Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Podgotovka_I_Krok-3_Stomatologia_2012 / База КРОК 3 / 2004-2005 / Крок3Стоматолог_я_2004_2005_profile_0_0

.rtf
Скачиваний:
13
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.96 Mб
Скачать

E Ізольоване незрощення

269

У дитини 2 років є вроджена вада м(якого і твердого піднебіння, яка переходить через

альвеолярний відросток верхньої щелепи. М(які тканини губи без деформацій. Встановіть

діагноз.

A Ізольоване повне незрощення піднебіння

B Ізольоване неповне незрощення піднебіння

C Комбіноване незрощення піднебіння

D Скрите незрощення піднебіння

E Часткове незрощення піднебіння

270

Після проведеного обстеження хворому В., 6 місяців, був вставлений діагноз: повне

незрощення верхньої губи. Як називається пластична операція усунення дефекту?

A *Хейлопластика

B Уранопластика

C Стафілопластика

D Стафілорафія

E Ураностафілопластика

271

Після проведеного обстеження хворому В, 2-х років, був встановлений діагноз: ізольоване

неповне незрощення піднебіння. Як називається пластична операція усунення дефекту?

A *Ураностафілопластика

B Хейлопластика

C Уранопластика

D Стафілопластика

E Стафілорафія

272

У дитини при народжені встановлений діагноз – ізольоване ненаскрізне незрощення

піднебіння. В якому віці Ви будете рекомендувати батькам оперувати цю дитину?

A *В дошкільному віці

B В віці до року

C В молодшому шкільному віці

D В старшому шкільному віці

E В будь-якому віці

273

Який вік є найбільш оптимальним для проведення первинної хейлопластики?

A 6-12 місяців

B Місячний вік дитини

C 1-2 роки

D 3-4 роки

E 5-7 років

274

Хворій Ч., 12 років була проведена пластика вуздечки верхньої губи шляхом її поперечного

розсічення. Проте позитивних результатів не досягнуто. Яким чином можна усунути цю

деформацію?

A *Пластика трикутними клаптями за Лiмбергом

B Додатковий поперечний розтин вуздечки язика

C Крiодиструкцiя вуздечки язика

D Поздовжний розтин вуздечки язика

E S-подiбні розсiкання вуздечки язика

275

Дитині народженій з незарощенням піднебіння, показане виготовлення обтуратора. Який

оптимальний строк для виготовлення і початку носіння обтуратора при незарощенні

піднебіння?

A *В пологовому будинку

B 1-2 роки

C 3-4 роки

D 5-6 років

E В будь-якому віці

276

Хворий 33 роки, був травмований у лицеву ділянку внаслідок чого виник відлом медіального

кута 11 зуба. Прикус ортогнатичний. Проведене терапевтичне лікування – відновлена

частково форма зуба, канал зуба запломбований до верхівки кореня. Колір зуба змінився.

Запропоноване лікування. Яку конструкцію протеза раціонально використати в даній

клінічний ситуації ?

A *Металокерамічна коронка.

B Металокерамічна вкладка зі штифтами.

C Комбінована коронка зі штифтом за Ахмедовим.

D Пластмасова коронка.

E Комбінована коронка за Бєлкіним.

277

При препаруванні 23 зуба під металокерамічну коронку відбулося відкриття порожнини зуба

в ділянці піднебінної поверхні. Яка товщина безпечної зони в цій ділянці ?

A *1,2 мм

B 0,8 мм

C 1,4 мм

D 1,6 мм

E 1,8 мм

278

Пацієнту 35 років проводять препарування 12,11,21,22, під постійні пластмасові коронки. На

якому рівні по відношенню до краю ясен необхідно розташувати уступ?

A *На рівні краю ясен

B Вище краю ясен на 1,5мм

C Вище краю ясен на 1мм

D Нижче краю ясен на 0,5мм

E Нижче краю ясен на 1 мм

279

Хворому 48 років, показано виготовлення коренево коронкової куксової вкладки на 23 зуб,

який пломбовано до верхівки. При формуванні каналу під куксу з'явився різкий біль і

виділення крові. Що є причиною цього явища?

A *Перфорація стінки кореня 23 зуба зумовлена неправильним вибором напрямку ріжучого

інструменту

B Наявність живої пульпи в каналі зуба

C Наявність в каналі зуба твердого цементу

D Неправильне положення пацієнта

E Неправильне положення лікаря

280

Пацієнт 16 років, скаржиться на руйнування коронки 22 зуба внаслідок сильного удару.

