Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ghfrnbrf / Додатки до звіту / положення про апарат-2008.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
52.22 Кб
Скачать

6. Апарат має право:

6.1. Залучати спеціалістів управлінь, відділів, інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

6.2. Одержувати в установленому порядку від підрозділів районної державної адміністрації, районної ради, підприємств, установ. організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання, покладених на нього завдань.

6.3. Скликати, в установленому порядку, наради з питань, що належать до його компетенції.

6.4. Вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та Інформації з питань, що належать до компетенції апарату.

7. Порядок здійснення апаратом своїх повноважень визначається Регламентом районної державної адміністрації, Інструкцією з діловодства, а також цим Положенням, які затверджуються головою районної державної адміністрації.

Робота структурних підрозділів апарату планується у порядку, встановленому цим Регламентом, а також в передбачених Регламентом випадках головою районної державної адміністрації.

8. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами, іншими підрозділами районної державної адміністрації, районною радою, а також підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

9. Апарат очолює заступник голови районної державної адміністрації з організаційних і кадрових питань - керівник апарату (далі - керівник апарату).

Керівник апарату має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації.

10. Керівник апарату:

10.1. Здійснює керівництво діяльністю апарату, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів апарату.

10.2. Організовує його роботу, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації; організовує доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов'язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.

11. Структуру, штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату та видатки на його утримання затверджує голова районної державної адміністрації.

14. Керівників відділів (служб) апарату, їх заступників. працівників призначає на посаду та звільняє з посади голова районної державної адміністрації за погодженням з керівником апарату.

Заступник голови – керівник апарату Н. Яцюк

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.