Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dilova_ukr_mova-Plotnicka.pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

109

4.2. Сполучник

Сполучник як частина мови. Уживання сполучників і-й-та. Частка у діловодстві.

Ключове слово: сполучник.

Сполучник – службова частина мова, що служить для зв’язку слів, членів речення та частин складного речення.

За синтаксичною функцією та значенням сполучники поділяються на такі групи:

Сполучники сурядності

Сполучники підрядності

єднальні: і (й), та (у значенні і),

часові: коли, як, поки, доки, від-

також, і... і, ні... ні, як... так і,

коли, відтоді як, з того часу як,

не тільки... а й

до того як, перед тим як, після

 

того як, перш ніж, поки не

протиставні: а, але, та (у значен-

наслідкові: що, так що

ні а), зате, проте, однак, все ж

 

розділові: або, чи, або... або, чи...

умовні: якщо, якби, коли б, раз,

чи, то... то, не то... не то, чи

щоб, аби

то... чи то

 

 

 

 

допустові: хоч (хоча), дарма що,

 

незважаючи на те що

 

порівняльні: мов, немов, наче,

 

неначе, ніби, нібито, як,

 

немовби, начебто

 

причинові: бо, тому що, оскі-

 

льки, через те що, завдяки тому

 

що, у зв’язку з тим що

 

мети: щоб, для того щоб, задля

 

того щоб, аби

110

Уживання сполучників і-й

Уживання сполучника і:

Уживання сполучника й:

• перед так званими йотованими

• між голосними

(є, ї, я, ю)

 

• на початку речення

• після голосного перед

 

приголосним

між приголосними

після паузи перед приголосним

при зіставленні понять

Чергування і – й не відбувається:

після паузи;

перед й, є, ї, я, ю ( вага і ємкість);

при зіставленні і протиставленні (батьки і діти);

у заголовках (“Господарська і фінансова діяльність облдержадміністрації”).

В одному реченні слід уникати надмірного повторення як сполучника і, так і сполучника та, доречно використовуючи то один, то другий, наприклад:

Надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм і проектів та інші витрати, пов’язані зі здійсненням містом столичних функцій.

Припиняти право користування земельними ділянками та іншими природними ресурсами у випадках, передбачених Конституцією і чинним законодавством України.

Для приєднання підрядної причинової частини до головної треба використовувати сполучники бо, тому що, через те що,

оскільки, а не так як.

Треба розрізняти складні сполучники щоб, якби й однозначні

зними самостійні слова, що пишуться з частками би, б окремо. Сполучники зате, проте пишуться разом, а однозвучні з

ними займенники з прийменниками за те, про те – окремо.

111

У діловому мовленні переважно вживаються сполучники:

внаслідок того що, завдяки тому що, зважаючи на те що, з того часу як.

Російський варіант

Суржиковий варіант

Український варіант

в качестве

в якості керівника

як керівник

руководителя

 

хоч би як старався

как ни старался

як би не старався

какой бы ни был

який би результат не

хоч би який

результат

був

результат був

4.3. Частка

Частка як частина мови. Групи часток.

Ключове слово: частка.

Частка – службова частина мови, яка надає словам чи реченням певного смислового й емоційного відтінку і служить засобом творення слів.

За значенням і функціями частки поділяються на такі групи:

частки, що

 

 

 

надають

модальні

формотворчі

словотворчі

смислового

 

 

 

відтінку

 

 

будь-, -небудь,

вказівні: оце, ось

стверджувальн

хай, нехай, най,

та ін.

і: так, аякже як, що, би, б

казна- , хтозна-,

 

та ін.

 

аби-, де-, -сь,

 

 

 

не-, ні-, би, б,

 

 

 

же, ж

означальні:

заперечні: ні,

 

 

справді, точно, якані раз, саме, власне

обмежувальні: спонукальні:

лише, тільки, хай, нехай, хоч, хоча б, давай навіть, уже, таки

112

підсилювальні:

питальні:

 

аж, навіть,

невже, чи,

 

таки

хіба

 

 

власне

 

 

модальні: чи,

 

 

навряд, мовби,

 

 

ніби, нібито

 

Переклад словосполучень з російської мови на українську

более-менее

більш-менш

в другой раз

іншим разом

в конце концов

врешті-решт

вместе с тем

разом з тим

в общих чертах

у загальних рисах

во время

під час

в последнее время

останнім часом

в случае

у разі

в соответствии

згідно з

в течение

протягом, впродовж

 

(упродовж)

в частности

зокрема

в честь

на честь

иначе говоря

інакше кажучи

короче говоря

кількома словами, коротше

 

кажучи

кроме того

крім того

к сожалению

на жаль

кстати

до речі

к тому же

до того ж

между прочим

між іншим

пожалуйста

будь(те) ласка(вий, ва, ві)

по поводу

з приводу

правду говоря

щоправда, правду кажучи

при случае

при нагоді

своевременно

на часі, своєчасно

со временем

згодом, з часом

согласно

згідно з

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]