Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
физ-ра 2кл конспекти.pdf
Скачиваний:
1108
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.66 Mб
Скачать

План-конспект уроку № 8

Дата ______________

Завдання:

1.Повторення техніки виконання стрибків через перешкоди.

2.Вивчення техніки стрибків із прямого розбігу через гумову мотузку.

3.Розвиток витривалості під час бігу на 500 м.

Місце проведення: шкільний стадіон (майданчик). Інвентар: секундомір, перешкоди, гумова мотузка.

 

Зміст уроку

Дозу­

Організаційно-

 

вання

методичні вказівки

 

 

 

 

 

 

 

Підготовча частина (14 хв)

 

 

 

 

1.

Шикування в шеренгу, приві-

1 хв

Перевірити стан спор-

 

тання

 

тивної форми і само-

 

 

 

почуття учнів.

2.

Повідомлення завдань уроку

2 хв

Пояснити правила

 

 

 

 

 

 

3.

Повороти на місці

1 хв

безпеки під час вико-

 

 

 

нання елементів лег-

4.

Ходьба із зупинками за сиг-

1 хв

кої атлетики.

 

налом

 

 

 

Застосовувати звуко-

 

 

 

5.

Пересування приставними

1 хв

вий сигнал.

 

кроками по колу

 

Вправу виконують

 

 

 

у різні сторони руху.

6.

Загальнорозвивальні вправи

8 хв

Опора вертикальна

 

на місці біля опори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна частина (22 хв)

 

 

 

 

1.

Спеціальні вправи стрибуна:

4 хв

Фронтальна форма

 

— багатоскоки;

 

організації учнів.

 

— вистрибування в гору;

 

Висоту збільшувати

 

— стрибки з поворотами

 

 

 

поступово після кож-

 

на 90–180°

 

 

 

ного стрибка.

 

 

 

2.

Стрибки через перешкоди

5 хв

Вправу виконують

 

висотою від 20 до 50 см

 

 

 

потоком, із дотриман-

 

 

 

3.

Стрибок у висоту з прямого

5 хв

ням безпечної дистан-

ції між учнями.

 

розбігу через гумову мотузку

 

 

 

 

 

 

 

 

63 www.e-ranok.com.ua

 

 

 

Закінчення таблиці

 

 

 

 

 

Зміст уроку

Дозу­

Організаційно-

 

вання

методичні вказівки

 

 

 

 

 

 

4.

Рухливі ігри зі стрибками:

7 хв

Клас розподілити

 

— на двох ногах;

 

на 3–4 команди

 

— на одній нозі;

 

 

 

— із зміною положення ніг

 

 

 

 

 

 

 

Заключна частина (4 хв)

1.

Ходьба з вправами на поглиб-

1 хв

Аналізувати техніку

 

лене дихання

 

виконання стрибків

 

 

 

з прямого розбігу

2.

Шикування в шеренгу. Під-

2 хв

 

 

ведення підсумків уроку

 

 

 

 

 

 

3.

Організований вихід з місця

1 хв

 

 

заняття

 

 

 

 

 

План-конспект уроку № 9

 

Дата ______________

Завдання:

1.Вивчення комплексу загальнорозвивальних вправ у русі в колоні по одному.

2.Повторення техніки виконання стрибків у висоту з прямого розбігу.

3.Розвиток координаційних здібностей в рухливих іграх зі стрибками.

Місце проведення: шкільний стадіон (майданчик). Інвентар: секундомір, гумова мотузка.

 

Зміст уроку

Дозу­

Організаційно-

 

вання

методичні вказівки

 

 

 

 

 

 

 

Підготовча частина (15 хв)

 

 

 

 

1.

Шикування в шеренгу, приві-

1 хв

Перевірити стан спор-

 

тання

 

тивної форми і само-

 

 

 

почуття учнів.

2.

Повідомлення завдань уроку

2 хв

Використовувати різні

 

 

 

3.

Перешикування з шеренги

1 хв

положення рук.

 

в колону і навпаки

 

Вправу виконують

 

 

 

 

 

 

під біг по прямокут-

4.

Ходьба у напівприсіді та при-

1 хв

нику.

 

сіді

 

 

 

 

 

 

 

 

64 www.e-ranok.com.ua

 

 

 

Закінчення таблиці

 

 

 

 

 

Зміст уроку

Дозу­

Організаційно-

 

вання

методичні вказівки

 

 

 

 

 

 

5.

