Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

krok спланхнология

.pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
365.94 Кб
Скачать

214

Хворий 37 роківстраждаютуберкульозомлегеньздитинства. Йому була призначена операціѐ. Під час операції у хворого була видалена середнѐ долѐ правої легені. Які сегменти були видалені?

A* Латеральний і медіальний.

BВерхній і передній.

CМедіальний базальний і латеральний базальний.

DВерхній ѐзичковий і нижній ѐзичковий.

EЗадній і передній.

229

Хворий скаржитьсѐ на головний біль, утруднене диханнѐ. Рентген підтвердив діагноз – фронтіт (запаленнѐ лобової пазухи). В ѐкому носовому ході при оглѐді порожнини носа

можуть спостерігатись гнійні виділеннѐ?

A*Середньому

BВерхньому

CНижньому

DЗагальному

EНад верхньоя носовоя раковиноя

250

Під час обстеженнѐ паціюнта ЛОР лікар діагностував запаленнѐ верхньощелепних пазух. В ѐкому носовому ході під час риноскопії був виѐвлений гній?

A*В середньому

BВ верхньому

CВ нижньому

DУ загальному

EВ найвищому

269

При операції правосторонньої лобектомії хірург підійшов до коренѐ правої легені з

метоя окремого виділеннѐ і обробки його складових. Вкажіть порѐдок розміщеннѐ елементів коренѐ правої легені з ѐкими лікар зустрінетьсѐ при виділенні та обробці в напрѐмку зверху вниз ?

A* Бронх, легенева артеріѐ, легеневі вени

BЛегенева артеріѐ, бронх, легеневі вени

CЛегенева вена, легеневі артеріѐ, бронх

DБронх, легенева артеріѐ, діафрагмальний нерв

EДіафрагмальний нерв, бронх, бронхіальна артеріѐ і вена

271

У хворого 28 років, діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки носо-сльозової протоки. З анамнезу стало відомо, що післѐ перенесеного грипу протѐгом 10-ти днів були виділеннѐ із носа. З ѐкого відділу носової порожнини інфекціѐ могла проникнути у носо-сльозову протоку ?

A*Із нижнього носового ходу

BІз середнього носового ходу

CІз верхнього носового ходу

DІз присінку носа

EІз лобової пазухи

319

При запаленні глибоких лімфатичних вузлів пахвової ділѐнки хірург вимушений був розкрити глибоко розміщений гнійник. Однак, післѐ операції у хворого виникло ускладненнѐ: втратилась здатність згинати предпліччѐ в ліктьовому суглобі і порушилась шкірна чутливість передньо-латеральної поверхні передпліччѐ. Пораненнѐ ѐкого нерва

плечового сплетеннѐ пройшло при оперативному втручанні?

A* М’ѐзово-шкірного нерва

BЛіктьового нерв

CПроменевого нерв

DМ’ѐзово-шкірного нерв

EПрисереднього шкірний нерв плеча

347

До отолѐринголога звернувсѐ хворий у ѐкого при оглѐді гортані виѐвлено неповне змиканнѐ голо-сових складок при фонації. Голосова щілина при цьому приймаю форму

овала. Функціѐ ѐкого м’ѐза гортані порушена у хворого?

A* M. vocalis

BM. cricoaryttenoideus lateralis

CM. cricoaryttenoideus posterior

DM. thyroaryttenoideus

EM. aryttenoideus transversus

350

Рентгенологічновстановленозатемненнѐвобластіуверхньощелепнійпазухісправа, що свідчить про наѐвність гноя. У ѐкий носовий хід буде виділѐтисѐ патологічна рідина?

A*У правий середній носовий хід

BУ правий нижній носовий хід

CУ правий верхній носовий хід

DУ правий загальний носовий хід

EУ правий найвищий носовий хід

389

Хворому проводѐть правобічну пульмонектомія з приводу раку легені. Хірургу слід

згадати порѐдок розташуваннѐ анатомічних утворів коренѐ правої легені ( у напрѐмку зверху вниз).

A*Бронх, артеріѐ, вени

BАртеріѐ, бронх, вени

CАртеріѐ, вени, бронх

DВени, артеріѐ, бронх

EВени, бронх, артеріѐ

403

У хворого ускладненнѐ нежиті.Рентгенологічно встановлено скупченнѐ гноя у верхньощелепній пазусі зліва. У ѐкий носовий хід виділѐютьсѐ гній?