Об’єктивно: повний травматичний злам коронкової частини 22 зуба, рухомість кореня 22

зуба ІІІ ступеня. Яка тактика лікаря-стоматолога?

A *Екстракція 22 зуба і виготовлення мостоподібного протеза

B Реставрація 22 зуба фотополімерним композитним матеріалом світлового твердіння

C Виготовлення штифтового зуба (по Річмонду)

D Виготовлення кільцевої шини

E Виготовлення часткового знімного пластинкового протеза

281

Хворий звернувся до клініки зі скаргами на косметичний дефект коронкової частини 23 зуба.

Об'єктивно: коронкова частина 23 зуба зруйнована, корінь стійкий, канал пломбовано до

верхівки. Після обстеження було прийняте рішення про відновлення зруйнованого зуба

литою коронково-кореневою штучною куксою. На яку оптимальну глибину слід розширити

канал 23 зуба?

A *На глибину 2/3 каналу зуба

B На глибину 1/2 каналу зуба

C На глибину 1/3 каналу зуба

D На глибину 1/4 каналу зуба

E На всю глибину каналу зуба

282

В клініку ортопедичної стоматології звернулась пацієнтка зі скаргами на гострий біль в 26

зубі, який посилюється ввечері та вночі. Об'єктивно: консоль-ний металокерамічний

мостоподібний протез із опорою на 26 зуб та консолю 25 зуба. Зуб живий, обробка

здійснювалась під провідниковою анестезією. Протез виготовлений з дотриманням усіх

вимог. Які помилки лікаря могли призвести до такого ускладнення?

A *Безперервне препарування зуба без охолодження, відсутність провізорних коронок

B Обробка зуба у вигляді відтятого конуса

C Формування кругового уступу в ділянці шийки зуба

D Відсутність медіальної опори у мостоподібному протезі

E Цементування мостоподібного протезу на фосфат-цементі

283

Хворий, 20 років, скаржиться на відсутність зуба на верхній щелепі справа, естетичний

дефект. Об’єктивно: відсутність 12, сусідні зуби інтактні, стійкі, з добре вираженою

анатомічною формою, високою коронковою частиною. Прикус прямий. Під час опитування

з’ясовано, що у хворого вроджена вада серця. Якій конструкції протезу потрібно надати

перевагу в даному випадку?

A * Адгезивний мостоподібний протез.

B Пластмасовий мостоподібний протез.

C Металокерамічній мостоподібний протез з опорою на 14, 13.

D Металопластамовий мостоподібний протез.

E Штамповано-паяний мостоподібний протез.

284

Хворий, 40 років, скаржиться на відсутність двох зубів на нижній щелепі справа. Об’єктивно:

32, 33, 36, 37 зуби інтактні, стійкі. Слизова оболонка ясен гіперемована, набрякла, глибина

ясенної щілини 33, 36 – 0,5-1,0 мм, ширина щілини до 0,4 мм. Прикус ортогнатичний. Після

лікування слизової оболонки рекомендовано незнімний мостоподібний металокерамічний

протез з опорою на 33, 36. препарування опорних зубів буде виконуватись з уступом. На

якому рівні повинен знаходитись уступ по відношенню до краю ясен?

A *На рівні ясен

B На 0,2-0,3 мм нижче ясен.

C На 1,0-1,5 мм нижче ясен.

D На 0,5-1,0 мм нижче ясен

E На 0,2-0,5 мм вище ясен.

285

У хворої при визначенні центральної оклюзії анатомо- фізіологічним способом звичайне

закривання рота проходить зі зміщенням нижньої щелепи в сторону останнього видаленного

зуба. Який з етапів визначення центральної оклюзії у даної пацієнтки необхідно ретельно

контролювати через можливість виникнення помилки?

A *Визначення нейтрального положення нижньої щелепи

B Визначення протетичної площини

C Визначення міжальвеолярної висоти

D Визначення висоти центральної оклюзії

E Нанесення орієнтирних ліній

286

Хворій 78 р. функціональний відбиток з беззубої верхньої щелепи отримали за допомогою

знімного протеза виготовленного по анатомічному відбитку. Використовували відбиткову

масу ортокор, яку потім замінили на м”яку пластмасу. За якою методикою був отриманий

функціональний відбиток?

