Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Терапевтичний профіль_2 частина

.rtf
Скачиваний:
12
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.2 Mб
Скачать

C Підострий інфекційний ендокардит

D Системна склеродермія

E Неспецифічний аортоарерііт

190

Хворий 30 років скаржиться на головний біль, загальну слабкість, запаморочення. 3 тижні

тому переніс ангіну. До вчорашнього дня стан залишався задовільним. Об-но: ритм

серцевої діяльності правильний, ЧСС 90 за хвилину, акцент II тону над аортой, АТ

180/105 мм рт.ст. Аналіз крові: 3,4х1012/л, Лей 6,8х109/л, ШОЕ 12 мм/год. Аналіз сечі:

білок 1,65 г/л, Лей 10-15 в полі зору, Ер 60-80 в полі зору, гіалинові циліндри 6-8 в полі

зору. Ваш діагноз?

A *Гострий гломерулонефрит з нефрітичним синдромом

B Гострий піелонефрит

C Системний червоний вовчак. Вовчаковий нефрит

D Сечокам’яна хвороба

E Гломерулонефрит з нефротичним синдромом

191

Хворий 18 років спостерігається з приводу змін в загальному аналізі сечі. Скарг немає.

Подібні зміни були виявлени рік тому. Об-но незначна блідість шкіри, обличчя

одутловате. Пульс 80 за хвилину. АТ 130-80 мм рт.ст. Симптом Пастернацького

негативний. Аналіз крові без патології.. Аналіз сечі: білок 0,99 г/л, Лей 4-6 в полі зору, Ер

8-10 в полі зору, циліндри 3-5 в полі зору. Ваш попередній діагноз?

A *Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром

B Гострий гломерулонефрит, сечовий синдром

C Хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром

D Хронічний пієлонефрит

E Туберкульоз нирок

192

Хворому на ангіну, 16 років, призначили ін’єкції цефазоліну та бісептол. Через 3 дні від

початку лікування стан погіршився, з’явились неприємні відчуття в поперековій ділянці,

запаморочення, нудота. АТ 140/80 мм рт.ст. Аналіз крові: Ер- 3,12х1012/л, Hb 120 г/л, Лей

10х109/л, ШОЕ 28 мм/год. Аналіз сечі: питома густина 1010, білок 0,99 г/л. Проба за

Земницьким: добова кількість сечі 3,2 л, коливання питомої густини 1007-1010. Рівень

креатинину крові – 0,280 ммоль/л. Ваш попередній діагноз?

A *Тубулоінтерстиціальний нефрит

B Гострий гломерулонефрит, сечовий синдром

C Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром

D Швидкопрогресующий (злоякісний) гломерулонфрит

E Гострий пієлонефрит

193

Хворий Ф., 60 років, скаржиться на біль поза грудиною стискуючого характеру під час

хотьби по рівній місцевості до 200 м. АТ 140/70 мм рт.ст. Пульс 80/хв. ВЕМ: зниження

толерантності до фізичних навантаженнь 50 Вт. Найбільш можливий діагноз?

A *Стабільна стенокардія III ФК

B Прогресуюча стенокардія

C Спонтана стенокардія

D Стабільна стенокардія II ФК

E Стабільна стенокардія IV ФК

194

У прохідника, який працював на шахті 12 років, на флюрограмі легенів виявлені на тлі

дифузного посилення легеневого малюнка вузликові тіні до 2 мм у діаметрі з обох сторін,

бронхоаденіт, зліва у середній долі – вогнищева тінь до 3 см у діаметрі зі стежкою до

кореню. Який діагноз найбільш вірогідний?

A *Сілікотуберкульоз

B Рак легенів

C Сілікоз

D Антракоз

E Саркоідоз

195

Робітник литейного цеху зі стажем праці в умовах підвишеної концентрації пилу 15 років,

скаржиться на задишку при тяжкій фізичній роботі, часті застуди, кашель з незначним

харкотинням, який не зникає після нормалізації температури тіла. Хвроріє 2 роки. Об-но:

розсіяні сухі хрипи в легенях. На рентгенограммі легенів – ознаки емфіземи, деформація

легеневого малюнка. Виявлено зниження максимальної швидкості видиху, максимальної

вентиляції легенів. Який найбільш вірогідний діагноз?

