Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Інформатика. Частина 5

.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.28 Mб
Скачать

Команда Variations (для активізації якої потрібно вибрати команду Image -> Adjustments -> Variations (Зображення ->

Корекція -> Варіанти)) — дуже корисний інструмент Photoshop, з якого необхідно починати роботу, якщо ви хочете відкоректувати відтінки в зображенні. Ця команда чимось нагадує кругові діаграми кольорів, які впродовж багатьох років використовувалися при друці фотографій. Команда Variations пропонує цілий ряд варіантів зображень, в яких змінюється співвідношення між певними парами додаткових кольорів (червоний і блакитний, зелений і пурпурний, синій і жовтий (рис. 1).

Рис.1. Діалогове вікно Variations

Поряд із кнопками OK і Cancel розташований ряд перемикачів, що дозволяють вибрати критерій, на якому базуються отримувані варіанти: Shadows (Тіні), Midtones (Середні тони), Highlights (Світлі тони) або Saturation (Насиченість). При використанні команди Variations для колірної корекції необхідно вам починати з середніх тонів і переходити до найсвітліших. Єдина проблема, пов'язана з використанням команди Variations, полягає в тому, що це шар, що не коректує, тому всі зміни застосовуються безпосередньо до пікселів зображення. Для того, щоб запобігти

31

змінам початкового зображення, завжди працюйте або з копією зображення, або з копією фонового шару. Початкове зображення (рис. 2, зліва) отримане в приміщенні при освітленні флуоресцентною лампою за допомогою цифрової камери, налаштованої на денний баланс кольору, через що воно здається жовто-зеленим. Скориставшись командою Variations, отримано вдаліший варіант фотографії (рис. 2, справа).

Рис.2. Початкове та оброблене зображення.

1. Скористайтеся інструментом

Eyedropper (Піпетка) і палітрою Info,

щоб вивчити параметри області зображення, яка має бути нейтральною. Оскільки ви самі не були в цій кімнаті, неможливо визначити, яке саме освітлення є для неї природним. Використовуйте власну візуальну пам'ять про подібну сцену, щоб задати відповідні нейтральні відтінки в зображенні. На рис.3 наведені наступні значення: 193 — для червоного, 214 — для зеленого і 237 — для синього.

32

Команда Variations — це інструмент візуальної оцінки. У палітрі Info не відображаються значення до і після оцінки змін, тому не потрібно хвилюватись, якщо діалогове вікно Variations закрило всю робочу область.

Більше значення для синього каналу порівнянно із значеннями для інших каналів вказує на те, що зображення характеризується вираженим синім відтінком, а мале значення червоного — на те, що зображення також має блакитний відтінок. При належній корекції значення RGB не повинні значно відрізнятися один від одного.

Рис.4. Ступінь змін, що вносяться за допомогою команди Variations

2. Створіть копію фонового шару. Так ви зможете зберегти початкове зображення при

наступних експериментах.

3. Виберіть команду Image ->

Adjustments ->

Variations і

встановіть перемикач

Midtones (Середні тони). Для того, щоб побачити, як команда

Variations змінює протилежний колір, перетягніть повзунок під перемикачем

Saturation

(Насиченість)

вправо. Приклад різних варіантів одного і того ж зображення наведений на рис.4.

33

4. Щоб вносити повільніші корективи, переміщуйте повзунок Strength (Ступінь) вліво, наприклад до одного положення вправо щодо значення Fine (Точно). Клацніть на варіанті More Yellow (Більше жовтого), щоб звести до мінімуму синій відтінок. Щоб підкреслити отриманий ефект, клацніть на цьому варіанті ще один раз. У даному випадку для отримання результату (рис.5) достатньо двох клацань на варіанті More Yellow і одного клацання на варіанті More Red (Більше червоного) для зменшення блакитного відтінку.

Рис.5. Робота з діалоговим вікном Variations. Корекція середніх відтінків

34

5. Клацніть на кнопці OK і уважно розгляньте отримані результати, звернувшись до палітри Info (рис.6); у даному випадку отримані нейтральні відтінки, оскільки значення RGB рдорівнюють

224, 224, 224.

Рис.6. Палітра Info

Дослідіть нейтральні області в зображенні, використовуючи інструмент Eyedropper, після чого зверніться до палітри Info, щоб переконатися у відсутності загального відтінку зображення.

Особливості роботи з командою Variations:

При роботі з діалоговим вікном Variations можна відмінити всі зміни, якщо клацнути на початковому варіанті зображення у верхньому лівому кутку вікна.

