Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_Розрах_граф_Інж_геод_Картогр.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
15.56 Mб
Скачать

Додаток ж

Розрахунок проектних координат споруди

Таблиця Ж.1 – Обчислення початкового дирекційного кута

№ точок

Кути

βПРАВ

Дирекцій-

ний кут

α

Дов-

жина

S, м

Прирости координат, м

Координати, м

ΔX

ΔY

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

Розрахунок початкового дирекційного кута

А

154,0

230,0

200,18580

72,45

-68,0

-25,0

В

86,0

205,0

Таблиця Ж. 2 – Обчислення проектних координат кутів споруди

№ точок

Кути

βПРАВ

Дирекцій-

ний кут

α

Дов-

жина

S, м

Прирости координат, м

Координати, м

ΔX

ΔY

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

А

154,00

230,00

200,18580

72.00

-67.578

-24.844

В

90°00´

86.422

205.156

290,18580

36.00

12.422

-33.789

С

90°00´

98.844

171.367

20,18580

72.00

67.578

24.844

D

90°00´

166.422

196.211

110,18580

36.00

-12.422

33.789

A

90°00´

154,00

230,00

200.18580

B

Контроль

36000´

ΔX=0

ΔY=0

Обчислення виконав студент гр. ТВ-11 Рубан Т.Н. Перевірив Шевченко А. Р.