A* У лівий середній носовий хід

BУ правий нижній носовий хід

CУ правий верхній носовий хід

DУ правий загальний носовий хід

EУ правий носоглотковий хід

414

Хворий скаржитьсѐ на головний біль, утруднене диханнѐ. Рентген підтвердив діагноз – фронтіт (запаленнѐ лобової пазухи). В ѐкому носовому ході при оглѐді порожнини носа можуть спостерігатись гнійні виділеннѐ?

A*Середній носовий хід

BВерхній носовий хід

CНижній носовий хід

DЗагальний носовий хід

EНад верхньоя носовоя раковиноя

485

У хворого гнойне запаленнѐ клиноподібної пазухи. В ѐку частину носової порожнини витікаю гній?

A*Meatus nasi superior

BMeatus nasi communis

CMeatus nasi medius

DMeatus nasi inferior

E-

503

Больнаѐ 25 лет обратилась с жалобами на ухудшение зрениѐ. При осмотре выѐвлено нарушение аккомодации, зрачок расширен, не реагирует на свет. Функциѐ каких мышц нарушена?

A*Мышца, суживаящаѐ зрачок, ресничнаѐ

BМышца, расширѐящаѐ зрачок, ресничнаѐ

CВерхнѐѐ косаѐ, ресничнаѐ

DЛатеральнаѐ прѐмаѐ, мышца, суживаящаѐ зрачок

EСуживаящаѐ и расширѐящаѐ зрачок мышцы

552

Хворий 35 років, звернувсѐ до лікарѐ із скаргами на сильну нежить та втрату відчуттѐ

запахів на протѐзі тижнѐ. При обстежені, в носовій порожнині велика кількість слизу, що вкриваю слизову оболонку та блокую рецептори няху. Де в носовій порожнині розташовані ці рецептори?

A* Верхнѐ носова раковина

BСереднѐ носова раковина

CНижнѐ носова раковина

DЗагальний носовий хід

EПрисінок носу

553

Хворий 45 років, госпіталізований до лікарні зі скаргами на велику температуру, біль при диханні, задуху та кашель. Післѐ обстеженнѐ, лабораторної та рентгенодіагностики був виставлений діагноз - плеврит. Длѐ евакуації ексудату була призначена плевральна

пункціѐ. В ѐкому місці плевральної порожнини знаходитьсѐ найбільша кількість ексудату?

A* Реберно-діафрагмальний синус

BДіафрагмально-медіастинальний синус

CРеберно-медіастинальний синус

DПід куполом плеври

EПід коренем легенів

557

Під час операції у паціюнта було видалено частину легені, ѐка вентиляютьсѐ бронхом

третього порѐдка, що супроводжуютьсѐ гілками легеневої артерії та інших судин. Яка частина легені була видалена?

A*Сегмент легені

BСереднѐ частка

CНижнѐ частка

DВерхнѐ частка

E Легенева часточка

8

Під час ультразвукового обстеженнѐ серцѐ лікар спостерігаю за стулками мітрального клапана. Що відбуваютьсѐ з ними при систолі передсердь?

A* Вивертаятьсѐ в порожнину шлуночка

BПритискаятьсѐ до стінок передсердѐ

CВивертаятьсѐ в порожнину передсердѐ

DСтулѐятьсѐ, закриваячи просвіт отвору

EПритискаятьсѐ до стінки судин

9

Під час розтину порожнин серцѐ на внутрішній стінці були виѐвлені гребінцеві м'ѐзи. Які відділи порожнин серцѐ розкриті ?

A*Праве і ліве вушко

BПравий і лівий шлуночок

CЛіве вушко і лівий шлуночок

DЛіве передсердѐ і лівий шлуночок

EПраве передсердѐ і правий шлуночок

11

Підвищеннѐ кров'ѐного тиску в аорті, спричинило навантаженнѐ на серцевий м'ѐз. М'ѐзова стінка ѐкої ділѐнки серцѐ реагую на подразненнѐ?

A* Лівий шлуночок

BЛіве передсердѐ

CПравий шлуночок

DПраве передсердѐ

EВенозний синус

12

Підвищеннѐ кров'ѐного тиску в крупній судині, що несе кров до легень, спричинило навантаженнѐ на серцевий м'ѐз. М'ѐзова стінка ѐкої ділѐнки серцѐ реагую на

подразненнѐ?

