Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Інформатика. Частина 4

.pdf
Скачиваний:
9
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.75 Mб
Скачать

Навчальне видання

Інформатика

Частина перша

Методичні вказівки до лабораторних робіт Укладач: Стринадко Мирослав Танасійович

Відповідальний за випуск Ушенко О.Г. Літературний редактор Лупул О.В.

Технічний редактор Чораєва Г.К.

Підписано до друку

Формат 60 Х 84/16

Папір газетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 2,6.

Обл.-вид. арк.

. Тираж

прим. Зам.

. Безплатно

Друкарня видавництва Чернівецького національного університету

58012, Чернівці, вул.Коцюбинського, 2

81

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.