Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
448 Кб
Скачать

2.2 Архітектура програмного продукту

Програмний продукт складається з шести модулів, кожний з яких містить процедури та функції, що реалізують події компонентів Delphi або власні методи користувача, включені до складу класів відповідних модулям форм. Перелік модулів наведений в табл.4. Склад підпрограм модулів та їх призначення наведені в табл.5-9.

Таблиця 4

Перелік модулів програмного продукту

Імя модуля

Призначення

Імя форми

1

UMain

Головний модуль, який здійснює виконання функціональних задач програмного продукту шляхом зміни сторінок блокноту

Form1

2

UDod

Допоміжний модуль для визначення стану зайнятості місць на автостоянці

Form2

3

Uparam

Допоміжний модуль для визначення кількості місць на автостоянці

Form3

4

UDialZRD

Допоміжний модуль для виконання технологічних операцій реєстрації заїзду автомобілів, а також редагування та видалення даних в журналі диспетчера автостоянки

Form4

5

UKlient

Допоміжний модуль для відображення реєстру постійних клієнтів автостоянки

Form5

6

UZnak

Допоміжний модуль для реєстрації виїзду автомобіля з автостоянки

Form6

Таблиця 5

Склад та призначення підпрограм модуля UMain

Імя підпрограми

Призначення

1

2

3

Власні методи користувача

1

menucontrol

Контроль доступу до пунктів меню

2

rowscontrol

Контроль кількості видимих рядків у журналі

3

openjurnal

Завантаження журналу диспетчера автостоянки з файлу

Продовження табл .5

1

2

3

4

savejurnal

Збереження журналу диспетчера автостоянки в файлі

5

openparam

Завантаження реєстру стану місць автостоянки з файлу

6

saveparam

Збереження реєстру стану місць автостоянки в файлі

7

openklient

Завантаження реєстру постійних клієнтів автостоянки з файлу

8

saveklient

Збереження реєстру постійних клієнтів автостоянки в файлі

9

paintsto

Формування зображення автостоянки відповідно до заданих параметрів

10

colrow

Визначення координат клітинки таблиці для заданого місця стоянки

11

findklient

Пошук клієнта з номерним знаком

12

whereklient

Перевірка наявності машини з заданим номерним знаком на стоянці

13

Delinttabl

Видалення даних з таблиць-реєстрів

Обробники подій стандартних компонентів

14

FormActivate

Початкові установки головного інтерфейсу програмного продукту

15

N1Click

Ініціювання функціональної задачі визначення параметрів стоянки

16

N4Click

Ініціювання функціональної задачі реєстрації заїзду автомобіля зі стоянки

17

N8Click

Ініціювання функціональної задачі перегляду стану автостоянки (переліку місць з зазначенням їх зайнятості)

18

StringGrid2DrawCell

Керування доступом до команд меню під час "навігації" по журналу диспетчера автостоянки

19

N5Click

Ініціювання функціональної задачі реєстрації виїзду автомобіля зі стоянки

20

N6Click

Ініціювання технологічної операції редагування даних у журналі диспетчера автостоянки

21

N7Click

Виконання технологічної операції видалення даних з журналу диспетчера автостоянки

22

N3Click

Вихід з програмного продукту зі збереженням даних у файлах

23

N9Click

Ініціювання функціональної задачі перегляду реєстру постійних клієнтів

Модуль UDod не містить обробників подій, оскільки призначений лише для перегляду даних, які формуються автоматично в процесі роботи програмного продукту.

Таблиця 6

Склад та призначення підпрограм модуля Uparam

Імя підпрограми

Призначення

1

BitBtn1Click

Введення кількості місць

Таблиця 7

Склад та призначення підпрограм модуля UDialZRD

Імя підпрограми

Призначення

1

FormActivate

Настройка інтерфейсу при відкритті діалогового вікна в"їзду авто

2

Edit1Change

Керування доступом до кнопки "Ввести"

3

Button3Click

Показ реєстру постійних клієнтів

4

BitBtn1Click

Введення або редагування даних в журналі та реєстрі постійних клієнтів

5

ComboBox1KeyPress

Заборона введення даних в списку вибору місця на стоянці

Таблиця 8

Склад та призначення підпрограм модуля UKlient

Імя підпрограми

Призначення

1

StringGrid2DrawCell

Керування доступом до кнопки "Ввести" під час "навігації" по реєстру постійних клієнтів

2

FormActivate

Початкові установки інтерфейсу з реєстром постійних клієнтів

3

BitBtn1Click

Введення даних про постійного клієнта в діалогове вікно

Таблиця 9

Склад та призначення підпрограм модуля UZnak

Імя підпрограми

Призначення

1

FormActivate

Настройка інтерфейсу при відкритті діалогового вікна виїзду авто

2

BitBtn1Click

Реєстрація виїзду авто в журналі диспетчера

3

ComboBox1Change

Керування доступом до кнопки "Ввести" при фіксуванні виїзду авто в журналі

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Зразок тексту КР для РП-31