100 штук), дiаметром до 1,5-2 мм,

Проба Ядассона позитивна. Клiтини Тцанка вiдсутнi. Дiагноз:

A герпетиформний дерматит Дюринга

B пемфiгоїд

C багатоформна ексудативна еритема

D акантолiтична пухирчатка

E вторинний сифіліс

980

Пiдвищена температура, iнтенсивний невралгiчний бiль в лiвiй половинi обличчя. На слизовiй

щоки i пiднебiння, в проекцiї нервiв, з'явилися групи пухирцiв у виглядi ланцюжка, якi згодом

трансформуються у невеликi ерозiї. Дiагноз:

A оперiзувальний лишай

B хронiчний герпетичний стоматит

C хронiчний афтозний стоматит

D гострий герпетичний стоматит

E ерозивний стоматит

981

Гостра механічна травма на СОПР можлива за умови:

A випадкового прикушування або поранення слизової оболонки порожнини рота гострими

предметами

B неякісного протезування

C постійного подразнення слизової, оболонки гострими краями зубів

D шкідливих звичок

E впливу продуктів згорання тютюну

982

Клінічні прояви при гострій механічній травмі на СОПР:

A рана, гематоми, екскоріації

B зливні ерозії

C різко болючі множинні виразки

D тріщина

E пухирці, пухирі

983

Чинник, який може сприяти активізації герпетичної інфекції на СОПР:

A надмірна інсоляція

B харчова алергія

C дизбактеріоз

D бактеріальна алергія

E арибофлавіноз

984

Симптоматичне лікування виразки нез’ясованої етіології проводять впродовж:

A 2 тиж.

B до 1 міс

C до 2-3 міс.

D до повної епітелізації

E до рубцювання

985

Епітелізуючі препарати використовують для лікування травматичних уражень слизової

оболонки рота:

A ерозій

B свіжих ран

C ретенційних кіст

D гематом

E папіломатозних розростань

986

Чинники, які сприяють переходу простої форми лейкоплакії в верукозну або ерозивну:

A хронічна травма

B стреси

C переохолодження

D гостра травма

E трофічні розлади

987

Скарги при простій формі лейкоплакії скарги

A відчуття стягнутості, шорсткуватості слизової оболонки

B пекучий постійний біль

C короткочасний приступоподібний біль

D болючі бородавчасті розростання

E різка болючість під час доторкування до ділянки ураження

988

Лікувальні заходи при верукозній лейкоплакії

A хірургічне видалення осередку ураження в межах здорових тканин з гістологічним

дослідженням

B променева терапія

C склерозуюча терапія

D діатермокоагуляція осередків ураження

E протизапальна терапія

989

При санації порожнини рота хворим із лейкоплакією протипоказано:о

A застосування припікаючих засобів

B пришліфовування гострих країв зубів, пломб

C заміна амальгамових пломб

D протезування

E усунення металевих включень

990

Елементи ураження при герпетичній інфекції на СОПР :

A пухирці, ерозії, кірки

B ерозії, виразки

C ерозії, тріщини, лусочки

D пухирі, виразки

E

991

Виразково-некротичний гінгіво-стоматит насамперед диференціюють із:

A лейкозом

B кандидозом

C червоним плоским лишаєм

D лейкоплакією

E багатоформною ексудативною еритемою

992

Додатковий метод дослідження, який застосовують для діагностики виразково

-некротичного гінгіво-стоматиту Венсана:

A бактеріоскопічний

B рентгенологічний

C біохімічний аналіз крові

D вакуумна проба

E морфологічний

993

Форма пухирчатки, що має найтяжчий перебіг:

A вульгарна

B листоподібна

C вегетуюча

D неакантолітична

E себорейна

994

Виникнення пухирів з геморагічним вмістом безпосередньо після травми слизової оболонки

рота у хворих із серцево-судинною патологією, відсутність ознак запалення навколо пухирів і

їх швидка епітелізація притаманні:

A судинно-пухирного синдрому

B вульгарній пухирчатці

C хронічному рецидивному герпесу

D синдрому Стівенса-Джонсона

E хворобі Лайєлла

995

Болючі пухирі на місці травми, швидка епітелізація ерозій, що утворилися після руйнування

пухиря,притаманні:

A вродженому бульозному епідермолізу

B синдрому Стівенса-Джонсона

C вульгарній пухирчатці

D судинно-пухирному синдрому

E хворобі Лайєлла

996

В стадії вираженої ексудації при гострому верхівковому періодонтиті можливий:

A біль при доторкуванні до зуба язиком

B біль від хімічних подразників

C біль від термічних подразників

D нічний самочинний біль

E ірадіюючий біль

997

Характер болю при гострому серозному періодонтиті:

