Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
физ-ра 2кл конспекти.pdf
Скачиваний:
1108
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.66 Mб
Скачать

План-конспект уроку № 38

Дата ______________

Завдання:

1.Повторення техніки лазіння по гімнастичній стінці вгору.

2.Закріплення техніки виконання попереднього танцювального кроку.

3.Розвиток координації рухів та кмітливості під час проведення рухливої гри.

Місце проведення: спортивний зал школи.

Інвентар: низька перекладина, гімнастичні лави, мати, стінка, мішечки з піском.

 

Зміст уроку

Дозу­

Організаційно-

 

вання

методичні вказівки

 

 

 

 

 

 

 

Підготовча частина (15 хв)

 

 

 

 

1.

Шикування в шеренгу, приві-

1 хв

Перевірити стан спор-

 

тання

 

тивної форми і само-

 

 

 

почуття учнів.

2.

Повідомлення завдань уроку

2 хв

Використовуються

 

 

 

3.

Перешикування в шерензі

1 хв

різні положення рук.

 

 

 

4.

Ходьба по колу тримаючи

2 хв

Стежити за положен-

 

мішечки з піском на голові

 

ням голови.

 

 

 

 

5.

Біг на носках у повільному

1 хв

Під час виконання

 

темпі

 

вправ визначити їх як

 

 

 

домашнє завдання

6.

Загальнорозвивальні впра-

8 хв

 

 

ви для попередження плоско-

 

 

 

стопості

 

 

 

 

 

 

 

Основна частина (21 хв)

 

 

 

 

1.

Комплекс вправ у парах

2 хв

Звернути увагу

 

на гімнастичних матах

 

на м’язи тулуба

 

для розвитку гнучкості

 

і верхнього плечового

 

 

 

пояса.

2.

Упор лежачи на передпліч-

2 хв

Вправи виконують

 

чях, згинання рук в упорі

 

 

 

у парах по черзі.

3.

Вис зависом однієї ноги

2 хв

Клас розподілити

 

на низькій перекладині

 

на групи за кількістю

 

 

гімнастичних стінок.

 

 

 

 

 

 

 

105 www.e-ranok.com.ua

 

 

 

Закінчення таблиці

 

 

 

 

 

Зміст уроку

Дозу­

Організаційно-

 

вання

методичні вказівки

 

 

 

 

 

 

4.

Лазіння по гімнастичній

5 хв

Застосовувати музич-

 

стінці вгору

 

ний супровід

 

 

 

 

5.

Поперемінний крок у колоні

4 хв

 

 

по одному

 

 

 

 

 

 

6.

Рухлива гра «Світлофор»

6 хв

 

 

 

 

 

 

Заключна частина (4 хв)

 

 

 

 

1.

Ходьба по колу в колоні

1 хв

Пояснити ознаки на-

 

по одному

 

явності плоскостопос-

 

 

 

ті, і правила виконан-

2.

Шикування в шеренгу. Під-

2 хв

ня вивчених вправ

 

ведення підсумків уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Організований вихід із місця

1 хв

 

 

заняття

 

 

 

 

 

 

План-конспект уроку № 39 Дата ______________

Завдання:

1.Повторення техніки виконання вису зависом однієї ноги на низькій перекладині.

2.Вивчення кроку галопу по прямій лінії.

3.Формування координації рухів у лазінні по гімнастичній стінці.

Місце проведення: спортивний зал школи.

Інвентар: низька перекладина, гімнастичні лави, мати, стінка.

Зміст уроку

Дозу­

Організаційно-мето­

вання

дичні вказівки

 

Підготовча частина (15 хв)

 

 

 

1. Шикування в шеренгу, приві-

1 хв

Перевірити стан спор-

тання

 

тивної форми і само-

 

 

почуття учнів.

2. Повідомлення завдань

2 хв

Пояснити правила

уроку

 

 

вимірювання пульсу.

 

 

 

 

 

106 www.e-ranok.com.ua

 

 

 

Закінчення таблиці

 

 

 

 

3.

Перешикування в колоні

2 хв

Виконувати переши-

 

на місці і в русі

 

кування з однієї коло-

 

 

 

ни в дві і навпаки.

4.

