Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metod_mod_1_btf_1.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
268.29 Кб
Скачать

Питання до самоконтролю

  1. Дати визначення поняттю «осмос», «осмотичний тиск».

  2. Закон Вант – Гоффа.

  3. Що таке ізотонічний коефіцієнт Вант – Гофа.

  4. Дати визначення поняттям «ізотонічний розчин», «гіпотонічний розчин», «гіпертонічний розчин».

  5. Осмотична резистентність еритроцитів.

  6. Пояснити явища плазмолізу та гемолізу.

  7. Навести приклади ендосмосу та екзосмосу в організмі тварин.

  8. Перший закон Рауля.

  9. Другий закон Рауля.

  10. Навести приклади явища осмосу в організмі тварин.

Лабораторна робота 3 Тема: властивості буферних розчинів Дослід 1. Буферна дія розчину

Принцип методу. рН буферних розчинів залежить від співвідношення в них кислоти і солі і при даному співвідношенні завжди буде однаковим. рН цих розчинів мало змінюється при додаванні помірних кількостей сильної кислоти або сильної основи. Додавання 10-2 кмоль хлоридної кислоти в 1м3 чистої води змінить рН рН з 7 до 2, тобто на 5 порядків.

Мета роботи. Пояснити, чому для зміни реакції в пробірку №1 треба додати більше лугу, ніж у пробірку №2, а в пробірку №3 більше кислоти, ніж у пробірку №4.

Обладнання та реактиви. Штатив із пробірками. Колби об’ємом 50см3. Бюретки. Піпетки градуйовані різні. Піпетки очні. Оцтова кислота, 0,1н розчин. Оцтовокислий натрій, 0,1 н розчин. Розчин фенолфталеїну. Метилоранж. Гідроксид натрію, 0,1н розчин. Вода дистильована. Хлоридна кислота, 0,1н розчин.

Хід роботи. У колбочку відміряють 4 см3 оцтової кислоти і 16 см3 оцтовокислого натрію. Вміст колбочки ретельно перемішують. Нумерують чотири пробірки. У пробірки №1 і №3 відміряють по 5 см3 приготованої буферної суміші, а в пробірки № 2 і №4 - по 5 см3 дистильованої води. В пробірки №1 і №2 додають по 1-2 краплі фенолфталеїну і їх вміст титрують з бюретки лугом, рахуючи краплі, до появи рожевого забарвлення. У пробірки №3 і №4 додають по 1-2 краплі метилоранжа і титрують хлоридною кислотою, рахуючи краплі до зміни забарвлення.

Дослід 2. Вплив розведення на рН буферного розчину і буферну ємкість

Принцип методу. Розведення буферних розчинів не супроводжується зміною їх рН, тому що у цьому випадку співвідношення компонентів, що складають буферну суміш, залишається постійним. Кожний буферний розчин характеризується визначеною буферною ємкістю. Буферна ємкість – міра сили буферної дії розчину і виражається кількістю грам – еквівалентів кислоти або лугу, які необхідно додати до 1000 см3 буферного розчину, щоб зрушити його рН на одиницю. Буферна ємкість розчинів залежить від їх абсолютної концентрації і з розведенням зменшується прямо пропорційно ступеню розведення.

Мета роботи. Ознайомитись із впливом розведення на буферну ємкість розчинів.

Обладнання та реактиви. Штатив із пробірками. Колби об’ємом 50см3. Бюретки. Піпетки градуйовані різні. Піпетки очні. Оцтова кислота, 0,1н розчин. Оцтовокислий натрій, 0,1 н розчин. Універсальний індикатор. Розчин фенолфталеїну. Метилоранж. Гідроксид натрію, 0,1н розчин. Вода дистильована. Хлоридна кислота, 0,1н розчин.

Хід роботи. Беруть три пробірки. У кожну відміряють по 2 см3 розчину оцтової кислоти і по 2 см3 оцтовокислого натрію. Вміст пробірки №1 залишають нерозведеним, вміст пробірки №2 розводять у 2 рази, додаючи до отриманої буферної суміші рівний об’єм води (4 см3), вміст пробірки №3 розводять у 4 рази, додаючи в неї 12 см3 води. Розчини в кожній пробірці перемішують і залишають для дослідів.

Нумерують три пробірки, відповідно відміряють по 2 см3 буферних розчинів: нерозведений, розведений у 2 рази і розведений у 4 рази. Потім за допомогою універсального індикатора визначають реакцію (рН) кожного буферного розчину. Потім у кожну пробірку додають 2-3 краплі фенолфталеїну і титрують з бюретки лугом, рахуючи краплі до появи рожевого забарвлення. Результати досліду записують у таблицю.

Таблиця 1. Результати досліду

Показник

Пробірка №1

Пробірка №2

Пробірка №2

рН

Кількість крапель фенолфталеїну

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]