Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
питання на модуль ОП.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
34.75 Кб
Скачать

69. Повноваження державного пожежного інспектора.

Держкомітет з питань регуляторної політики визначив повноваження пожежних інспекторів відповідно до ст. 7 Закону про пожежну безпеку. Так, усе правильно: пожежні інспектори мають право проводити в будь-який час пожежно-технічні обстеження і перевірки підприємства. Але звертаємо увагу на важливий момент: "у присутності власника чи його представника".

I все ж, якщо пожежний інспектор здійснює перевірку на підприємстві, то необхідно цю перевірку якось задокументувати. Указом Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23 липня 1998 року №817/98 визначено, що бажано підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності вести журнали відвідання їх та їхніх структурних підрозділів представниками контролюючих органів. У журналі зазначаються строки та мета відвідання підприємства, посади і прізвища перевіряючих, які обов’язково ставлять свій підпис у цьому журналі. Відмова представника контролюючого органу від підпису в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки. Про факт цієї відмови суб’єкт підприємницької діяльності повідомляє письмово у триденний строк контролюючому органу, у якому працює такий представник.

Пункт 4 листа зазначає, що можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності посадові особи, інші працівники підприємств, винні у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Конкретно відповідальність визначена ст. 77, 120, 175, 1888 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Але спинимося конкретніше на ст.175 та 1888 КпАП. Так, ст. 175 КпАП визначено, що порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,5 до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду або створення перешкод для їх діяльності тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,5 до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 188 8).

Тепер щодо штрафних санкцій, які передбачено ст. 35 Закону про пожежну безпеку. Відповідно до зазначеної статті цього закону, максимальний розмір штрафу не може перевищувати двох відсотків місячного фонду заробітної плати підприємства, установи та організації. Несплата штрафу протягом місяця після остаточного вирішення спору тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі двох відсотків за кожний день прострочення. Штраф передбачено за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання приписів посадових осіб органів державного пожежного нагляду. Підприємства, установи та організації можуть притягатися у судовому порядку до сплати штрафу.

70. Обов’язки роботодавця щодо забезпечення пожежної безпеки

Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних, медичних та ціло­го ряду інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових витрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних під­розділів та успішного гасіння пожеж.

Відповідно до Закону України ''Про пожежну безпеку" забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій покладається на їх керівників та уповно­важених керівниками осіб, якщо інакше не передбачено відповідним договором.

Обов'язки власників підприємств та уповноважених ними органів, а також оренда­рів щодо забезпечення пожежної безпеки встановлюються згідно зі статтею 5 Закону України "Про пожежну безпеку"

Власники підприємств зобов’язані:

• розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впрова­джувати досягнення науки і техніки та позитивний досвід пожежегасіння;

• відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджу­вати положення, інструкції та інші нормативні акти, що діють у межах підприємства. здійснювати постійний контроль за їх реалізацією;

• забезпечувати дотримання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;

• організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропа­ганду заходів щодо їх забезпечення;

• у разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами держав­ного пожежного нагляду;

• утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, по­жежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призна­ченням;

• створювати у разі потреби згідно із встановленим порядком підрозділи по­жежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу;

• подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними виробляється;

• здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення і га­сіння пожеж та використання для цієї мети виробничої автоматики;

• своєчасно інформувати пожежну охорону про несправності пожежної техні­ки, систем протипожежного захисту та водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

• проводити службове розслідування випадків пожеж.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.