Внесені зміни можна зберегти, а потім завантажити при роботі з іншими зображеннями.

Якщо ви відкрили вікно Variations вдруге, автоматично будуть застосовані зміни, задані останніми.

Команду Variations можна використовувати для отримання певних результатів, таких як створення відтінку. Для цього досить клацнути на червоному і жовтому варіантах і зменшити насиченість.

Здійсніть корекцію запропонованого викладачем зображення використовуючи команди Color Balance і Hue/Saturation.

Ознайомтесь теоретично та практично з основними можливостями команд Color Balance і Hue/Saturation.

35

Перевірте параметри зображення за допомогою інструмента Eyedropper і палітри Info. Використайте інструмент Color Sampler, щоб додати контрольні точки на одягу жінки, а також на стіні будівлі на задньому плані. Зверніть увагу, що контрольні точки, які мають бути нейтральними, містять синій відтінок (рис.7).

Рис.7. Дві контрольні точки явно вказують на наявність синього відтінку

Додайте шар Color Balance, що коректує (Layer -> New Adjustment

Layer -> Color Balance).

За замовчуванням вибраний перемикач Midtones (Середні тони) і встановлений прапорець Preserve Luminosity (Зберегти свічення)

— це дуже непогана відправна точка для початку процесу кольорокорекції. Щоб зменшити відтінок синього, перемістіть повзунок Yellow-Blue (Жовтий–синій) вліво до значення -42 (рис.8). Синій відтінок може бути схожий на блакитний, тому варто збільшити значення червоного відтінку на 7 одиниць. Клацніть на кнопці OK.

Для зміни відтінку стіни додайте коректуючий шар Hue/Saturation (Layer -> New Adjustment Layer -> Hue/Saturation). Із списку Edit (Редагувати) виберіть значення Blues (Сині). Виберіть інструмент Eyedropper і клацніть ним на стіні. Ви побачите індикатори на градієнтній смузі в нижній частині діалогового вікна Hue/Saturation. Натисніть клавішу Shift і перетягуйте інструмент по стіні, щоб розширити діапазон відтінків, які слід змінити.

36

Рис.8. Робота над середніми тонами в зображенні для усунення синього відтінку
Переміщайте повзунок Saturation вліво, поки на стіні не зникне непотрібний відтінок.
Звернете увагу, що значення в палітрі Info тепер відповідають нейтральним відтінкам.
Додайте світло від цифрового спалаху, щоб освітлити тіні на обличчях. Виберіть команду Layer -> New -> Layer, виберіть із списку Mode значення Overlay і встановіть прапорець Fill with Overlay-neutral color (50% gray). Скористайтеся м'якою білою кистю з непрозорістю (Opacity) 20% для освітлення людей (рис.10).
Кнопка Auto є в діалогових вікнах Levels (Image -> Adjustments -> Levels) і Curves (Image -> Adjustments -> Curves). Клацання по цій кнопці дозволяє виконати стандартні дії з корекції зображення, незалежно від того, який спосіб ви дістали до неї доступ. Оскільки розмір діалогового вікна Levels менший, працюватимемо саме з ним, оскільки при цьому можна побачити велику частину зображення, отримуючи ті ж самі результати. Клацання по кнопці Options дозволяє відкрити діалогове вікно Auto Color Correction Options (рис.11). Саме тут ви зможете вплинути на те, як саме здійснюватиметься корекція кольорів зображення.
Здійсніть корекцію запропонованого викладачем зображення, використовуючи команду AUTO COLOR CORRECTION . Ознайомтесь теоретично та практично з основними можливостями команди AUTO COLOR CORRECTION.
Засоби Auto Color Correction надають можливість швидко і легко виконати цілий ряд завдань з налаштування балансу кольорів, що важливо при роботі із зображеннями, отриманими за допомогою цифрових фотоапаратів. Зазвичай не рекомендується використовувати команди Auto Levels (Автоматичні рівні), Auto Contrast (Автоматичний контраст) і Auto Color (Автоматичний
37

колір), які знаходяться в меню Image -> Adjustments, оскільки у вас не буде ніякої можливості контролювати значення параметрів при зміні зображення та при цьому не використовуються коректуючі шари (Layer -> New Adjustment Layer).

Рис.9. Усунення синього відтінку із стіни за допомогою

коректуючого шару

Hue/Saturation

1.7.

Зазвичай не рекомендується використовувати команди Auto

Levels (Автоматичні рівні), Auto Contrast (Автоматичний контраст) і Auto Color

(Автоматичний колір), які знаходяться в меню Image -> Adjustments, оскільки у вас не буде ніякої можливості контролювати значення

параметрів при зміні зображення та при цьому не використовуються коректуючі шари (Layer -> New Adjustment Layer).