A *Пильовий бронхіт

B Хронічний бронхіт

C Бронхоектатична хвороба

D Туберкульоз легень

E Бронхіальна асма

196

Лікар-інфекціоніст стала помічати виникнення нежиті, сльозотечі після прибирання

кабінету хлорвмістивими дезінфікуючими засобами. Незабаром у неї на роботі виникнув

напад задухи. Під час відпустки подібних нападів не було. Після повернення до роботи

через 2 дні знову виникнув подібний напад. Хвора звернулася до довіреного лікаря. Які дії

довіреного лікаря будуть вірними?

A *Направити до лікаря-профпатолога

B Призначити амбулаторне лікування

C Направити до НДІ медицини праці

D Госпіталізовати в пульмонологічне відділення

E Рекомендувати зміну спеціальності

197

У хворого 40 років з артритом лівого гомілково-стопного суглобу при рентгенологічному

обстеженні хребта спостерегаються такі зміни: явища сакроілеіту зліва, у поперековому

відділі грубі, несиметричні синдесмофіти. Який діагноз найбільш вирогідний?

A *Хвороба Рейтера

B Псоріатичний артрит

C Хвороба Бєхтєрєва

D Ревматоїдний артрит

E Подагра

198

Хвора 37 років. 10 років страждає на ревматоїдний артрит. На протязі року

спостерігається високий титр ревматоїдного фактора (1:512, 1:1024), з’явилась сухість у

роті, неприємні відчуття в очах (“ніби пісок”), не може ковтати суху їжу, вимушена

запивати її водою. Розвиток якого синдрому спостерігається у хворої?

A *Синдром Шегрена

B Синдром хронічної втомлюваністі

C Синдром Мікулича (неспеціфічний патотит)

D Синдром Фелті

E Синдром Стіла

199

Хворий 28 років, хворіє 2 місяці після ангіни. Скарги на ранішню скутість, біль

проксимальних міжфалангових II та III пальців рук, колінних, ліктьових суглобів. При

лабораторному обстеженні – гіпохромна анемія, ШЗЕ 40 мм/год, реакція Ваалер-Роузе

1:128. Який препарат слід використати для внутрішньосуглобового введення?

A *Депо- медрол

B Афлутоп

C Апізартрон

D Румалон

E Лідаза

200

Чоловік 26 років, захворів гостро 2 дні тому, коли виникли головний біль, слабкість,

кашель зі “ржавим” харкотинням. Об-но: гіперемія обличчя, ЧДР – 36 за хвилину. Над

легенями перкуторно: тупий звук праворуч нижче від кута лопатки, аускультативно –

бронхіальне дихання. АТ- 100/70 мм рт.ст., ЧСС – 98 за хвилину, температура тіла 38оС. В

аналізі крові: Лей – 17х109/л, ШОЕ – 32 мм/год. Рентгенографія легень: гомогенне

затемнення у нижній долі правої легені. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A * Великовогнищева пневмонія

B Параканкрозна пневмонія

C Гострий бронхіт

D Ексудативний плеврит

E Туберкульоз легень

201

У больного при рентгенологическом исследовании в верхней доле левого легкого

(первый-второй сегмент) определяются тени размером 5-7 мм средней интенсивности

без четких контуров. В анализе крови: СОЭ – 18 мм/ч, лимфопения, моноцитоз. МБТ в

мокроте не выявлены. Сформулируйте наиболее вероятний диагноз.