A *За Курляндським

B За Шродтом

C За Момме

D ЦІТО

E За Василенко

287

У хворої повна відсутність зубів на верхній та нижній щелепах. На етапі перевірки

конструкції протезів виявлено зміщення естетичного центру в ліву сторону, порушено

контакт в боковій ділянці, що не відповідає орієнтирним лініям, позначених на оклюзійних

валиках. Як виправити допущену помилку?

A *Потрібно провести перестановку зубів на верхній та нижній щелепах, згідно з нанесенними

орієнтирами

B Потрібно провести перестановку зубів на верхній щелепі

C Потрібно провести перестановку зубів на нижній щелепі

D Перевизначення центральної центральної оклюзії

E Перегіпсовка моделі в оклюдаторі

288

Хворому 40 років, для усунення дефектів м’яких тканин обличчя внаслідок автокатастрофи

планують пластику обличчя. З яких основних частин складаються формуючі апарати, які

застосовують при пластиці обличчя?

A *Фіксуючої і формуючої.

B Репонуючої і формуючої.

C Заміщуючої і формуючої

D Направляючої і формуючої.

E Розмежовуючої і формуючої.

289

Хворому 60 років для виготовлення ектопротезу необхідно отримати маску обличчя за

Гіпократом. Який відбитковий матеріал слід використати?

A *Гіпс

B Дентафоль

C Стомальгін

D Стенс

E Стомафлекс

290

У хворого 58 років для виготовлення ектопротеза орбіти отримують маску обличчя. В якому

напрямку потрібно її зняти?

A *Вперед і донизу

B Вперед і вліво

C Вперед і вправо

D Вперед і вгору

E Вперед

291

Хворому Б., 43 років, для усунення дефекту переднього відділу нижньої щелепи, що виник

внаслідок вогнепального поранення, планують кісткову пластину з використанням

фіксуючого апарату лабораторного виготовлення за А.І. Бетельманом. Які конструкційні

елементи цього апарату?

A *Зустрічні коронки на бокові зуби-антагоністи з припаяними трубочками до їх щічної

поверхні та П-подібної скоби із нержавіючої сталі.

B Коронки на бокові зуби нижньої щелепи з припаяними трубочками до їх щічної поверхні та

сполучаючого металевого стрижня.

C Спаяні коронки на бокові зуби верхньої щелепи з пєлотами для утримування фрагментів

нижньої щелепи.

D Гіпсова шапочка з двома позаротовими стрижнями для утримування фрагментів нижньої

щелепи.

E Алюмінієва дротяна скоба діаметром 2-2,5 мм, фіксована лігатурним дротом до бокових

зубів нижньої щелепи.

292

Розшифровка бокової ТРГ хлопчика 14 років показала, що кут співвідношення щелеп ^ ANB

дорівнює 10? Про що свідчить дана величина кута?

A * Скелетні порушення в сагітальній площині

B Скелетні порушення в вертикальній площині

C Скелетні порушення в трансверзальній площині

D Збільшення передньої висоти обличчя

E Збільшення задньої висоти обличчя.

293

При клінічному обстеженні порожнини рота пацієнта 10 років виявлено зубну формулу 6 v 4 ІІІ

2 1 1 2 2 ІІІ 4 v 6 6 v 4 ІІІ 2 1 1 2 3 4 v 6 Який діагноз можна поставити?

A * Надкомплектний зуб

B Зуби Гетченсона

C Зуби Фурньє

D Тетрациклінові зуби

E Макродентія

294

Клінічне обстеження порожнини рота у дівчинки 6 років показало наявність укороченої

вуздечки язика. В якому віці раціонально провести пластику вуздечки язика?

A * При виявлені аномалії

B 7 років

C 8 років

D 9 років

E 10 років

295

Клінічне обстеження порожнини рота хлопчика 10 років показало наявність сагітальної

щілини 10 мм в ділянці фронтальних зубів. Ознакою якої аномалії прикусу може бути даний

симптом.

A * Дистальний прикус

B Відкритий прикус

C Медіальній прикус

D Глибокий прикус

E Косий прикус

296

Клінічне обстеження порожнини рота дівчинки 10 років показало, співвідношення перших

молярів за II кл Енгля, наявність сагітальної щілини в фронтальній ділянці 12мм. Який метод

дослідження треба застосувати для уточнення діагнозу?