Рис.10. Освітлення тіні у режимі накладення Overlay

Кнопка Auto є в діалогових вікнах Levels (Image

-> Adjustments -> Levels) і Curves (Image -> Adjustments -> Curves). Клацання по цій кнопці дозволяє виконати стандартні дії з корекції зображення, незалежно від того, який спосіб ви дістали до неї доступ. Оскільки розмір діалогового

38

вікна Levels менший, працюватимемо саме з ним, оскільки при цьому можна побачити велику частину зображення, отримуючи ті ж самі результати. Клацання по кнопці Options дозволяє відкрити діалогове вікно Auto Color Correction Options (рис.11). Саме тут ви зможете вплинути на те, як саме здійснюватиметься корекція кольорів зображення.

Рис.11. Діалогове вікно Auto Color

Correction Options

можна відкрити з діалогових вікон Levels і

Curves

У діалоговому вікні

Auto Color Correction Options міститься шість параметрів, які дозволяють визначити, як саме здійснюватиметься корекція кольору в

зображенні.

Enhance Monochromatic Contrast (Поліпшити монохроматичний контраст). Photoshop вимикає всі колірні канали одночасно, використовуючи однакові значення параметрів для кожного з них, внаслідок чого тіні стають темнішими, а яскраві відтінки — ще світлішими. Використання цього параметра повністю відповідає застосуванню команди Image -> Adjustments -> Auto Contrast або переміщенню білого і чорного повзунків у діалоговому вікні Levels на початок відомостей про зображення на композитній гістограмі RGB або CMYK.

Enhance Per Channel Contrast (Поліпшити контраст по каналах). Photoshop ―обрізає‖ колірні канали окремо. Використання цього параметра повністю аналогічно переміщенню білого і чорного повзунків у діалоговому вікні Levels на початок відомостей про зображення на гістограмі RGB або CMYK для окремих колірних каналів. До таких же результатів приводить застосування команди

Image -> Adjustments -> Auto Levels.

39

Find Dark & Light Colors (Знайти темні і світлі кольори).

Photoshop використовує найтемніші і світліші пікселі в зображенні як значення точки чорного і білого. До таких же результатів приводить застосування команди Image -> Adjustments -> Auto Color. У результаті зображення іноді набуває якогось певного відтінку.

Snap Neutral Midtones (Прив'язка до нейтральних середніх відтінків). Якщо цей прапорець встановлений, Photoshop знаходить у зображенні найбільш нейтральний відтінок і замінює його нейтральним сірим. До таких же результатів приводить застосування команди Image -> Adjustments -> Auto Color.

Target Color Clipping (Відрізіання кольорів). Встановіть процентні значення кольорів, які програма Photoshop повинна ігнорувати. Наприклад, якщо для параметрів Shadows і Highlights встановити значення 0,02%, програма ігноруватиме 0,02% яскравих відтінків і тіней, перш ніж приступати до обчислень. Встановлене за замовчуванням значення 0,5% виявляється дуже високим. Якщо вам необхідно, щоб при обчисленнях враховувалися кольори, що відрізняються від нейтральних, клацніть по зразку кольору, щоб відкрити діалогове вікно Color Picker, в якому ви зможете вибрати інший колір як яскравий або середнього відтінку, а також тінь.

Save as defaults (Зберегти як значення за умовчанням).

Встановивши цей прапорець, ви вкажете Photoshop на те, що задані значення параметрів необхідно використовувати за замовчуванням після клацання по кнопці Auto в діалоговому вікні Levels або Curves. Зверніть увагу на те, що якщо цей прапорець буде встановлений, задані вами значення параметрів в області Target Color Clipping за замовчуванням застосовуватимуться після виконання команди Auto Levels, Auto Contrast або Auto Color.

Команди автоматичної корекції. Для того, щоб отримати найбільш деталізоване зображення при використанні команди Auto Color (Image -> Adjustments -> Auto Color), встановіть перемикач Find Dark & Light Colors і прапорець Snap Neutral Midtones та переконайтеся в тому, що встановлений прапорець Save as defaults. Задавши вибрані параметри як параметри за замовчунням, ви гарантуєте, що Photoshop застосовуватиме команду Auto Color після клацання по кнопці Auto в діалоговому вікні Levels або Curves. Клацніть по кнопці OK. Якщо внесені зміни негативно позначилися

40

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.