Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Відповіді малі.docx
Скачиваний:
140
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
101.68 Кб
Скачать

26.Правопис та відмінювання кількісних(цілих і дробових) та порядкових числівників.Написання від числівникових слів

1) В усіх відмінках, крім називного допускаються паралельні форми.2) У назвах десятків в українській мові змінюється лише друга частина (п'ятдесятьох, шістдесятьох, сімдесятьох, вісімдесятьох) на відміну від російської мови, де змінюються обидві частини (пятидесяти, шестидесяти,семидесяти, восьмидесяти).3) В числівниках шість, сім, вісім при відмінюванні відбувається чергування голосного і з е, ошести, семи, восьми.4) В числівниках п'ятдесят, п'ятсот в українській мові не зберігається м'який знак, що є у слові п'ять. Тим більше, не може його бути після першої частини у числівникахшістдесят, сімдесят, вісімдесят, шістсот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот (хоча в усному мовленні й трапляється м'яка вимова першої частини числівника під впливом російської мови — пятьдесят).5) У числівниках одинáдцять, чотирнáдцять наголошується середня частина, а не перша, як у російській мові.6) Числівники сорок, дев'яносто, сто, які в усіх непрямих відмінках мають закінчення .7) У числівниках назвах сотень двісті - дев'ятсот відмінюються обидві частини словап'ятистам, семистам, дев'ятистам. В орудному відмінку можливі паралельні форми:п'ятьмастами і п'ятьомастами, вісьмастами і вісьмомастами, дев'ятьмастами і дев'ятьомастами.8) Числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як іменники.9) У складених кількісних числівниках змінюються всі складові частиниу порядкових — тільки останнє слово.10) У дробових числівниках перша частина змінюється як кількісний числівник, а друга — як порядковий: дві п'ятих — двом п'ятим — двома п'ятими.11) Порядкові числівники змінюються, як прикметники.12) При відмінюванні перша частина порядкового числівника на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний має форму родового відмінка кількісного числівника (крім сто ідев'яносто), а друга частина має закінчення, що залежить від роду, числа, відмінка порядкового числівника: трьохсотий, трьохсотого, двохсотсімдесятимільйонний, семитисячний, семитисячного.13) Порядкові числівники, що закінчуються на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний, пишуться одним словом: дев’ятисотий.14) !!! Треба розрізняти складні порядкові числівники та складні прикметники з першою частиною числівником: стотисячний (числівник) – стокілограмовий (прикметник). Такі прикметники пишуться разом.15) Слова типу двохсотрічний, столітній пишуться разом, і вирази 200-річний, 100-літній – через дефіс. Читається 86-відсотковий - вісімдесятишестивідсотковий, 125-річчя -стодвадцятип'ятиріччя.16) У датах відмінюється числівник, а іменник стоїть у родовому відмінку.17) Півтораста – не змінюється.18) Півтора, півтори – змінюються за родами, не змінюються за відмінками.19) На початку складних слів (прикметників,іменників) числівники один, два, три, чотири мають відповідно форми одно-, дво-, три-, чотири-однозвучний, двоповерховий (недвохповерховий), триярусний (не трьохярусний), чотирикутник (не чотирьохкутник). Форми двох-, трьох-, чотирьох- вживаються тільки перед частинами, що починаються з голосного: двохелементний, чотирьохосьовий  чотиривісний).20) Числівники п'ять і більше (крім сто і дев'яносто) на початку складних слів мають форму родового відмінкап'ятиденний. п'ятдесятирічний, п'ятисоткілограмовий (але:стодоларовий). Це стосується числівників два, три, чотири, якщо вони є частиною складеного числівника: двадцять два роки - двадцятидвохрічний (але: дворічний), тридцять три дні тридцятитрьохденний (але: триденний).21) Букви дописуються до цифр тільки на позначення порядкових числівників: 7-й, 9-ї, 11-го, 12-му, 70-х тощо. До римських цифр букви не дописуються: І квартал, у ІІ кварталі.