A постійний локалізований біль

B від температурних подразників

C іррадіюючий

D пульсуючий

E приступоподібний

998

Гострий гнійний періодонтит необхідно насамперед диференціювати із:

A гострим гнійним пульпітом

B хронічним фіброзним пульпітом

C хронічним гранулюючим періодонтитом

D невралгією трійчастого нерва

E глибоким карієсом

999

Зміни на рентгенограмі при гострому періодонтиті:

A не визначаються

B розширення періодонтальної щілини в периапікальній ділянці

C горизонтальна деструкція міжзубної перегородки

D деструкція кісткової тканини із нерівними контурами в периапікальній ділянці

E деструкція кісткової тканини з чітко обмеженими контурами в периапікальній ділянці

1000

При загостренні хронічного гранулюючого періодонтиту на рентгенограмі виявляють:

A осередок деструкції кісткової тканини із нерівними контурами в периапікальній ділянці

B розширення періодонтальної щілини в периапікальній ділянці

C деструкція кістової тканини з чіткими контурами в периапікальній ділянці

D зміни відсутні

E осередок деструкції в периапікальній ділянці із чіткими контурами розміром 1,5 см. х 0,5см.

1001

Головна мета антисептичного оброблення кореневих каналів при верхівкових періодонтитах:

A знешкодження мікрофлори в кореневих каналах та періапікальних тканинах

B підвищення місцевого імунітету періапікальних тканин

C стимуляція репаративного остеогенезу

D вплив на змазаний шар дентину

E некролітична дія на залишки органічної субстанції в макроканалах

1002

Найбільш важливою передумовою, що визначає ефективність лікування періодонтиту є:

A ступінь прохідності кореневих каналів

B вибір пломбувального матеріалу

C антимікробна активність антисептичних препаратів

D клінічна форма періапікального запалення

E характер перебігу захворювання

1003

Найбільш вагомим фактором , що визначає ефективність лікування верхівкового

періодонтиту є:

A якість біомеханічного оброблення кореневого каналу

B вибір антисептика для біомеханічного оброблення кореневого каналу

C визначення робочої довжини

D вибір ендогерметика для кореневої пломби

E адекватне розкриття порожнини зуба

1004

Позитивні властивості сильнодіючих антисептиків, які застосовують для оброблення

кореневих каналів:

A виражена антимікробна дія

B виражена цитотоксична дія

C пригнічення процесів регенерації в периапікальних тканинах

D стимулюють репаративний остеогенез

E сприяють видаленню змазаного шару дентину

1005

Абсолютне показання до односеансного лікування періодонтитів однокореневих зубів :

A хронічний гранулюючий періодонтит із норицею

B гострий гнійний періодонтит

C загострений хронічний періодонтит

D хронічний гранульоматозний періодонтит

E гострий серозний періодонтит

1006

Клінічна форма періодонтиту, при якій немає необхідності розкривати апікальний отвір:

A хронічний фіброзний

B гострий гнійний

C загострений хронічний періодонтит

D хронічний гранулюючий

E хронічний гранульоматозний

1007

Адекватна лікарська тактика при перфорації дна порожнини або стінки зуба:

A закриття перфораційного отвору біологічно інертним матеріалом

B закриття перфораційного отвору силікатним цементом

C закриття перфораційної отвору кальціймісткою пастою:

D проведення електрофорезу 5\% розчину йодистого калію

E закриття перфораційного отвору композиційним матеріалом

1008

Видалення розм’якшеного інфікованого дентину зі стінок кореневого каналу при періодонтиті

проводять:

A ультразвуком

B Н-файлами

C римерами

D К-файлами

E пульпоекстракторами

1009

Негативні властивості імпрегнуючих паст, які застосовують для лікування періодонтиту:

A цитотоксична дія на періапікальні тканини

B пригнічення репаративного остеогенезу

C неможливість забезпечення якісної трьохмірної обтурації каналу

D слабка антимікробна дія

E сповільнена полімеризація в каналі при температурі тіла

1010

Серед ендогерметиків найбільш виражену подразливу дію на тканини періодонту

виявляють:

A на основі резорцин-формалінової суміші

B епоксидні

C евгенатні

D склойономерні

E композитні

1011

Заповнення кореневих каналів пластичними пастами, що не твердіють, доцільно проводити:

A в зубах із незавершеним формуванням кореня

B при кістогранульомі

C в зубах із важко прохідними кореневими каналами

D в зубах, що вимагають хірургічного втручання

E при загостренні хронічного періодонтиту

1012

Для профілактики загострень, що виникають після пломбування кореневих каналів при

періодонтитах, доцільно:

