Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
448 Кб
Скачать

2.3 Опис використаних стандартних компонентів

Використання стандартних компонентів, що входять до складу середовища програмування Delphi, сприяє значному скороченню термінів розробки програмного забезпечення та підвищенню безпеки його функціонування. Компоненти – це готові до використання об’єкти, які самостійно контролюють коректність свого життєвого циклу: створення, використання та знищення. Крім того, візуальні компоненти забезпечують інтуїтивно зрозумілий інтерфейс з користувачем та звільняють розробників програмного забезпечення від необхідності побудови графічних зображень, яка вимагає високого професіоналізму та певних дизайнерських здібностей.

Візуальний принцип побудови програмних проектів з використанням середовища Delphi забезпечує автоматичне створення форм – вікон інтерфейсу, аналогічних тим, що використовуються операційною системою Windows. Кожна форма є контейнером для інших візуальних компонентів, в тому числі й інших контейнерів.

Місце розташування візуальних компонентів на формах та їх розміри, поведінка під час зміни розмірів контейнерів, до яких вони належать, можуть бути визначені в інтерактивному режимі до початку роботи програмного продукту засобами середовища, а також змінені програмно під час його роботи.

Списки компонентів, використані даним програмним продуктом, їх деякі властивості та методи, функціональне призначення наведені в табл.10-15.

Таблиця 10

Склад та характеристика стандартних компонентів,

розташованих на формі Form1

Імя та тип

компоненту

Реалізації подій компонентів

Призначення компонентів

1

2

3

4

1

StringGrid1: TStringGrid

Відображення автостоянки у вигляді таблиці, кожна клітинка якої відповідає окремому місцю для авто

2

MainMenu1: TMainMenu

Головне меню для вибору функціональних задач

Продовження табл.10

1

2

3

4

3

N1: TMenuItem

N1Click

Пункт «Параметри стоянки» головного меню

4

N2: TMenuItem

Пункт «Реєстраційний журнал» головного меню

5

N3: TMenuItem

N3Click

Пункт «Вихід» головного меню

6

Panel3: TPanel

Панель-контейнер для розташування таблиці-журналу диспетчера автостоянки

7

StringGrid2: TStringGrid

StringGrid2DrawCell

Таблиця-журнал диспетчера автостоянки

8

N4: TMenuItem

N4Click

Команда «В"їзд авто» пункту «Реєстраційний журнал» головного меню

9

N5: TMenuItem

N5Click

Команда «В"їзд авто» пункту «Реєстраційний журнал» головного меню

10

N6: TMenuItem

N6Click

Команда «Виїзд авто авто» пункту «Реєстраційний журнал» головного меню

11

N7: TMenuItem

N7Click

Команда «Редагування запису» пункту «Реєстраційний журнал» головного меню

12

N8: TMenuItem

N8Click

Команда «Видалення запису» пункту «Реєстраційний журнал» головного меню

13

StringGrid3: TStringGrid

Таблиця з номерами верхнього ряду місць автостоянки

14

StringGrid4: TStringGrid

Таблиця з номерами нижнього ряду місць автостоянки

15

ScrollBox1: TScrollBox

Панель контейнер для синхронного переміщення таблиці-автостоянки та таблиць з номерами місць

16

N9: TMenuItem

N9Click

Пункт «Реєстр постійних кліентів» головного меню

Таблиця 11

Склад та характеристика стандартних компонентів,

розташованих на формі Form2

Імя та тип

компоненту

Реалізації подій компонентів

Призначення компонентів

1

StringGrid1: TStringGrid

Таблиця-реєстр місць на автостоянці

Таблиця 12

Склад та характеристика стандартних компонентів,

розташованих на формі Form3

Імя та тип

компоненту

Реалізації подій компонентів

Призначення компонентів

1

LabeledEdit1: TLabeledEdit

Поле введення кількості місць на стоянці з відповідним надписом

2

UpDown1: TUpDown

Компонент, асоційований з LabeledEdit1, для забезпечення коректності формату введення кількості місць

3

BitBtn1: TBitBtn

BitBtn1Click

Кнопка з надписом «Ввести»

4

BitBtn2: TBitBtn

Кнопка з надписом «Скасувати»

Таблиця 13

Склад та характеристика стандартних компонентів,

розташованих на формі Form4

Імя та тип

компоненту

Реалізації подій компонентів

Призначення компонентів

1

2

3

4

1

BitBtn1: TBitBtn

BitBtn1Click

Кнопка з надписом «Ввести»

2

BitBtn2: TBitBtn

Кнопка з надписом «Скасувати»

3

Label1: TLabel

Надпис «Власник авто»

4

Label2: TLabel

Надпис «Марка авто»

5

Label3: TLabel

Надпис «Номерний знак»

6

Label4: TLabel

Надпис «Дата в"їзду»

7

Label5: TLabel

Надпис «Час в"їзду»

8

Label6: TLabel

Надпис «Місце»

9

Edit1: TEdit

Edit1Change

Поле введення П.І.П. власника авто

Продовження табл.13

1

2

3

4

10

Edit3: TEdit

Edit1Change

Поле введення марки авто

11

Button3: TButton

Button3Click

Кнопка з надписом «…»

12

Edit2: TEdit

Edit1Change

Поле введення номерного знаку

13

Edit4: TEdit

Поле відображення поточної дати (системної)

14

Edit5: TEdit

Поле відображення поточного часу (системного)

15

ComboBox1: TComboBox

Edit1Change,

ComboBox1KeyPress

Список вибору № місця на стоянці

16

CheckBox1: TCheckBox

Edit1Change

Прапорець для внесення клієнта в реєстр постіних

Таблиця 14

Склад та характеристика стандартних компонентів,

розташованих на формі Form5

Імя та тип

компоненту

Реалізації подій компонентів

Призначення компонентів

1

StringGrid2: TStringGrid

StringGrid2DrawCell

Таблиця-реєстр постійних клієнтів

2

BitBtn1: TBitBtn

BitBtn1Click

Кнопка з надписом «Ввести»

3

BitBtn2: TBitBtn

Кнопка з надписом «Скасувати»

Таблиця 15

Склад та характеристика стандартних компонентів,

розташованих на формі Form6

Імя та тип

компоненту

Реалізації подій компонентів

Призначення компонентів

1

Label6: TLabel

Надпис «Вибрати номерний знак машини»

2

ComboBox1: TComboBox

ComboBox1Change

Список вибору номерного знаку

3

BitBtn1: TBitBtn

BitBtn1Click

Кнопка з надписом «Ввести»

4

BitBtn2: TBitBtn

Кнопка з надписом «Скасувати»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Зразок тексту КР для РП-31