Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління ПО (для студентів / Лекція 1 (Управління ПО).docx
Скачиваний:
55
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
48.93 Кб
Скачать
 1. Всі потреби утворюють ієрархічну структуру, в якій діє основне правило: наступний ступінь мотиваційної структури має значення лише тоді, коли попередні ступені пройдено.

 2. Тобто діють принципи: хліб важливий для тих, хто його не має; ситого хлібом не привабити.

 3. Р. Блейк та Дж. Мутон сформували теорію балансу між виробничими та соціальними потребами. Вони запропонували для опису стилю керів­ництва «гратка менеджменту». Автори дійшли висновку, що будь-який результат досягається у силовому полі між виробництвом і людиною.

 4. Емпірична школа (школа науки управління,

 5. Кількісна школа, прагматична школа)

 6. ( 1950 Р і до нашого часу):

 1. П.Друкер

 2. Р.Девіс

 3. Л.Ньюмен

 4. Т.Санталайнен

 5. Р. Уотермен

 6. Д. Мілер

 7. Л. Якокка

 8. Г.Саймон

 1. Ця школа застосована на ідеї професіоналізації управління. Більш чітко виді­ляється управління як специфічна праця.

 2. Представники цієї школи доводять, що завдання вчених – зібрати та узагальнити матеріали існуючої практики і розробити на цій ос­нові рекомендації управлінцям. Ця школа зародилась не в кабінетах, а на практиці. її авторами є менеджери, консультанти з менеджменту, бізнесмени.

 3. Вони наголошують, що сучасний управлінець не повинен бути вузьким спеціалістом. Він повинен володіти загальними знаннями технічного, гуманітарного, економічного та інших профілів, володіти науково обґрунтованими методами і засобами управління.

 1. Аналіз понять «управління», «менеджмент»

 1. Та «керівництво»

 2. З огляду на те, що поняття «менеджмент» має багатоплановий, міждисциплінарний характер і складну семантику, в науковій теорії відсутній однозначний підхід до визначення цього феномену.

 3. У науковій вітчизняній управлінській літературі тривалий час велась дискусія щодо тотожності понять «управління», «керівництво», «менеджмент».

 4. Дослідниця менеджменту в освіті О.І.Мармаза дійшла висновку, що названі поняття утворюють синонімічний ряд.

 5. Послуговуючись результатами досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених, ми виходимо з наступної суті визначень.

  1. Управління

  • вид діяльності, що забезпечує оптимальне функціонування і розвиток систем, ефективне та продуктивне досягнення організацією її цілей та завдань.

  • Управляють системами, процесами, створюючи умови для роботи людей

  1. Керівництво

  • спрямування та координація діяльності людей щодо досягнення визначеної мети.

  • Керувати - означає спрямовувати роботу інших людей

  1. Менеджмент

  • вид діяльності, який забезпечує ефективне та продуктивне досягнення цілей організації через планування, організацію, лідерство (керівництво) та моніторинг організаційних процесів;

  • теорія та практика ефективного управління

  1. Виділяють наступні підходи щодо визначення менеджменту:

  • менеджмент- вид діяльності;

  • менеджмент- професія;

  • менеджмент- процес діяльності;

  • менеджмент- наука і мистецтво управління;

  • менеджмент- категорія людей, що здійснюють управлінську діяльність;

  • менеджмент- орган (апарат) управління організацією

 6. В.В.Крижко в основу поняття менеджмент кладе його функції. За його підходом менеджмент - система планування, організації, мотивації і контролю, необхідна для визначення та досягнення цілей організації.

  1. Освітній менеджмент

  1. галузь менеджменту, яка регулює процеси трансформування змісту освітньої діяльності і охоплює підходи, принципи, функції, методи, прийоми, технології управління у сфері освіти

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.