Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dilova_ukr_mova-Plotnicka.pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

 

 

97

Російський

Суржиковий

Український

варіант

варіант

варіант

высказали

висказали

висловили

настаиваем

настоюємо

наполягаємо

настроиться

настроїться

налаштуватися

осознаём

усвідомлюєм

усвідомлюємо

посмотрим

подивимся

подивимося

стать

стать

стати

принимать

приймати активну

брати активну

активное участие

участь

участь

3.6. Прислівник

Прислівник. Правопис прислівників.

Орфограми в прислівниках.

Ключові слова: прислівник, орфограми в прислівниках.

Прислівник – це повнозначна незмінювана частина мови, що виражає ознаку дії, стану чи ознаку якості або предмета

Прислівник у реченні пов’язується з дієсловом, виконуючи роль обставини дії: наприклад, “Державний службовець повинен:

-сумлінно виконувати свої службові обов’язки;

-шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування;

-не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби або негативно вплинути на репутацію державного службовця” (Закон України про державну службу // Відом. Верховної Ради. – 1993. – № 5. – Ст. 5. – Розд. 1).

Прислівник може також пов’язуватися з прикметником, дієприкметником або іншим прислівником, слугуючи для вираження ознаки якості у ролі обставини міри, ступеня:

Наприклад, “Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя” (Конституція України. – Ст. 27).

98

Рідше прислівник входить у зв’язок з іменником, виконуючи роль неузгодженого означення. Менш типовою для частини прислівників є роль присудка в односкладному реченні.

Правопис прислівників

Спосіб

 

Правила

Приклади

написа

 

н-ня

 

 

 

Разом

Разом пишуться прислівники:

ввечері, востаннє,

 

1)

утворені від іменника,

 

числівника, займенника,

втроє, внічию

 

прислівника у поєднанні з

 

 

прийменником

зараз, заміж, набік, униз

 

2)

утворені за допомогою

 

префіксів прийменникового

 

 

походження

знизу, вгорі, напевно,

 

3)

мають префікси прийменни-

 

кового походження і суфікси

втретє, насправжки,

 

-о, -е(-є); -и, -ки; -у(-ю), -а, -я;

безвісти,

 

 

мимохідь, горілиць,

 

4)

утворені за допомогою

 

злиття основ

босоніж, мимоволі,

 

 

 

насамперед, повсякчас

 

5)

утворені сполученням

абиколи, деколи, чимало

 

часток аби, ані, де, чи, що, як

 

 

із будь-якою частиною мови

 

Через

Дефіс пишеться у таких

 

дефіс

випадках:

 

 

1)після префікса по- у

по-українськи, по-

 

прислівниках з суфіксами -е,

товариському

 

-и, -ому, -ему(-єму)

 

 

2)

утворені з префікса по- і

по-перше, по-четверте

 

порядкового числівника на

 

 

3)

після префіксів будь-,

будь-як, казна-де,

 

казна-, хтозна-

хтозна-куди,

 

4)

перед суфіксами -небудь, -

як-небудь, де-таки, як-

 

таки, -то, -от

от, десь-то

 

5)

при складанні слів

пліч-о-пліч, віч-на-віч,

 

однакових, близьких або

зроду-віку,

 

протилежних за змістом

мало-помалу, давним-

99

 

(синонімічних чи

давно, часто-густо,

 

антонімічних прислівників)

ледве-ледве, зроду-звіку

 

5) в яких повторювані основи,

всього-на-всього

 

розділені прийменниками, що

 

 

 

перейшли в суфікси, і

 

 

 

частками

 

 

Окремо

Окремо пишуться

 

 

 

прислівникові сполучення

 

 

 

(вони виконують у реченні

 

 

 

роль обставин), які

 

 

 

складаються з прийменника та

без сліду, без упину, під

 

іменника, що не втратили

 

повністю ознак, властивих їм

силу, з переляку, з

 

як частинам мови (іменник

радості, в затишку, в

 

зберігає лексичне значення і

нагороду, на зло, на

 

граматичну форму, прислівник

льоту, на чолі, до

 

– граматичне значення):

вподоби, до пари, по

 

1) утворені від іменника з

змозі

 

прийменниками без, в, до, з,

 

 

 

на, під, по;

раз у раз, з року в рік

 

2) в яких повторюються

 

основи, розділені

 

 

 

прийменниками;

кінець кінцем, одним

 

3) утворені поєднанням

 

іменника в називному відмінку

одна

 

з іменником в орудному

 

 

 

відмінку.

 

 

 

 

Орфограми в прислівниках

Назви

 

Правила

 

Приклади

орфограм

 

 

 

давній – давно,

Одна буква

У прислівниках пишеться

 

н і дві

 

стільки н, скільки їх було у

 

розкішний – розкішно,

букви нн у

прикметниках і

 

синій – синьо,

прислів-

 

дієприкметниках, від яких

 

старанний – старанно,

никах

 

вони утворені.

 

натхненний –

 

 

 

 

натхненно

Не з

 

Не з прислівниками на -о,

 

 

прислів-

 

пишеться разом:

 

 

никами

 

1)якщо не є префіксом, за

 

байдуже – небайдуже,

100

 

допомогою якого

 

утворюється нове слово з

 

протилежним лексичним

 

значенням;

 

2)якщо прислівник без не не

 

вживається (не з частиною

 

кореня).

 

Не є часткою і пишеться з

 

прислівниками на -о,-е

 

окремо:

 

1) коли не заперечує

 

лексичне значення слова, що

 

протиставляється в реченні

 

іншому слову;

 

2) коли прислівник виступає

 

в реченні присудком.

Ні з

Ні у прислівниках, як

прислів-

правило, є префіксом і тому

никами

пишеться разом.

 

У ролі частки ні виступає у

 

фразеологічних зворотах.

Букви и, і в

Буква и пишеться в кінці

кінці

прислівників після букв, що

прислів-

позначають тверді

ників

приголосні, а буква і – після

 

букв, що позначають м’які

 

або пом’якшені приголосні.

 

Завжди пишемо и:

 

а) у кінці прислівників після

 

г, к, х;

 

б) у кінці прислівників з

 

префіксом по-.

далеко – недалеко, вдоволено – невдоволено

невгамовно, невилазно, невпізнанно, невпинно

не бездарно, а талановито, не глибоко, а мілко

нітрохи, нізвідки, нізащо

ні туди ні сюди, ні так ні сяк

почасти, догори, восени в цілості, вгорі, іззовні

навкруги, навтіки, верхи по-китайськи

Російський

Суржиковий

Український

варіант

варіант

варіант

в дальнейшем

в дальнішому

надалі

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]