Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Диплом.doc
Скачиваний:
75
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.57 Mб
Скачать

Розмір і структура товарної продукції

Види продукції

2011

2012

2013

В середньому, тис.грн

Структура виручки,% Ут

Номер в ранжованому ряді, Н

Ут

Пшениця озима

2330

1276

1203

1603,0

53,15

1

53,15

Кукурудза на зерно

-

15,3

-

5,1

0,17

9

2,87

Ячмінь озимий

87,3

-

66,4

51,2

1,70

5

15,29

Ячмінь ярий

80,3

25,8

86

64,0

2,12

4

14,86

Овес

19,1

22,6

1,9

14,5

0,48

8

7,23

Просо

-

91

29

40,0

1,33

6

14,59

Сорго

-

14,4

-

4,8

0,16

10

3,02

Соняшник

720,6

1595,4

796,4

1037,5

34,40

2

103,19

Ріпак

-

95,3

380

158,4

5,25

3

26,26

Свині

37,7

75,2

-

37,6

1,25

7

16,22

Всього

3275

3211

2562,7

3016,2

100

55

256,68

Коефіцієнт спеціалізації Ксп = 100/(∑Ут*(2Н-1)) = 0,39 означає що рівень спеціалізації підприємства середній, тобто воно має декілька галузевих направлень.

Як даних пунктів реалізації, збуту та переробки немає, тому що, як нам відомо, в даний час в сільськогосподарські підприємства не є прибутковими, і тому більша кількість продукції йде на те, щоб розрахуватися з працівниками і як сировина для подальшої роботи даного підприємства. Але якщо продукція і реалізовується, то тільки в межах ринку. І зовсім невелика кількість продукції поступає на переробні заводи. Продукція реалізовується в межах області.

Показники економічної ефективності підприємства зображено у таблиці 2.2:

Таблиця 2.2

Показники економічної ефективності тов «Анатолівське»

Показники

2011

2012

2013

2013 рік у % до

2011

2012

1. Закріплено земель - всього, га

 

 

 

 

 

в т.ч. с.-г. угідь, га

1924,4

1924

1751

90,99

91,01

з них рілля,га

1924,4

1924

1751

90,99

91,01

2. Середньорічна к-ть робітників

 

 

 

 

 

всього, осіб

35

30

30

85,71

100,00

в т.ч. зайнятих у с.-г. виробництві

32

27

27

84,38

100,00

3. Поголівя тварин, птиці на кінець року, умовних голів

179

105

-

-

-

4. Виручка від реалізації продукції, тис.грн

3907

4200

3105

79,47

73,93

5. Вироблено продукції на середньорічного працівника, грн

111,63

140

103,5

92,72

73,93

6. Середня вартість ОВФ, тис.грн

1959

1872

1979

101,02

105,72

в т.ч. ОВФ с.-г. призначення

814

810

832

102,21

102,72

7. Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн

2833

2833

2901

102,40

102,40

8. Наявність енергетичних потужностей, к.с.

3120

3120

3120

100,00

100,00

9. Енергозабезпеченість, к.с.

1,621

1,622

1,782

109,92

109,88

10. Енергоозброєність, к.с.

97,5

115,56

115,6

118,52

100,00

11. Фондозабезпеченість, грн.

1,018

0,973

1,13

111,02

116,16

12. Фондоозброєність, грн

61,219

69,333

73,3

119,73

105,72

13. Фондовіддача, грн

1,994

2,2436

1,569

78,68

69,93

14. Фондоємкість, грн

0,501

0,4457

0,637

127,22

143,00

15. Валовий прибуток, тис.грн

1048

506

630

60,11

124,51

16. Чистий дохід, тис.грн

3401

3569

2637

77,54

73,89

17. Повна собівартість, тис.грн

2353

3063

2007

85,30

65,52

18. Чистий прибуток (збиток), тис.грн

609

255

98

16,09

38,43

19. Рівень рентабельності - всього, %

25,88

8,3252

4,883

18,87

58,65

Як видно з таблиці 2.2 у підприємства в основному позитивні економічні показники за 3 роки, проте скоротилась площа земель, яка береться в оренду та чисельність персоналу на підприємстві, що свідчить про скорочення виробництва і як наслідок зменшення прибутку підприємства на 16,09%

Стан і використання основних засобів виробництва є важливим чинником підвищення ефективної діяльності підприємства.

Таблиця 2.3