Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бакалавр-магістр.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
276.99 Кб
Скачать

Перелік питань з дисципліни:

 1. Меркантилізм як предтеча теорії міжнародного торговельного обміну

 2. Концепція міжнародної торгівлі Адама Сміта

 3. Теорія міжнародної торгівлі Д.Рікардо

 4. Мінімально необхідні умови для розвитку міжнародної торгівлі

 5. Теорема Хекшера-Оліна

 6. Теорема про вирівнювання цін факторів виробництва

 7. Митний тариф.

 8. Спеціфичний тариф.

 9. Адвалерний тариф.

 10. Преференційні тарифи.

 11. Імпортне мито.

 12. Експортне мито.

 13. Товарна номенклатура митного тарифу.

 14. Правила походження товару.

 15. Режим найбільшого сприяння.

 16. Імпортне субсидування.

 17. Експортне субсидування.

 18. Імпортні квоти.

 19. Антидемпінгові заходи.

 20. «Добровільні» екпортні обмеження.

 21. Правове забезпечення здійснення бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності.

 22. Компенсаційні операції.

 23. Компенсаційні опрерації на промисловій основі. Характерні риси та особливості.

 24. Операції із давальницькою сировиною.

 25. Операції «by back»

 26. Операції по формулі «ВОТ».

 27. Угоди типу «світч».

 28. Угоди типу «оффсет».

 29. Рамочні угоди.

 30. Зустрічні операції в рамках промислового співробітництва.

 31. Зустрічні операції в рамках виробничої кооперації.

 32. Розповсюдження операцій зустрічної торгівлі в Україні. Регулювання щодо їх здійснення на території.

 33. Фінансовий (капітальний) лізінг.

 34. Оперативний (сервісний)лізінг.

 35. Пайовий лізінг.

 36. Класифікація ліцензійних угод по обсягу передаваємих прав.

 37. Класифікація ліцензійних угод по умовам передачі об’єктів ліцензій.

 38. Франчайзингові угоди.

 39. Види франчайзингу.

 40. Основні умови франчайзингових угод.

 41. Форми виплат по ліцензійним угодам.

 42. Тверда оферта.

 43. Вільна оферта.

 44. Поняття про зовнішньоекономічний контракт (договір). Типові контракти

 45. Характеристика умови контракту: “Кількість та якість товару ”.

 46. Базисні умови поставки товару.

 47. Контрактна ціна товару.

 48. Санкції та рекламації. Порядок пред’явлення рекламацій.

 49. Умови здачі/прийому товару. Визначення терміну та дати здачі/прийому товару.

 50. Упаковка та маркування товару.

Список рекомендованих джерел

1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 // Вісник Верховної Ради України. - 1991. - № 29.

2. Про митну справу: Закон України від 26.06.91 № 1262 - XII // Укр. митниця. - К.: Лібра, 1991.

3. Про єдиний митний тариф: Закон України від 6.02.96 р. // Галицькі контракти. -.1996. - № 10.

4. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 р. - № 185.

5. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.0396 р. // Галицькі контракти. - 1996. - № 20.

6. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних операціях: Закон України // Вісник Верховної Ради.-№32.-1995.

7. Про встановлення мінімальної вартості окремих видів імпортних товарів: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998р. №1164 // Галиц. Контракти. - 1998. - №37.

8. Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності: Постанова КМУ від 29.04.99 р. № 756 // Зовнішньоекономічна діяльність:експортно-імпортні операції, валютне регулювання. - К.: Видавничий дом «В. ДУДНИК».

9. Про порядок реєстрації і облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки України від 29.06.2000р. №136 // Зовнішньоекономічна діяльність:експортно-імпортні операції, валютне регулювання. - К.: Видавничий дом «В. Дудник».

10. Про затвердження порядку встановлення і використання офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют: Постанова НБУ від 18.03.99 р. №129 // Зовнішньоекономічна діяльність:експортно-імпортні операції, валютне регулювання. — К.: Видавничий дом «В. Дудник».

11. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України від 22.12.1998р. №330-XIV // Уряд, кур'єр від 18.02,1999р. №31-32.

12. Про невідкладні заходи щодо посилення валютного контролю: Указ Президента України від 8.06.93, № 195/93.

13. Положення про валютний контроль: Постанова НБУ від 17.04.2000р. №49 // Зовнішньоекономічна діяльністьіекспортно-імпортні операції, валютне регулювання. - К.: Видавничий дом «В. Дудник».

14. Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій : Наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000р. // Зовнішньоекономічна діяльність:експортно-імпортні операції, валютне регулювання. - К.: Видавничий дом «В. Дудник».

15. Порядок віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення: Постанова КМУ від 28.12.94 p., №882.

16. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України: Затв. Постановою Правління НБУ від 26.03.98р. №119// Галиц. Контракти. - 1998. - №22.

17. Про основні напрями інвестиційної політики на 1999-2001 pp.: Указ Президента України // Уряд, кур'єр. - 1999. - 8 верес (№167).

18. Проект Митного кодексу України (Нова редакція) // Матеріали Кабінету Міністрів України. № 40-1355/4 від 13 травня 1998р.

19. Алексеев И.С. Внешнеэкономическая деятельность / И.С. Алексеев. - М. : Дашков и К, 2009. - 304 с.

20. Баринов В.А. Внешнеэкономическая деятельность / В.А. Баринов. - М. : Форум, 2009. -192 с.

21. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності, підручник І О.П. Гребельник. -вид. 3-тє перероб та допов. - Центр навч. літ., 2008. - 432 с.

22. Георгіаді Н.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи і прикладні аспекти: навч.-метод. посіб. / Н.Г. Георгіаді. - Л. : Інтелект-Захід, 2006. - 260 с.

23. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. / кол. авт. В.В. Козик, Л.А. Пайкова, Я.С. Карп'як та ін. - К., 2004. - 608 с.