A *Очаговый туберкулез в фазе инфильтрации, МБТ-

B Диссеминированный туберкулез в фазе инфильтрации, МБТ-

C Инфильтративный туберкулез в фазе уплотнения, МБТ-

D Очаговый туберкулез в фазе уплотнения, МБТ-

E Диссеминированный туберкулез в фазе уплотнения, МБТ-

202

Химик-технолог, 52 года, жалуется на головокружение, слабость, частые носовые

кровотечения.Об-но: Кожа бледная, положительный симптом “щипка” Тахикардия, тоны

глухие. Пульс 92 уд. в мин. АД – 140/90 мм.рт.ст. Печень выступает на 3 см из

подреберья. Анализ крови: Hb – 100 г/л, эр. – 3,0х1012/л, лейк. – 2,9х109/л, тромбоциты -

50х109/л. Длительность кровотечения по Дуке – 8 мин. Сформулируйте диагноз.

A *Хроническая интоксикация бензолом, средней тяжести.

B Хроническая интоксикация марганцем, 2 стадия

C Хроническая интоксикация свинцом, начальная форма.

D Хроническая интоксикация ртутью, средней тяжести.

E Хроническая интоксикация анилином.

203

Женщина 45 лет жалуется на сердцебиение, одышку при обычной физической

нагрузки, ноющую боль в области сердца, кашель, слабость, повышение температуры

до 37,5оC. Две недели тому назад перенесла ОРВИ. Объективно: пульс – 100/мин., АД –

110/70 мм.рт.ст; тоны сердца глухие. при аускультации легких - сухие хрипы, печень +2

см. Рентгеноскопия: тень сердца расширена, пульсация вялая. ЭКГ: синусовая аритмия,

RR – 0,55-0,48 сек., PQ – 0,22 сек., вольтаж зубцов снижен. Какой диагноз наиболее

вероятен?

A *Миокардит

B Ревматизм.

C Экссудативный перикардит.

D Бронхопневмония.

E Дисгормональная кардиомиопатия.

204

Больной З. 55 лет страдает язвенной болезнью желудка в течение 10 лет. За последние

6 месяцев похудел на 15 кг, боль в эпигастральной области из периодической стала

постоянной, усилилась слабость, появилась анорексия, отвращение к мясной пищи. В

крови: Нв - 92 г/л. Кал темно-коричневого цвета. Какое наиболее вероятное осложнение

развилось у больного?

A *Малигнизация.

B Стеноз привратника.

C Перфорация.

D Пенетрация.

E Кровотечение.

205

Больной В. 35 лет страдает язвенной болезнью 12 п. кишки в течение 3 лет. Беспокоят

выраженные боли в эпигастрии, мучительные изжоги. При исследовании желудочной

секреции дебит-час на субмаксимальное раздражение составил 30 ммоль HCl.

Выберите наиболее оптимальный антисекреторный препарат.

A *Омепразол

B Ранитидин

C Гастроцепин

D Атропин

E Бензогексоний

206

Женщина 42 лет поступила в стационар с жалобами на одышку и сердцебиения при

незначмтельной физической нагрузке. Границы сердца расширены вверх и вправо, I тон

на верхушке усилен, здесь же выслушивается протодиастолический шум . Печень

выступает из-под края реберной дуги на 5 см, Голени отечны. Каковы причины

сердечной недостаточности?

A *Митральный стеноз

B Митральная недостаточность

C Трикуспидальная недостаточность

D Трикуспидальный стеноз

E Дефект межжелудочковой перегородки

207

Больной З., 35 лет, жаловался на давящие боли в эпигастрии через 1 час после приема

пищи, изжогу, кислую отрыжку. Болееет в течение 2 лет. При пальпации живота

отмечена умеренная болезненность в пилородуоденальной зоне. При

фиброгастроскопии обнаружен антральный гастрит. Какое исследование уточнит

природу заболевания?

A *Определение H.Pylori в слизистой желудка.

B Выявления аутоантител в сыворотке крови.

C Определение уровня гастрина крови.

D Исследование желудочной секреции.

E Исследование двигательной функции желудка.

208

Работница ткацкого цеха 53 лет, стаж работи 15 лет, при проведении периодического

медосмотра предъявила жалобы на частые головные боли, плохой сон, покалывание в

области сердца, раздражительность, быструю утомляемость,снижение слуха. На

протяжении многих лет уровень шума превышает ПДК на 10-15 дб. Год назад проходила

курс лечения по поводу гипертонической болезни.