A*Правого шлуночка

BЛівого шлуночка

CПравого передсердѐ

DЛівого передсердѐ

EВенозного синуса

42

Удітей часто можна спостерігати затруднене носове диханнѐ, ѐке пов’ѐзане з надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростаннѐ ѐких

мигдаликів може спричинити це ѐвище?

A* Tonsilla pharyngea

BTonsilla palatina

CTonsilla lingualis

DTonsilla tubaria

EУсіх названих мигдаликів

62

При обстеженні підлітка, лікарем виѐвлена вроджена вада серцѐ - функційнуваннѐ боталової протоки. Що з’юдную цѐ протока у внутрішньоутробному періоді розвитку?

A* Легеневий стовбур та аорту

BПравий та лівий шлуночок

CАорту та нижня порожисту вену

DПраве та ліве передсердѐ

EЛегеневий стовбур та верхня порожисту вену

67

Выслушиваѐ тоны сердца, врач обнаружил у пациента функциональные нарушениѐ двустворчатого *митрального+ клапана. В каком месте его выслушивал врач?

A* На верхушке сердца

BУ мечевидного отростка

CУ места прикреплениѐ реберного хрѐща справа

DВо втором межреберье слева у грудины

EВо втором межреберье справа у грудины

87

У хворого діагностовано злоѐкісну пухлину черевної частини стравоходу. Яка група лімфатичних вузлів ю регіонарноя длѐ вказаного відділу стравоходу?

A* anulus lymphaticus cardiae

Bnodi lymphatici paratrachealis

Cnodi lymphatici prevertebralis

Dnodi lymphatici pericardiales

E_

114

До лікарѐ звернувсѐ хворий з периодонтом нижнього кутного зуба. Встановлено, що запальний процес поширивсѐ на лімфатичні вузли. Які лімфовузли були першими втѐгнуті в запальний процес?

A*Піднижньощелепні

BБічні шийні

CПередні шийні

DПідборідні

EЛицеві

142

При обстеженні у хворого верхнѐ границѐ серцѐ проекуютьсѐ на рівні другого міжребрового проміжку. На ѐкому рівні локалізуютьсѐ цѐ границѐ серцѐ у здорової лядини ?

A* III ребро

BII ребро

CI ребро

DIV ребро

EV ребро

143

У хворого вада клапану аорти. Уѐкій точці грудної клітки лікар вислуховую тони цього клапану ?

A*На 2 см вправо від краѐ грудини у другому міжребір'ї

BУ п'ѐтому міжребір'ї

CЗліва білѐ основи мечеподібного відростка

DСправа білѐ основи мечеподібного відростка

EНа 2 см вліво від краѐ грудини у другому міжребір'ї

144

При пальпации грудной клетки у больного Б. (8 лет) верхушечный толчок определѐлсѐ в VII межреберьепо linea medioclavicularis sinistra.Вопрос: Явлѐетсѐ ли расположение нижней границы сердца по linea medioclaviculari sinistra VII межреберье физологиным, а

если нет то где она располагаетсѐ в норме.

A*Нет. Нижнѐѐ граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагаетсѐ в V-ом межреберье.

BНет. Нижнѐѐ граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагаетсѐ в IV-ом межреберье

CДа. Нижнѐѐ граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагаетсѐ в IV-VII межреберье

DДа. Нижнѐѐ граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагаетсѐ в V-IX межреберье

EДа. Нижнѐѐ граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагаетсѐ в VI-VII межреберье

146

При гіпертонічній хворобі зазвичай ліва границѐ серцѐ зміщена вліво. За рахунок ѐкої

камери серцѐ це відбуваютьсѐ?

A*Лівого шлуночка

BЛівого передсердѐ.

CПравого шлуночка

DПравого передсердѐ

E_

171

У хворого панарицій 1 пальцѐ ступні. Які лімфатичні вузли будуть страждати в першу чергу ?

A* Nodi lymphatici inguinales superficiales

BNodi lymphatici poplitei

CNodi lymphatici inguinales profundi

DNodi lymphatici iliaci externi

ENodi lymphatici iliaci interni

186

У хворого виѐвлений фурункул у зовнішньому слуховому проході. Які з перелічених лімфатичних вузлів у першу чергу можуть відреагувати на запальний процес?

