Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсова / ªãàᮢ  / Davydyuk2013_2_formatA4.doc
Скачиваний:
144
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.48 Mб
Скачать

Список літератури

  1. Кавецкий Г. Д. Процессы и аппараты пищевой технологии : учебн. / Г. Д. Кавецкий, Б. В. Васильев – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Колос, 2000. – 551 с.

  2. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии : учебн. / А. Г. Касаткин – Изд. 9-е, исправл. – М. : Химия, 1973. – 752 с.

  3. Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв : навч. посібн. / М.В. Стасевич, А. О. Милянич, І. О. Гузьова [та ін.] ; за ред. В. П. Новікова. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 408 с.

  4. Плаксин Ю. М. Процессы и аппараты пищевых производств : учебн. / Ю. М. Плаксин, Н. Н. Малахов, В. А. Ларин – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : КолосС, 2007. – 760 с.

  5. Сидоров Ю. І. Процеси і апарати мікробіологічної та фармацевтичної промисловості : навч. посібник / Ю. І. Сидоров, Р. Й. Влязло, В. П. Новіков – Львів : Інтелект-Захід, 2008. – 736 с.

  6. Солтис М. М. Теоретичні основи процесів хімічної технології : навч. посібник / М. М. Солтис, В. П. Закордонський – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 430 с.

Навчальне видання

Процеси, апарати та устаткування виробництв галузі

Конспект лекцій

У трьох частинах

Частина ІІ

теплові процеси

Укладач Давидюк Юрій Миколайович

Відповідальний за випуск Р. А. Волков

Літературний редактор О. В. Колодій

123

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.