Укажите наиболее вероятный диагноз

A *Шумовая болезнь

B Гипертоническая болезнь.

C Неврастения

D Астено-вегетативный синдром

E Энцефалопатия атеросклеротическая

209

У хворого на хронічний лімфолейкоз збільшилася загальна слабкість,з(явилась

жовтяниця .Ер-2,1*1012/л; Нв - 65г/л; кольоровий показник-1,0; ретикулоцити-

5\%.Білірубін загальн.- 80,3мкмоль/л, неконьюгований- 65,3мкмоль/л. Який ведучий

патогенез зниження гемоглобіну ?

A * Аутоімунний гемоліз

B Пригнічення ерітроїдної гілки гемопоезу

C Дефіцит еритропоетину

D Дефіцит фолієвої кислоти

E Порушення порфіринового обміну

210

Хворий 68 років, скаржиться на загальну кволість, біль у кістках, м’язову слабкість, біль

при пальпації кісток. В сечі білок до 3,0 г/л, рік тому переніс аденомектомію. На

рентгенограмах черепу і тазу у кістках велика кількість дрібних округлих дільниць

деструкції діаметром від 0,8 до 2,5 см. Який найбільш імовірний діагноз?

A *Мієломна хвороба.

B Остеолітичні метастази у кістяк.

C Амілоїдоз нирок з нефротичним синдромом

D Гіперпаратиреоідна остеодистрофія.

E Хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом

211

26 річний шахтар, стаж праці в “пилових” умовах 4 роки. Скаржиться на ядуху на протязі

кількох тижнів, загальну кволість. При рентгенологічному дослідженні у легенях знайдена

тотальна дрібновогнищева дисемінація з діаметром вогнищ до 4 мм. Справа в першому

сегменті верхньої долі ділянка інфільтрації діаметром до 3 см, без різких кордонів.

Назвіть найбільш ймовірний діагноз.

A *Туберкульоз.

B Саркоидоз.

C Пневмоконіоз

D Коніотуберкульоз

E Канцероматоз.

212

При рентгенографічному дослідженні органів грудної порожнини дитини 9 років справа в

підключичної зоні знайдена ділянка інфільтрації легеневої тканини діаметром до 3 см. Е

доріжка к кореню легені, лімфатичні вузли кореня збільшені. Назвіть найбільш імовірний

діагноз.

A *Первинний туберкульозний комплекс.

B Огнище Гона.

C Пневмонія з реакцією лімфовузлів кореня.

D Периферичне новоутворення.

E Еозінофільний інфільтрат.

213

Хворий 26 років, перебував на лікуванні з хронічним гломерулонефрітом. Лікування було

ефективним, відмічалась нормалізація всіх показників. Рекомендоване

санаторно-курортне лікування.

A *Південний берег Криму

B Не рекомендовано

C Моршин

D Миргород

E Трускавець

214

Чоловік 26 років, скаржиться на спрагу, підвищене сечевиділення, загальну кволість,

зменьшення ваги тіла. Об`єктивно: шкіра суха, червоні щоки, дихання везикулярне. Тони

серця звучні. Язик сухий. Симптомів подразнення очеревини немає. Яке дослідження є

найбільш інформативним для уточнення діагнозу?

A *Аналіз крові на цукор

B Загальний аналіз крові

C Загальний аналіз сечі

D Аналіз сечі по Зимницькому

E Аналіз крові на печінкові проби

215

Хворий Н., 32 років, скаржиться на підвищення температури тіла до 39оС, задишку,

кашель непродуктивний. Захворів 2 дні тому. Об`єктивно: перкуторно над легенями

справа скорочення легеневого звуку. Аускультативно-дрібноміхурцеві хрипи справа. ЧД -

26 на хв. Яке дослідження легень доцільно провести першочоргово?

A *Рентгенографію

B Бронхографію

C Бронхоскопію

D Спірографію

E Пневмотахометрію

216

У хворої 52 років на протязі 15 років підвищується артеріальний тиск. Хвора регулярно не

лікувалася. Мати хворої страждає на гіпертонічну хворобу. На ЕКГ гіпертрофія міокарду

лівого шлуночка, останні 6 років АТ став постійно підвищеним 175/100-180/110 мм рт ст..