A*nodi lymphatici parotidei

Bnodi lymphatici retropharyngeales

Cnodi lymphatici mandibulares

Dnodi lymphatici cervicales superficiales

Enodi lymphatici cervicales profundi

252

При ультразвуковому обстеженні серцѐ лікар спостерігаю за півмісѐцевими заслонками.

Що відбуваютьсѐ з ними при діастолі (розслабленні) шлуночків?

A*Стулѐятьсѐ, закриваячи просвіт судин

BВивертаятьсѐ в порожнини судин

CВивертаятьсѐ в порожнини шлуночків

DПритискаятьсѐ до стінок судин

EПритискаятьсѐ до стінок шлуночка

259

У паціюнта діагностований запальний процес ендокарду (ендокардит). Яка структура

серцѐ уражена при цій патології?

A*Клапан серцѐ

BПровідна система серцѐ

CКоронарна судина

DСерцева сумка

EСерцевий м'ѐз

263

Дитина віком 10 років скаржитьсѐ на затрудненнѐ носового диханнѐ. При обстеженні встановлено, що причиноя ю стійка гіпертрофіѐ лімфоїдної тканини. Збільшеннѐ ѐкого

мигдалика маю місце ?

A*Глоткового

BПіднебінного

CТрубного лівого

DЯзикового

EТрубного правого

303

У хворого запальний гнійний процес шкіри першого міжпальцевого проміжку ноги. Які лімфатичні вузли прореагуять білля та припухлістя?

A*Поверхневі пахвинні.

BПередні велике гомілкові.

CЗадні великогомілкові та підколінні.

DПоверхневі та глибокі пахвинні.

EЗовнішні клубові.

317

У деѐких дітей спостерігаютьсѐ переважно ротове диханнѐ через надмірне розростаннѐ

лімфоїдної тканини. Розростаннѐм ѐких структур це обумовлено?

A* Глоткового мигдалика.

BПіднебінних мигдаликів.

CЯзикового мигдалика.

DТрубних мигдаликів.

EЛімфатичних вузлів.

367

У больной 45 лет обнаружена рак молочной железы. В какие регионарные лимфатические узлы возможно распространение метастазов?

A*Подмышечные,окологрудинные

BБряшной полости, шеи

CШеи, окологрудинные

DОкологрудинные, бронхомедиастинальные

EАортальные, бронхомедиастинальные

370

Больному Д. 75 лет, поставлен диагноз рак прѐмой кишки. В какие регионарные лимфатические узлы возможно распространение метастазов?

A*В нижние брыжеечные узлы

BВ поѐсничные

CВ грудной лимфатический проток

DВ верхние брыжеечные узлы

EВ околопузырные

371

Больной Б. 50 лет жалуетсѐ на осиплость голоса, затрудненное дыхание. При

обследовании диагностирована опухоль гортани в области голосовых свѐзок. В какие регионарные лимфатические узлы возможно метастазирование?

A*Глубокие шейные

BЗаглоточные

CПоднижнечелястные

DПодбородочные

EПоверхостные шейные

372

У больного 54 лет, диагностирован крупноочаговый передней стенки левого желудочка инфаркт миокарда. В какой артерии нарушен кровоток?

A*В передней межжелудочковой ветви

BВ правой венечной артерии

CВ задней межжелудочковой ветви

DВ огибаящей ветви

EВетви предсердий

375

Больнаѐ А. госпитализирована по поводу инфаркта миокарда задней стенки левого желудочка. В каком артериальном сосуде нарушен кровоток?

A*Задней межжелудочковой

BПередней межжелудочковой

CЛевой венечной

DЛевой огибаящей

EВ сосудах Тебезиѐ

380

Хворому із скаргами на пекучі болі в ділѐнці серцѐ, на основі аналізу його електрокардіограми, діагностовано інфаркт задньої стінки лівого шлуночка. Гілки ѐкої артерії пошкоджені?

A*Правої вінцевої артерії

BЛівої вінцевої артерії

CПередньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії

DОгинаячої гілки лівої вінцевої артерії

EПерикардіальних гілок грудної аорти

384

У хворого вислуховуютьсѐ шум, що свідчить про наѐвність митральної вади серцѐ. В ѐкій точці лікар визначив при аускультації вказану ваду ?