A * Метод Ешлєра-Бітнера

B Метод Ільїної-Маркосян

C Метод Пона

D Метод Коркгауза

E Метод Снагіної

297

Клінічне обстеження порожнини рота хлопчика 12 років показало наявність готичного

піднебіння , явне звуження верхньої щелепи, скупченість зубів з дефіцитом місця 7 мм. Якій

метод дослідження на діагностичних моделях дозволить уточнити діагноз та намітити план

лікувальних дій?

A * Метод Снагіної

B Метод Тона

C Метод Коркгауза

D Метод Герлаха

E Метод Хаулея-Гербера -Гербста

298

При клінічному обстеженні порожнини рота пацієнта 12 років виявлено зубну формулу 6 5 4 3

2 1 0 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 Який діагноз можна поставити?

A * Адентія

B Дистопія

C Транспозиція

D Тортоаномалія

E Супраоклюзія

299

Клінічне обстеження порожнини рота у хлопчика 7 років показало наявність низько

прикріпленої вуздечки верхньої губи. До яких аномалій може привести дана вада?

A * Діастема

B Транспозиція

C Адентія

D Інфраоклюзія

E Тортоаномалія

300

Який метод дослідження на діагностичних моделях дає змогу проаналізувати

співвідношення ширини зубних рядів і їх базисів?

A * Метод Снагіної

B Метод Тона

C Метод Пона

D Метод Коркгауза

E Метод Герлаха

301

При розшифровці бокової ТРГ виявлено що базальній кут дорівнює 45? Про що свідчить цей

факт.?

A * Скелетні порушення в вертикальній площині

B Скелетні порушення в сагітальній площині

C Скелетні порушення в трансверзальній площині

D Про горизонтальний тип росту

E Макрогнатія верхньої щелепи

302

Клінічне обстеження порожнини рота хлопчика 11 років показало у нього наявність

зворотного перекриття в фронтальній ділянці. Співвідношення перших молярів за 3 класом

Енгля. Який метод діагностики дозволить уточнити діагноз?

A * Бокова ТРГ

B ТРГ в прямій проекції

C Панорамна рентгенограма

D Ортопантомограма

E Томограма СНЧС

303

Дослідження бокової ТРГ за методикою “ Wits” показало, що дана величина дорівнює 5мм.

Про що свідчить цей показник?

A * Наявність скелетних порушень в сагітальній площині

B Наявність зубоальвеолярних порушень в вертикальній площині

C Наявність скелетних порушень в трансверзальній площині

D Наявність збільшення передньої висоти нижньої щелепи

E Наявність збільшення задньої висоти щелеп

304

Через 10 хвилин після проведення анестезії 15 мл 2\% розчину лідокаїну у хворого 26 років

розвилась тахікардія екстрасистолія, задишка сухий кашель, ціаноз, артеріальна гіпотензія,

втрата свідомості. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.

A *Анафілактичний шок

B Аспіраційна асфіксія

C Гіпертонічний криз

D Коллапс

E Діабетична кома

305

Больная 55 лет обратилась к врачу стоматологу с жалобами на кровоточивость и

болезненность десен при приеме пищи. Пациентка страдает холециститом. Объективно:

десневые сосочки гиперимированы, легко кровоточат при притрагивании инструментом. на

рентгенограмме: остеопороз, расширение периодонтальной щели. Поставьте диагноз.

A Пародонтит генерализованный,нгачальная стадия

B Пародонтоз легкой степени

C Пародонтит генерализованный средней тяжести

D Пародонтоз средней тяжести

E Острый катаральный гингивит

306

Пациент 45 лет жалуется на повышенную чувствительность зубов от термических и

химических раздражителей. Объективно: десна анемична, плотная, не кровоточит. Корни

зубов оголенные на 1/3. Подвижности зубов нет. В пришеечной области 3 2 1 Т 1 2 3

дефекты в виде клина. Какое заболевание у пациента?

A Пародонтоз.

B Атрофический гингивит.

C Пародонтит.

D Возрастные изменения пародонта.

E Пародонтальний симптомокомплекс при анемии.

307

К врачу обратился больной 45 лет с жалобами на кровоточивость и болезненность десен

при приёме пищи. Больной страдает язвенной болезнью желудка. Объективно: десневые

сосочки гиперимированы с цианотичным оттенком. Имеется наличие под- и наддесневого

зубного камня. Пародонтальные карманы 4мм. Горизонтальная и вертикальная деструкция

кости на 1/3 её высоты. Поставьте диагноз.