Який найбільш важливий механізм стабілізації АТ?

A * Активація ренинальдостеронової системи

B Зниження ниркового кровотоку

C Підвищений викид вазопресину (АДГ)

D Надмірна продукція кінинів та простагландинів

E Активація барорецепторів дуги аорти

217

Хворий Н., 42 роки о 4 годині ранку прокинувся, відчувши стискуючий біль за грудиною,,

який не проходив на протязі 15 хв., після прийому таблетки нітрогліцерині. Такіх напади

відмічав хворий в один і той же час, періодично, в останні 3 місяці. На ЕКГ під час нападу

підвищення сегменту ST в відділеннях U1-U4. Після зняття нападу ЕКГ прийшла до

норми. Що лежить в основі патогенезу больового нападу у хворого?

A * Спазм вінцевої артерії.

B Часткове затулення вінцевої артерії тромбом.

C Паралітичне розширення вінцевих артерій.

D Крововилив в атеросклеротичну бляшку.

E Порушення мікроциркуляції

218

Хлопцю 16 років було проведено щеплення вакциною АКДС. Через 8 діб у нього

з’явились скованість та біль у суглобах, субфебріальна температура, уртікарний висип на

шкірі, збільшення пахових, шийних лімфовузлів та селезінки. Який тип алергічної реакції

має місце?

A *Імунокомплексний.

B Гіперчутливість негайного типу.

C Цитотоксичний.

D Гіперчутливість сповільненого типу.

E --

219

Хворий 22 роки, захворів гостро, t- 38оС, з'явились незначні болі в горлі при ковтанні,

гугнявий голос. Об'єктивно: на лівому мигдалику і на дужці є плівчастий наліт.

Поставлено діагноз: лакунарна ангіна, призначено пеніцилін і полоскання. На другий день

плівки поширилися на м`яке піднебіння та язичок. На шиї з`явився набряк до ключиці,

голос гугнявий. Тони серця приглушені, Ps- 110/хв, АТ – 95/65 мм.рт.ст. Яка

лікувальна тактика у даному випадку?

A *Антитоксична протидифтерійна сироватка

B дифтерійний анатоксин

C еритроміцин

D Автогемотерапія

E Розкриття і дренування паратонзилярної клітковини

220

Геолог 36 років госпіталізований у лікарню на другий день хвороби зі скаргами на

загальну слабість, сухість у роті, двоїння предметів і сітку перед очима. Напередодні

вживав консервоване м’ясо домашнього виготовлення. Об'єктивно: двобічний птоз,

розширення зіниць, параліч акомодації, порушення конвергенції. Слизова рота суха,

ковтання затруднене, голос сиплий, дизартрія. Живіт м’який, дещо здутий, стільця і

сечовиділення не було 24 години. Які причини запору та затримки сечовиділення?

A *Паралітична дія екзотоксину на парасимпатичну інервацію

B Гіперергічне запалення кишечника по типу Артюса

C Гостра недостатність нирок

D Гостре порушення мозкового кровообігу

E Дегенеративні зміни мієлінових оболонок нервових волокон

221

Сантехнік 40 років захворів гостро – озноб, tо -39,8оС, сильний біль голови, блювання, біль

у м`язах. До лікарів не звертався, стан погіршився, появилися гіперемія обличчя, ін`єкція

судин склери, на губах герпес з геморагічним вмістом, носова кровотеча, шкіра та склери

стали жовтяничними, сеча темна, діурез 200 мл., ахолії не було. Найвірогідніше джерело

інфекції?

A *Щури

B Кішки

C Людина-реконвалесцент

D Людина-бактеріоносій

E Кліщі

222

Колгоспник 50 років госпіталізований в першу добу захворювання у тяжкому стані зі

скаргами на озноб, високу температуру тіла, сухість у роті, багаторазове блювання, болі

в епігастрії, частий водянистий стілець з неприємним запахом, брудно-зеленого кольору,

пінистий. Невідкладна допомога хворому?

