Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка_ПРІМЄРОВА.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
903.68 Кб
Скачать

Класифікація податків

Ознака класифікації

Види податків

Спрямування податків

 • податки, що їх сплачують до державного бюджету;

 • податки, що їх сплачують до місцевих бюджетів;

 • змішані податки (одну частину таких податків сплачують до Державного бюджету, а іншу – в місцеві бюджети);

 • податки, з яких формують спеціальні позабюджетні фонди

Форма

оподаткування

 • прямі податки - податки, що стягуються безпосередньо з доходів чи майна юридичних осіб і громадян;

 • непрямі податки - податки, суми яких долучаються до ціни продукції, робіт чи послуг

Рівень державних структур, які встановлюють податки

 • загальнодержавні податки, встановлені органами законодавчої влади та обов'язкові для сплати на всій території держави;

 • місцеві податки і збори, що встановлюються органами місцевого самоврядування

Спосіб стягнення податків

 • окладні - податки, для яких спочатку встановлюють ставку, а величину податку для кожного платника визначають множенням ставки на об'єкт оподаткування;

 • розкладні - податки, які обчислюють спочатку в загальній сумі, а потім розподіляють (розкладають) між їх платниками пропорційно до певного показника чи рівними частинами

Співвідношення між ставкою податку та величиною об'єкта оподаткування

 • прогресивні податки - податки, ставка яких зростає зі зростанням величини об'єкта оподаткування (доходу);

 • пропорційні - податки, ставка яких не залежить від величини об'єкта оподаткування;

 • регресивні податки - податки, ставка яких знижується зі зростанням об'єкта оподаткування

Об'єкт

оподаткування

 • податки на доходи підприємств, організацій та громадян;

 • податки на майно, землю, транспортні засоби тощо;

 • податок на додану (новостворену) вартість;

 • податки на використання природних ресурсів;

 • інші податки

Суб'єкт оподаткування

 • податки, які сплачують підприємства та організації (юридичні особи);

 • податки, які сплачують громадяни (фізичні особи)

 • податки, які сплачують фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності

Економічний зміст об'єкта оподаткування

 • податки на доходи;

 • податки на споживання;

 • податки на майно;

 • податки на певні дії

Порядок

використання податкових надходжень

 • загальні - податки, які при надходженні до бюджету знеособлюються;

 • спеціальні (цільові) - податки, які мають чітко визначене призначення й стягуються для цільового фінансування наперед визначених заходів

Податкова система - це сукупність урегульованих правовими нормами податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету, державних цільових фондів, що їх стягують з юридичних і фізичних осіб на території певної держави, а також форми та методи побудови такої системи.

В Україні принципи побудови системи оподаткування, види податків, зборів та обов'язкових платежів, платників податків, об'єкти оподаткування та відповідальність за порушення законодавства про податки визначає Податковий Кодекс України.

Усі податки, збори та обов'язкові платежі, які справляють на території України, поділяються на дві групи - загальнодержавні та місцеві (табл. 5).

Таблиця 5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.