Біг із прискоренням до 8 м

2 хв

Тримати безпечну дис-

 

по діагоналі

 

танцію між учнями

 

 

 

 

6.

Загальнорозвивальні вправи

8 хв

 

 

в русі в колоні по одному

 

 

 

 

 

 

 

Основна частина (20 хв)

1.

Спеціальні вправи бігуна

3 хв

Оцінити техніку вико-

 

 

 

нання.

2.

Біг почергово з ходьбою

5 хв

Відстежувати стан здо-

 

на дистанції 500 м

 

 

 

ров’я учнів під час бігу.

 

 

 

 

 

 

Виявити кращий

3.

Стрибки у довжину з місця

3 хв

результат.

 

 

 

 

 

 

Висоту мотузки посту-

4.

Стрибки у висоту з прямого

4 хв

пово збільшувати.

 

розбігу

 

 

 

Вправу виконують

 

 

 

 

 

 

потоком, із дотриман-

5.

Рухливі ігри зі стрибками

5 хв

ням безпечної дистан-

 

 

 

 

 

 

ції між учнями

 

 

 

 

 

Заключна частина (5 хв)

 

 

 

 

1.

Ходьба у повільному темпі

2 хв

Включити вправи

 

по колу

 

на розслаблення.

 

 

 

Оцінити спеціальні

2.

Шикування в шеренгу. Під-

2 хв

вправи бігуна

 

ведення підсумків уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Організований вихід із місця

1 хв

 

 

заняття

 

 

 

 

 

План-конспект уроку № 10

 

Дата ______________

Завдання:

1.Вивчення комплексу загальнорозвивальних вправ у русі в колоні по одному.

2.Повторення техніки виконання стрибків у висоту з прямого розбігу.

3.Розвиток координаційних здібностей в рухливих іграх зі стрибками.

Місце проведення: шкільний стадіон (майданчик). Інвентар: секундомір, гумова мотузка.

65 www.e-ranok.com.ua

 

Зміст уроку

Дозу­

Організаційно-

 

 

вання

методичні вказівки

 

 

 

 

 

Підготовча частина (15 хв)

 

 

 

 

1.

Шикування в шеренгу, приві-

1 хв

Перевірити стан спор-

 

тання

 

тивної форми і само-

 

 

 

почуття учнів.

2.

Повідомлення завдань уроку

2 хв

Використовувати різні

 

 

 

3.

Перешикування з шеренги

1 хв

положення рук.

 

в колону і навпаки

 

 

 

Вправу виконують

 

 

 

4.

Ходьба у напівприсіді та присіді

1 хв

у бігу по прямокутни-

5.

Біг із прискоренням до 8 м

2 хв

ку.

 

 

по діагоналі

 

Тримати безпечну дис-

 

 

 

танцію між учнями

6.

Загальнорозвивальні вправи

8 хв

 

 

в русі в колоні по одному

 

 

 

 

 

 

 

Основна частина (20 хв)

 

 

 

 

1.

Спеціальні вправи бігуна

3 хв

Оцінити техніку вико-

 

 

 

нання.

2.

Біг почергово з ходьбою

5 хв

Відстежувати стан здо-

 

на дистанції 500 м

 

ров’я учнів під час бігу.

 

 

 

Виявити кращий ре-

3.

Стрибки у довжину з місця

3 хв

зультат.

 

 

 

 

 

 

Висота мотузки посту-

4.

Стрибки у висоту з прямого

4 хв

пово збільшується.

 

розбігу

 

 

 

Вправу виконують

 

 

 

 

 

 

потоком, із дотриман-

5.

Рухливі ігри зі стрибками

5 хв

ням безпечної дистан-

 

 

 

ції між учнями

 

 

 

 

 

Заключна частина (5 хв)

 

 

 

 

1.

Ходьба у повільному темпі

1 хв

Включити вправи

 

по колу

 

на розслаблення.

 

 

 

Оцінити спеціальні

2.

Шикування в шеренгу. Під-

2 хв

вправи бігуна

 

ведення підсумків уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Організований вихід із місця

1 хв

 

 

заняття

 

 

 

 

 

 

66 www.e-ranok.com.ua

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.