A5-му міжреберному просторі досередини від лівої середньоклячичної лінії.

BУ 2-му міжреберному просторі зліва від грудини.

CВ місці сполученнѐ лівого 5-го ребра з грудиноя.

DНа середній лінії, що з”юдную місцѐ сполученнѐ 3-го лівого і 5-го правого ребер з грудиноя.

EНа нижньому кінці тіла грудини.

394

У дітей часто можна спостерігати затрудннѐ носового диханнѐ, ѐке пов'ѐзане з

надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростаннѐ ѐких мигдаликів може спричинити це ѐвище?

A*Tonsilla pharyngea

BTonsilla lingualis

CTonsilla palatina

DTonsilla tubaria

EУсіх названих мигдаликів

477

Дитина віком 10 років скаржитьсѐ на затрудненнѐ носового диханнѐ. При обстеженні

встановлено, що причиноя ю стійка гіпертрофіѐ лімфоїдної таканини. Збільшеннѐ ѐкого мигдалика маю місце?

A*Глоткового

BПіднебінного

CТрубного

DЯзикового

E-

486

У хворого значне збільшеннѐ правого передсердѐ, велика печінка. Про ураженнѐ ѐкої

структури серцѐ маю іти мова ?

A* Valva tricuspidalis

BValva aortae

CValva bicuspidalis

DValva trunci pulmonalis

EAuricula sinistra

522

Чоловіку 40 років за вимогоя діагностичних тестів зробили лімфографія органів грудної порожнини. Хірург встановів, що пухлина вразила орган, з лімфатичних судин ѐкого лімфа

безпосередньо переходить в грудну протоку. Який це орган?

A*Стравохід

BТрахеѐ

CЛівий головний бронх

DСерце

EОсердѐ

524

Під час обстеженнѐ хворого діагностовано передньоперетинковий інфаркт міокарду.

Припиненнѐ кровопостачаннѐ по ѐкій із судин серцѐ стало причиноя цього?

A*Передній міжшлуночковій гілці лівої вінцевої артерії

BЗадній міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії

CОгинаячій гілці лівої вінцевої артерії

DЗадньої гілки лівого шлуночка

EОсердно-діафрагмової артерії

562

Під час оглѐду хлопчика 5 років, лікар відмітив, що дитина дихаю через рот. За допомогоя додаткових методів дослідженнѐ було встановлено збільшеннѐ розмірів одного з мигдаликів лімфоепітеліального глоткового кільцѐ. Який це мигдалик?

A*Глотковий

BЯзиковий

CТрубний

DПіднебінний

EГортанний

585

До лікарѐ звернувсѐ хворий на периодонтит другого нижнього великого кутнього зуба зліва. При обстеженні виѐвлено поширеннѐ запального процес на лімфатичні вузли. Які

лімфатичні вузли втѐгнуті в запальний процесс?

A*Піднижньощелепні

BПривушні

CЛицеві

DЩічні

EБічні шийні

586

У больного при профилактическом обследовании на медиальной стенке левой подмышечной впадины обнаружен увеличенный лимфоузел метастатического происхождениѐ. Укажите наиболее вероѐтнуя локализация первичной опухоли.

A* Молочнаѐ железа

BПоднижнечелястнаѐ сляннаѐ железа

CЛёгкое

DЖелудок

EЩитовиднаѐ железа

593

При обстеженні хворого виѐвлено, що верхівковий поштовх зміщений на 3,5 см ліворуч від лівої середньоклячичної лінії. Які камери серцѐ при цьому гіпертрофовані?

A* Лівий шлуночок

BПравий шлуночок

CПраве передсердѐ

DЛіве передсердѐ

EВсі камери серцѐ

594

Ухворого діагностовано ураженнѐ стулок правого передсердно-шлуночкового клапана. В результаті запального процесу ѐкої анатомічної структури серцѐ відбулись зміни стулок?

A* Ендокарду

BФіброзного перикарду

CСерозного перикарду

DМіокарду

EЕпікарду

595

У чоловіка з’ѐвивсѐ біль, набрѐк та почервоніннѐ шкіри у передньо-верхній частині

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]