Ходьба в напівприсіді

1 хв

Включити окремі кро-

 

 

 

5.

Біг лівим і правим боком

1 хв

ки.

 

 

 

8–10 гімнастичних

6.

Комплекс ранкової гімнастики

8 хв

вправ

 

 

 

 

 

Основна частина (21 хв)

 

 

 

 

1.

Комплекс вправ у парах

2 хв

Партнер допомагає

 

на гімнастичних матах

 

виконувати вправи

 

для розвитку гнучкості

 

з більшою ампліту-

 

 

 

дою.

2.

Перекати в групуванні

2 хв

Вправу виконують

 

 

 

3.

Вис зависом на одній нозі

5 хв

по черзі.

 

на низькій перекладині

 

Забезпечити страхов-

 

 

 

ку під час виконання.

4.

Лазіння по гімнастичній стін-

5 хв

Клас розподілити

 

ці вгору

 

на групи по кількості

5.

Танцювальні кроки: кроки

3 хв

гімнастичних стінок.

Фронтальна форма ор-

 

галопу по прямій

 

 

 

ганізації діяльності

 

 

 

6.

Рухлива гра «Світлофор»

4 хв

учнів

 

 

 

 

 

Заключна частина (4 хв)

 

 

 

 

1.

Ходьба по колу в колоні

1 хв

На основі якості ви-

 

по одному

 

конання танцюваль-

 

 

 

них кроків пояснити

2.

Шикування в шеренгу. Під-

2 хв

учням зміст домаш-

 

ведення підсумків уроку

 

 

 

нього завдання

 

 

 

3.

Організований вихід із місця

1 хв

 

 

заняття

 

 

 

 

 

 

План-конспект уроку № 40

Дата ______________

Завдання:

 

1.Повторення техніки виконання вису зависом однієї ноги на низькій перекладині.

2.Вивчення кроку галопу по прямій лінії.

3.Формування координації рухів у лазінні по гімнастичній стінці.

107 www.e-ranok.com.ua

Місце проведення: спортивний зал школи.

 

 

Інвентар: низька перекладина,

гімнастичні лави, мати,

 

стінка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст уроку

Дозу­

 

Організаційно-

 

вання

 

методичні вказівки

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовча частина (15 хв)

 

 

 

 

 

1.

Шикування в шеренгу, приві-

1 хв

 

Перевірити стан спор-

 

тання

 

 

тивної форми і само-

 

 

 

 

почуття учнів.

2.

Повідомлення завдань уроку

2 хв

 

 

Пояснити правила

 

 

 

 

3.

Перешикування в колоні

2 хв

 

вимірювання пульсу.

 

Виконувати переши-

 

на місці і в русі

 

 

 

 

 

 

кування з однієї коло-

 

 

 

 

4.

Ходьба в напівприсіді

1 хв

 

ни в дві і навпаки.

 

 

 

 

 

 

Включити окремі

5.

Біг лівим і правим боком

1 хв

 

 

кроки.

 

 

 

 

8–10 гімнастичних

6.

Комплекс ранкової гімнас-

8 хв

 

 

вправ

 

тики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна частина (21 хв)

 

 

 

 

 

1.

Комплекс вправ у парах

2 хв

 

Партнер допомагає

 

на гімнастичних матах

 

 

виконувати вправи

 

для розвитку гнучкості

 

 

з більшою амплітудою.

 

 

 

 

Вправу виконують

2.

Перекати в групуванні

2 хв

 

 

по черзі.

 

 

 

 

3.

Вис зависом на одній нозі

5 хв

 

Забезпечити страхов-

 

на низькій перекладині

 

 

ку під час виконання.

 

 

 

 

Клас розподілити

4.

Лазіння по гімнастичній стін-

5 хв

 

 

ці вгору

 

 

на групи за кількості

 

 

 

 

гімнастичних стінок.

5.

Танцювальні кроки: кроки

3 хв

 

 

Фронтальна форма

 

галопу по прямій

 

 

 

 

 

організації діяльнос-

 

 

 

 

6.

Рухлива гра «Світлофор»

4 хв

 

ті учнів

 

 

 

 

 

 

 

108 www.e-ranok.com.ua

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.