A проводити обтурацію каналів до верхівкового отвору

B користуватися пластичними нетвердіючими матеріалами

C використовувати ендогерметики, що в своєму складі містять кортикостероїди

D використовувати біологічно інертні матеріали

E недопломбувати кореневий канал

1013

Лікарська помилка, яка найчастіше зустрічається під час лікування періодонтиту

A проштовхування путридних мас за верхівковий отвір

B хімічний опік ясен

C неадекватно розкрита порожнина зуба без урахування топографії кореневих каналів

D перфорація дна пульпової камери

E відлом інструменту в кореневому каналі

1014

Інтенсивний біль, що триває три доби. Каріозна порожнина з'єднується з порожниною зуба,

зондування безболісне, зуб рухливий, перкусія різко болюча, колатеральний набряк в

проекції верхівки кореня хворого зуба.Зуб раніше не турбував Рентгенологічні зміни в

періодонті відсутні. Діагноз:

A гострий гнійний періодонтит

B загострений хронічний гранулюючий періодонтит

C загострений хронічний фіброзний пульпіт

D загострений хронічний гангренозний пульпіт

E гострий серозний періодонтит

1015

Показання до використання ендогерметиків, що містять гормональні препарати:

A усунення запальної реакції в навколоверхівкових тканинах після пломбування каналів

B знезаражуюча дія

C стимуляція репаративного остеогенезу

D пригнічення репаративного остеогенезу

E гіпосенсибілізуюча дія

1016

Під час проведення видалення 38 зуба у хворого, який звернувся до обласної клінічної

лікарні, виникає різке зниження АТ, при свідомості. Суб'єктивно: дзвін у вухах, позіхання,

блідість шкірних покровів обличчя. Під час обстеження виявлено: пульс слабкий, частий,

аритмічний, артеріальний тиск низький, дихання рідке, поверхневе, тони серця глухі, аритмія.

Встановити діагноз.

A ?Колапс.

B Інфаркт міокарда

C Анафілактичний

D Непритомність

E Приступ бронхіальної астми

1017

Жінку 52 років оглянув щелепно-лицевий хірург травмпункту обласної клінічної лікарні.

Виявив наступні симптоми: блідість шкірних покровів, дихання поверхневе, часте, нудота,

блювота, живіт при пальпації напружений та болісний в ділянці шлунку. Встановити діагноз і

відправити для подальшого обстеження та лікування.

A ?Гостре отруєння. Виклик гастроентеролога та інфекціоніста.

B Гіпертонічний криз. Виклик терапевта.

C Інфаркт міокарду. Виклик бригади швидкої допомоги.

D Приступ бронхіальної астми. Виклик бригади швидкої допомоги.

E Передчасні пологи. Виклик акушера-гінеколога.

1018

Чоловік 40 років звернувся до обласної клінічної лікарні з наступними скаргами: слабкість,

температура тіла 37,7 °С, різкий біль в низі живота праворуч, нудота. Під час обстеження

виявлено: різкий біль при пальпації внизу живота праворуч. Встановити діагноз та якого

спеціаліста треба викликати до хворого.

A ?Гострий живіт. Викликати хірурга.

B Гіпертонічний криз. Викликати терапевта.

C Інфаркт міокарду. Виклик бригади швидкої допомоги.

D Приступ бронхіальної астми. Виклик бригади швидкої допомоги.

E Електротравма. Викликати реаніматолога.

1019

Якщо хворому був встановлений діагноз електротравма, які ускладнення найбільш

небезпечні для життя мають місце:

A ?Зупинка дихання, фібриляція серця.

B Непритомність, судомне скорочення м'язів

C Електроопіки, гіповолемічний шок

D Глибокі термічні опіки, втрата свідомості

E Тахікардія, підвищення тиску

1020

До обласної клінічної лікарні поступив хворий з наступними скаргами: після короткочасного

опіку кип'ятком в щелепно-лицевій ділянці з'явилось почервоніння та невеликий набряк

шкіри.

A ?Опік шкіри обличчя І ступеня.

B Обмороження шкіри обличчя І ступеня

C Електротравма

D Хімічний опік ІІ ступеня

E Опік шкіри обличчя ІІІ ступеня.

1021

До стоматолога районної поліклініки вперше звернувся чоловік 46 років із скаргами на

наявність на шкірі скроневої ділянки обличчя обмеженого ураження у вигляді плоської

бляшки неправильної форми, поверхня якої вкрита серозно-кров’янистими кірками. Бляшка

чітко обмежена від оточуючих тканин, краї її припідняті. При знятті кірок поверхня

блідо-рожевого кольору, шорохувата. Який діагноз найбільш вірогідний?

A ?Хвороба Боуена

B Обмежений передраковий гіперкератоз

C Хейліт Манганотті

D Бородавчастий передрак

E Шкірний ріг

1022

У юнака 23 років, що вперше звернувся до стоматолога за місцем проживання з метою

проведення санації порожнини рота, на слизовій оболонці щоки справа є плоські елементи,

які нагадують ділянки опіку з чіткими межами, округлої форми, біло-сірого кольору, що не

знімаються навіть при інтенсивному пошкрябуванні. Який діагноз найбільш вірогідний?