A *Внутрішньовенне введення сольових розчинів

B Переливання свіжозамороженої плазми

C Призначення тетрацикліну в добовій дозі 1,5 г

D Гіпербарична оксигенація

E Гемосорбція

223

Хворий 42 років захворів гостро. Поступив на 5 день хвороби з tо – 39,7оС зі скаргами на

сильний біль голови, шум у вухах, безсоння. Об`єктивно: збуджений, ейфоричний,

балакучий. Обличчя почервоніле, очі блискучі, склери і кон’юнктиви з посиленим

судинним малюнком. На внутрішніх поверхнях плечей і на бічних поверхнях грудної клітки

розеольозно-петехіальний висип. Діагноз ?

A *Епідемічний висипний тиф

B Черевний тиф

C Лептоспироз

D Менінгококова інфекція

E Сепсис

224

Хворий С., 64 роки, обстежувався в поліклініці для скерування насанаторно-курортне

лікування. При обстеженні виявлено збільшені шийні, підпахвинні і пахвинні лімфовузли,

печінка на 3 см нижче реберної дуги. Загальний аналіз крові: Ер. 3,7х1012/л, Нв- 120 г/л,

лейкоцити – 30х109/л, е-2\%, п-1%, с-33%, л-60%, м-4%, ШОЕ-20 мм/год. Ваш

попередній діагноз?

A *Хронічний лімфолейкоз.

B Цироз печінки.

C Хронічний мієлолейкоз

D Туберкульозний лімфаденіт.

E Лімфогрануломатоз.

225

У хворого 28 років скаржиться на задишку, "перебої" в діяльності серця. Верхівковий

поштовх не зміщений, І тон на верхівці посилений, додатковий тон у діастолі,

діастолічний шум на верхівці . Про яке захворювання можна думати?

A *Стеноз мітрального отвору.

B Аортальний стеноз.

C Недостатність мітрального клапана.

D Недостатність клапанів аорти.

E Дефект міжпередседної перетинки

226

У електромонтера, який обслуговує цехи, де робота пов’язана з великим

пороховиділенням, рентгенологічно виявлено дрібні лінійні сітчасті тіні в середніх і нижніх

легеневих полях. Концентрація вільного діоксиду кремнію у повітрі складає 18%. Скарги

відсутні. Стето-акустичних відхилень не виявлено. Функція зовнішнього дихання в нормі.

Про яку рентгенологічну форму пневмоконіозу йде мова?

A *Інтерстиціальну

B Вузликову.

C Вузлову.

D Інтерстиціально-вузлову.

E Помірного пневмофіброзу.

227

Чоловік 19 років поступив у інфекційну лікарню з діагнозом “черевний тиф”. Хворіє

третій тиждень. Два дні тому наступило різке погіршення загального стану, сильний

головний біль, температура тіла до 39,6оC, різка задишка в спокої. Свідомість

затьмарена, помірні менінгіальні ознаки. В легенях дихання везикулярне, хрипи не

вислуховуються. На рентгенограмі в обох легенях на всьому протязі множинні однотипні і

дрібні (1-2 мм) вогнищеві тіні. Клінічний діагноз ?

A * Гострий міліарний туберкульоз .

B Міліарний карциноматоз легень.

C Ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт.

D Саркоїдоз легень.

E Двостороння пневмонія.

228

Хвора К., 52 роки, скаржиться на збільшення маси тіла, слабість, закреп, погіршення

пам’яті. Вказані симптоми повільно наростали протягом останніх 1,5 року. Об’єктивно:

сухість шкіри, помірний набряк обличчя та кінцівок, межі серця розширені, тони

приглушені, пульс 66 за 1 хв. АТ 110/70 мм рт.ст. ЩЗ не пальпується. Методом ІФА

виявлені антитіла до тиреоглобуліну (+) та мікросомального антигену (+++); рівень ТТГ –

15,2 мО/л. УЗД: залоза зменшених розмірів, неоднорідної структури. Встановіть діагноз.

A *Аутоімунний тиреоїдит, гіпотиреоз