Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Магістерська Onyschenko O_2015.doc
Скачиваний:
50
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
705.02 Кб
Скачать

Організація контролю за виконанням програмних документів міст обласного значення

Органи та посадові особи, що здійснюють контроль за виконанням Програми

Терміни та процедура звітності про результати виконання Програм

Участь інститутів громадянського суспільства у здійсненні контролю за виконанням програм

Вимоги до оприлюднення підсумків виконання заходів програм

Вінниця

-

-

-

-

Запоріжжя

Постійна депутатська  комісія з питань  життєзабезпечення  міста, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Тимчасова депутатська комісія з питань органів самоорганізації населення

-

-

-

Київ

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міськради (Київської міськдержадміністрації)

Відповідальний виконавець Програми щороку подає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міськради (Київської міськдержадміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міськради (Київської міськдержадміністрації), постійній комісії Київської міськради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан виконання Програми за I півріччя до 25 вересня та за рік до 25 березня.

-

-

Луцьк

Департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради

-

-

-

Луганськ

Управління з питань внутрішньої та інформаційної політики

Управління раз на рік подає узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми Управлінню економіки. Після закінчення встановленого терміну дії Програми Управління складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд міськраді не пізніше двомісячного терміну після закінчення строку дії Програми

Реалізація Програми та розроблених на її основі комплексних та цільових планів, а також контроль за ходом їх виконання здійснюється за активною участю громадськості шляхом залучення представників ОСН до складу робочих комісій, координаційних рад, проведення громадських слухань та громадських обговорень проектів рішень міськради та його виконавчого комітету з питань, пов’язаних з виконанням Програми.

 

За підсумками проведених заходів з реалізації Програми виконавчі органи міськради м. Луганськ за участю зацікавлених громадських організацій, ОСН, наукових установ та інших представників громадськості проводять комунікативні заходи, круглі столи, семінари, конференції з метою обміну досвідом.

Інформація про хід виконання Програми, про заходи, які готуються та які вже проведено, розміщується на сайті міського голови, міськради та виконавчих органів.

Миколаїв

Відповідальний виконавець - Управління громадських зв’язків Миколаївської міськради

Виконавці Програмі, щороку, до 20 січня, подають Управлінню громадських зв’язків інформацію про стан виконання заходів Програми.

Управління ороку, до 20 лютого, надає узагальнену інформацію постійній комісії міськради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, гласності та законності

-

-

Одеса

Загальний контроль виконання Програми здійснює Одеська міськрада та її виконавчий комітет. Поточну координацію та контроль – Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міськради. Координація виконання Програми в рамках районів міста покладається на районні адміністрації Одеської міськради

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міськради здійснює щоквартально моніторинг Програми. Виконавці Програми щоквартально інформують про виконання заходів управління.

Управління направляє звіти про хід виконання заходів Програми (за 6, 9 та 12 місяців кожного року) до Одеської міськради.

 

 

-

Підсумковий звіт виконання Програми Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міськради публікує у засобах масової інформації та розміщує на офіційному сайті міста Одеси в місячний строк після виконання Програми. 

Сімферополь

Головним органом, який забезпечує координацію діяльності усіх виконавців Програми та здійснює контроль за її виконанням, є Координаційна рада органів самоорганізації населення міста при міському голові міста Сімферополь

Виконавчі комітети районних рад два рази на рік інформують виконавчий комітет Сімферопольської міської ради про хід її виконання.

 

 

Реалізація Програми та розроблених на її основі комплексних та цільових планів, а також контроль за ходом їх виконання здійснюється за активною участю громадськості шляхом залучення представників ОСН до складу робочих комісій, координаційних рад, проведення громадських слухань та громадської експертизи проектів нормативно-правових актів міськради та його виконавчого комітету з питань, пов’язаних з виконанням Програми.

Інформація про хід виконання Програми, про заходи, які готуються та які вже проведено мають висвітлюватися у ЗМІ, у місцевій газеті та на сайті міськради та інших відомств. За поетапними підсумками виконання Програми виконавчі органи місцевих рад за участю зацікавлених громадських організацій, інших інститутів громадянського суспільства щорічно проводять комунікативні заходи з метою обміну досвідом роботи та його поширення, використання наявних резервів у роботі.

Черкаси

Контроль за виконанням  Програми здійснюють секретар міськради та постійна комісія міськради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики, регламенту, інформації, законності та правопорядку.

Моніторинг виконання Програми здійснюється відділом підтримки громадянського суспільства апарату Черкаської міськради

Щомісячно комітети самоорганізації населення мікрорайонів міста Черкаси подають звіти відділу підтримки громадянського суспільства, який надає результати моніторингу департаменту бюджетної політики Черкаської міськради до 20 числа місяця, наступного за звітним.

Річні звіти комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста Черкаси відділ підтримки громадянського суспільства надає головному розпоряднику коштів - Департаменту управління справами Черкаської міськради.

-

-

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.