A Веррукозна форма лейкоплакії

B Обмежений передраковий гіперкератоз

C ?Проста форма лейкоплакії

D Папіллярна форма рака слизової оболонки порожнини рота

E Кератоакантома

1023

До стоматолога районної поліклініки звернувся чоловік 68 років із скаргами на наявність на

поверхні язика сірувато-червоного щільного напівсферичного вузлика з невеликим

лійкоподібним заглибленням у центрі. Протягом місяця вузлик досяг розмірів приблизно 2,5

на 1,5 см; центральна частина його виповнена роговими масами, що видаляються вільно,

без кровотечі, після чого оголюється кратероподібне заглиблення з щільним валом по краю.

Який діагноз найбільш вірогідний?

A Плоськоклітинний рак

B Шкірний ріг

C Бородавка

D ?Кератоакантома

E Лейкоплакія Таппейнера

1024

Пацієнт 63 років звернувся до стоматолога дільничної лікарні із скаргами на наявність на

червоній облямівці нижньої губи ерозії біля 0,8 см овальної форми з гладким червонуватим

дном, безболісну, вкриту кров’янистими кірками, що утримуються досить міцно. При їх знятті

виникла невелика кровотеча. Епітелій навколо ерозії припіднятий у вигляді валу, основа її

дещо гіперемована та інфільтрована. Нижні пердні зуби зруйновані каріозним процесом. З

анамнезу відомо, що ерозія неодноразово спонтанно епітелізувалась, а потім швидко

рецидивувала повторно. Який діагноз найбільш вірогідний?

A Ерозивна форма лейкоплакії

B Ерозивно-виразкова форма червоного плоського лишаю

C Справжня міхурниця

D Багатоформна ексудативна ерітема

E ?Абразивний хейліт Манганотті

1025

У хворого 71 року, що звернувся до стоматолога на консультацію, на шкірі щічної ділянки

зліва є поодинокий щільний роговий виступ, що конічно звужується до верхівки. Ширина

утворення біля 0,4 см, в довжину – до 0,6 см, слабоболісний, брудно-сірого кольору, має

шарувату будову, чіткі межі. При пальпації м’яких тканин у підставі відчувається ущільнення.

Який діагноз найбільш вірогідний?

A ?Шкірний ріг

B Бородавчастий передрак

C Кератоакантома

D Хвороба Боуена

E Ліпома

1026

Яке із захворювань слід віднести до облігатних передракових захворювань червоної

облямівки губ?

A Лейкоплакія

B Післяпроменевий стоматит

C ?Обмежений гіперкератоз

D Кератоакантома

E Шкірний ріг

1027

Пацієнт 42 років звернувся до стоматолога із скаргами на наявність болю, неприємного

запаху з порожнини рота, затруднення рухів язиком, порушення ковтання та жування,

підвищення слиновиділення. При огляді візуалізується виразка неправильної форми, краї якої

припідняті у вигляді валу, вивернуті, поїджені. Дно вкрите фібринозним нальотом, легко

кровить при доторкуванні. При пальпації в підставі визначається безболісний щільний

інфільтрат, що займає бічну поверхню середнього та заднього відділів язика, контури якого

змінені, рухомість обмежена. Який діагноз найбільш вірогідний?

A Сифілітична виразка

B ?Ракова виразка

C Туберкульозна виразка

D Посттравматична виразка

E Трофічна виразка

1028

У пацієнта 29 років, що звернувся на консультацію до стоматолога, визначається асиметрія

обличчя за рахунок рухомого новоутворення в піднижньощелеповій ділянці зліва овальної

форми з нечіткими межами. Пальпація його безболісна, поверхня гладка, консистенція

щільноеластична, ріст тривалий, шкіра над новоутворенням в кольорі не змінена, дещо

розтягнена, збирається у зморшку. Який діагноз найбільш вірогідний?

A Дермоїдна кіста

B Фіброма

C Лімфангіома

D ?Ліпома

E Гемангіома

1029

Епуліди поділяються на наступні форми:

A Гіпертрофічний, ангіоматозний

B ?Фіброзний, ангіоматозний

C Фіброзний, гіпертрофічний, ангіоматозний

D Фіброзний, кістозний, склерозований

E Рацемозний, склерозований, ангіоматозний

1030

До екзогенних причин розвитку вроджених вад обличчя слід віднести:

A Перенесені матір’ю в перші місяці вагітності інфекційні захворювання

B ?Вплив іонізуючого випромінювання

C Біологічну неповноцінність статевих клітин

D Перенесені аборти

E Спадковість