Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсова робота.docx
Скачиваний:
51
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
850.44 Кб
Скачать

Класифікація грунтів за механічним складом (за м.О. Качинським)

Назва грунту за мех. складом

Вміст ФГ,%

Вміст ФП, %

Піщаний

пухкий

0 - 5

100 – 95

зв’язний

5 - 10

95 – 90

супіщаний

10 - 20

90 – 80

Суглинковий

легкий

20 - 30

80 – 70

середній

30 - 45

70 – 55

важкий

45 - 60

55 – 40

Глинистий

легкий

60 - 75

40 – 25

середній

75 - 85

25 – 15

важкий

понад 85

менше 15

За гранулометричним складом верхнього горизонту буроземно-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти переважно крупнопилувато-середньосуглинкові, які містять у профілі різну кількість уламків твердих порід.

Для нейтралізації надмірної кислотності дані ґрунти потребують вапнування.

Таблиця 2.3

Гранулометричний склад, % на абсолютно суху наважку

Фракція, мм:

Глибина відбору зразка, см

0-8

20-25

30-35

45-50

70-75

140-150

150-200

1-0.25

0, 36

0,38

0,74

0,50

1,94

0,22

0,31

0.25-0.05

18,84

10,47

9,26

11,85

7,46

10,58

8,69

0.05-0.01

40,80

51,60

51,10

45,25

45,05

37,85

40,70

0.01-0.005

9,00

9,65

9,65

7,15

8,00

7,45

7,05

0.005-0.001

11,60

12,50

12,55

12,65

13,40

9,65

10,25

<0.001

19,40

15,40

16,70

22,60

24,15

34,25

33,00

Сума < 0.01

40,00

37,55

38,90

42,40

45,55

51,35

50,30

2.4. Агрегатний склад грунту

Родючість ґрунтів, особливо важких за гранулометричним складом, значною мірою залежать від структури, яка визначає їх повітряний, водний, поживний та інші режими.

Структура - це сукупність у ґрунті агрегатів різних за розміром, формою, механічною міцністю і водостійкістю.

Структурність - це здатність ґрунту розпадатися на агрегати. Захаров виділив 3 типи структур ґрунту.За розмірами структурних окремостей розрізняють: макроструктуру - структура з діаметром агрегатних окремостей більше 0,25 мм. і мікроструктуру - діаметр комочків ґрунту в межах 0,25 – 0,01 мм.

Таблиця 2.4

Класифікація структурних агрегатів (за С.О.Захаровим)

Тип. КУБОПОДІБНА - рівномірний розвиток агрегатів по трьох осях

1. Брили ста

Неправильна форма і нерівна поверхня

І.Крупнобрилиста

>100

2.Дрібнобрилиста

100-10

2. Грудкувата

Неправильна округла форма,нерівні округлі і жорсткі поверхні розлому, грані невиражені

З.Крупногрудкувата

100-30

4.Грудкувата

30-10

З.Дрібногрудкувата

10-2,5

б.Пилувата

< 2,5

3. Горіхувата

Майже правильна форма, грані добре виражені,поверхня рівна, ребра гострі

7.Крупногоріхувата

>10

8. Горіхувата

10-7

9.Дрібногоріхувата

7-5

4.3ерниста

Майже правильна форма, інколи - округла звираженими гранями або жорсткими і матовими, або гладкими й блискучими

Ю.Крупнозерниста

5-3

11. Зерниста

3-1

12. Дрібнозерниста(порохувата)

1-0.5

II тип. ПРИЗМОПОДІБНА - розвиток агрегатів переважно по вертикальній осі

З.Стовпоподібна

Відмінності слабо оформлені, з нерівними гранями й заокругленими ребрами

ІЗ.Крупностовпоподібна

>50

14. Стовпоподібна

50-30

15. Дрібностовпоподібна

<30

б.Стовпчаста

Правильної форми з добревираженими вертикальнимигранями, округлою верхньою основою і плоскою нижньою

Іб.Крупностовпчаста

50-30

17.Дрібностовпчаста

<30

7. Призматична

Грані добре виражені з рівною глянцюватою поверхнею

ІЗ.Крупнопризматична

50-30

19. Призматична

30-10

20.Дрібнопризматична

10-5

21.Тонкопризматична

<5

22.0лівцева (при довжині > 50 мм)

<10

ІІІ тип. ПЛИТОПОДІБНА -розвиток агрегатів переважно по горизонтальній осі

8. Плитчаста

Досить розвинуті “поверхні спайності” по горизонталі

23. Сланцювата

>5

24. Плитчаста

5-3

25. Пластинчата

3-1

26. Листова

<1

9.Лускувата

Порівняно невеликі горизонтальні “площиниспайності” й часто гостріграні

27.Шкаралупувата

>3

28.Груболускувата

3-1

29.Дрібнолускувата

<1

Таблиця 2.5.

Оцінка структури ґрунту за вмістом водотривких агрегатів

Вміст водотривких агрегатів діаметром більше 0,25 мм, %

Оцінка структурного

стану грунту

Менше 10

Відсутня

10 - 20

Незадовільна

20 - 30

Недостатньо задовільна

30 - 40

Задовільна

40 - 60

Добра

60 - 75

Відмінна

Більше 75

Надмірно висока

Вміст водотривких агрегатів (від 0,25 до 10 мм) складає 60-72%, а отже даний ґрунт володіє доброю структурою

Для оструктурення ґрунтів потрібно комплексно використовувати біологічні, хімічні, фізико-хімічні, фізичні та механічні методи. Однак головне-збагачення ґрунту високоякісним гумусом. Агрегування ґрунтів сприяють органічні і мінеральні колоїди, кореневі тяжі і гіфи грибів, мікроорганізми, різні солі і т. п. Велике значення в оструктурення ґрунту належить органічним добривам, а також трав'янистої рослинності (особливо багаторічної), яка пронизує ґрунт густою мережею коренів, розчленовує її на дрібні окремо. Крім того, виникає в результаті розкладання рослинних залишків перегній, який під впливом катіонів кальцію і магнію здатний давати нерозчинний у воді гель (ґрунтовий «клей»), просочує ґрунтові грудочки і міцно їх цементує, надає їм високу водостійких. Отже, для створення і збереження ґрунтової структури необхідно систематично і в достатній кількості вносити органічні і мінеральні добрива, проводити вапнування кислих і гіпсування солонцевих ґрунтів, обробляти ґрунту в стані фізичної стиглості, тобто коли вони добре пухкої, не мажуться і не дають брил; висівати багаторічні трави і культури, що дають високі врожаї і залишають після себе багато органічних залишків; впроваджувати штучне оструктурюванні ґрунтів за допомогою різного роду бітумів, криліумів і т. п.