A Пародонтит легкой степени

B Гипертрофический гингивит

C Хронический катаральный гингивит

D Пародонтит средней степени

E Пародонтит тяжелой степени

308

Пародонтит ІІІ степени тяжести, обострение[абсцесс]. Назначит хирургический способ

лечения.

A Вскрытие пародонтального абсцесса. Консервативная терапия. Гингивотомия после

разрешения острого воспалительного процесса.

B Вскрытие пародонтального абсцесса,после ликвидации воспалительно-гнойного

процесса- гингивовоэктомия.

C Медикаментозное и физиотерапевтическое воздействие на содержание патологического

зубо-альвеолярно-десневого кармана после разрешения острого воспаления-частитчная

D Гингивэктомия, медикаментозное и физиотерапевтическое воздействие.

E Гингивэктомия, антибактериальная терапия.

309

Больной 43 лет ,обратился к врачу с жалобами на повышенную чувствительность в

пришеечной области зубов от химических и механических раздражителей. Объективно:

корни зубов оголены до 1/3 их длины. На рентгенограмме: горизонтальная деструкция

альвеолярного отростка до 1/3 высоты межзубных перегородок. Поставить диагноз.

A Пародонтоз легкой степени

B Пародонтоз средней степени

C Пародонтит легкой степени

D Пародонтит легкой степени

E Пародонтит средний степени

310

Больной 62 лет, страдающий гипертонической болезнью , обратился к врачу с жалобами на

зуд в деснах и болевую чувствительность зубов в пришеечной области. На рентгенограмме

: отсутствие кортикальной пластинки, горизонтальная деструкция до ? длины корня зуба,

остепороз, расширение периодонтальной щели. Поставьте диагноз.

A Пародонтоз ІІ степени

B Пародонтит ІІ степени

C Пародонтоз легкой степени

D Пародонтит генерализованный легкой степени

E

311

Больной,20 л., без постоянного места жительства и работы, жалуется на повышение

температуры тела до 39 ° в течении 10 дней, боль при приеме пищи и глотании, носовое

кровотечение. Объективно: на губах герпетические высыпания, на СОПР –эрозии

неправильной фоормы, покрытые фибринозным налётом; пленчатые налеты на

миндалдинах. Печень увеличена и уплотнена.Диагноз: Инфекционный мононуклеоз. Какой

из перечисленных методов исследования подтвердит данный диагноз?

A Общий развернутый анализ крови

B Микроскопия соскоба

C биопсия

D цитологический

E Кровь на RW

312

Больной Т., 3г., обратился на вторые сутки заболевания ,жалуется на общее недомогание,

головную боль,повышение температуры тела,невозможность приема пищи,вследствие

сильной боли в полости рта. Поставлен диагноз: Острый герпетический стоматит средней

степени тяжести. Какую терапию вы назначите в первую очередь?

A Противовирусную

B Антибиотики

C Гормональную

D Сульфаниламидную

E Ферментную

313

Больной Б., 36 лет, жалуется на ноющую боль в области 26.Объективно: в 26 зубе большая

кариозая полость с острыми краями, на щеке по линии смыкания зубов в области 26 зуба

определяется язва размером 0,3х0,5 см, слабо болезненная, мягкая,окружающая слизистая

гиперемирована, регионарные лимфоузлы не увеличены.Диагноз:декубитальная язва. Какое

лечение Вы назначите?

A Санация полости рта, кератопластики.

B УВЧ,лазеротерапия

C Хирургическое лечение с гистологическим исследованием

D Имунностимулирулирующая терапия, витамины.

E Антибиотики, сульфаниламиды.

314

Больной Д., 45 лет, при профилактическом осмотре жалуется на металлический привкус во

рту, жжение в языке. 4 месяца назад был поставлен мостовидный протез из металла с

напылением. В некоторых зубах пломбы из амальгамы. Какое обследование необходимо

провести больному?

A Определение электропотенциалов в полости рта.

B Определение рН полости рта

C Обследование на грибы

D Клинический анализ крови

E Аллергическое обследование на гиперчувствительность к стали и амальгаме.

315

Больной 17 лет, жалуется на недомогание ,боль во рту неприятный запах изо рта.Болеет 2

дня. Объективно: температура тела 38,7 °С, регионарные лимфоузлы справа увеличены,

болезненны, подвижны.Слизистая гиперемирована,отечна,десневые сосочки кровоточат,по